logotype

Tillsammans i bön för människohandelns offer

”I have heard their cries” eller ”Jag har hört deras rop” är temat då Frälsningsarméns medlemmar världen över anordnar en bönedag för människohandelns offer. Söndagen den 24 september 2023 föreslås att gudstjänster, bibelstudium och andra träffar utformas kring ämnet och alla åldrar inbjuds att vara med. 

Fler än 40 miljoner män, kvinnor och barn världen över är idag utsatta för människohandel i någon form. Av dem är cirka 30 procent barn. Fler än 15 miljoner lever i tvångsäktenskap och över 24 miljoner befinner sig i tvångsarbete. Det kan röra sig om prostitution och online-sexsidor, branscher som bilvård, bygg, hotell och restaurang, städning och bärplockning men även gängkriminalitet och strider i krig. Senaste åren har coronapandemin, kriget i Ukraina, inflation och stigande priser ytterligare skakat om människors vardag.

– Människohandel finns eftersom det finns utsatta och sårbara personer, och samtidigt kriminella som inte tvekar att utnyttja denna utsatthet för egen vinning. Dessa grupper ökar nu – både personer som lätt faller offer för människohandel och förövare som ser sina chanser att tjäna pengar, menar Kremena Hultby på Frälsningsarmén.

Hon är föreståndare för ett av Frälsningsarméns skyddade boenden som tar emot våldsutsatta kvinnor och personer som fallit offer för människohandel.

– Det finns en efterfrågan där man blundar för det som sker så länge man kan köpa billiga tjänster, varor och kroppar för att tillfredsställa sina egna, själviska behov. Fattigdom, desperation och egoism bäddar för ännu mer handel med människor, fortsätter Kremena.

Frälsningsarmén arbetar aktivt mot det moderna slaveriet i 108 länder genom åtta fokusområden: bön, förebyggande insatser, deltagande, skydd, åtal, partnerskap, politik och bevisning. Varje territorium/land har en kontaktperson som är dedikerad till att utveckla arbetet inom dessa områden.

”Dagen då du börjar berätta är dagen din resa till frihet börjar. Det kan ta flera år… men det börjar med att du höjer rösten. ”

Överlevare

"De flesta överlevare vi har mött bär på en stark tro"

Den sista söndagen i september varje år samlas man i bön för dessa människor. Utgångspunkten för bönedagen 24 september 2023 är bibelordet Andra Mosebok 23-25: ”De ropade i sin nöd, och deras klagan steg upp till Gud, och Gud hörde deras rop”.

– De utsattas värdighet har stulits, deras inre har dödats många gånger och deras liv är förstörda. Dessa överlevare kämpar med rättsprocesser och sitt förflutna. I egen kraft är det hopplöst men vi har sett vad Gud kan göra när han får gripa in; han kan ge liv och liv i överflöd, påpekar Kremena.

En passande bibelberättelse i sammanhanget är 1 Moseboken 16:1-16 som handlar om när Sara, som inte kunde bli gravid, lät sin tjänarinna (slavinna), Hagar, bli havande och på så vis ge henne en son. Hagar behandlades som en ägodel och användes som surrogat utan rättigheter eller egen vilja för att Sara skulle nå sitt mål. Mitt i allt får hon ändå erfara att Gud hör och svarar henne och ger henne hopp och löften.

– De flesta överlevare vi har mött bär på en stark tro och flera har öppnat sig för oss just därför. Ibland är det bara tron som gör att de inte har gett upp och som håller dem vid liv, säger Kremena.

– Och jag skulle aldrig ge mig in i det här arbetet om jag inte visste att Gud var med och gav helande, mirakler och upprättelse och där är bönen det starkaste vapnet vi har, fortsätter hon.

Tips på hur man kan lägga upp dagen finns på Frälsningsarméns internationella hemsida, såsom förslag på hur man kan utforma gudstjänster med specifika sånger och böner och olika predikningar/undervisning, andakter och samtalsfrågor avsedda för barn, unga respektive vuxna. Man kan samlas till bibelstudier och andra träffar som kan ske fysiskt eller online. Människor uppmuntras att engagera omgivningen och lokalsamhället genom att bjuda in både medlemmar och bekanta till en kår och tillsammans öka kunskapen kring människohandel, lära sig urskilja tecken på att någon kan vara utsatt och prata kring hur man kan hjälpa den som är drabbad.  

– Min förhoppning är att vår armé samlas och är eniga i bön och kraft. ”Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna” (Efesierbrevet 6:12), säger Kremena.

– Jag hoppas att vi får bli vittnen till ännu fler under och fira många segrar, avslutar hon.

Teresia Jansson

Tecken på att någon kan vara offer för människohandel

 • Personen är i sällskap med en annan person som är kontrollerande. Den utsatte vågar inte tala för sig själv utan hänvisar hela tiden till den andre.
 • Har låg mobilitet. Jobbar i hemmet eller får skjuts till och från arbetet. De är även kontrollerade i sina förflyttningar.
 • Får inte själv behålla eller ansvara för pengarna den tjänar. Ursäkten för det kan vara att en annan person ”förvarar pengarna för säkerhets skull”, när offret i själva verket betalar av en verklig eller påhittad skuld.
 • Om personen är nyanländ och har svårt med språket, men kan sexrelaterade ord på svenska.
 • Personen är rädd att prata med utomstående. Uppvisar tecken på rädsla, depression och oro, samt undviker ögonkontakt.
 • Har synliga tecken på sömnbrist, svält, uttorkning eller saknar medicin.
 • Personen saknar pass eller ID-handlingar.
 • Blåmärken, ärr eller andra tecken på misshandel.
 • Tecken på droger eller drogmissbruk. Offer kan också ha blivit eller tvingats in i läkemedelsberoende för att orka med slaveriet de är tvungna att utföra.
 • Saknar tillit och misstror en annan person som försöker hjälpa, eller inleda en konversation.
 • Personen saknar personliga tillhörigheter.
 • Uttrycker demonstrativ tillgivenhet eller beroende av sina förövare.
 • Personens faktiska jobb skiljer sig från det som var överenskommet från början.
 • Uttrycker eller visar tecken på hopplöshet och apati då personen inte kan ta sig ur sin situation.

Källa: Dagen

Tecken på att ett barn kan vara offer för människohandel

 • saknar pass- eller ID-kort, eller har falska ID-handlingar
 • kom in olagligt i landet
 • inte har kontaktuppgifter till personer som mötte dem när de anlände eller till personer som har ansvar för barnet
 • har varit i Sverige från en vecka till flera månader innan barnet tar kontakt med Migrationsverket
 • har mobiltelefon, SIM-kort eller telefonnummer och är instruerad att ringa vid kontakt med myndigheter
 • har en betydligt äldre pojkvän
 • verkar styrd av någon som ringer ofta
 • försvinner ofta från boendet utan förklaring
 • ser välklätt ut och/eller har mycket pengar på sig men kan inte redogöra för var pengarna kommer ifrån
 • är inblandad i kriminella aktiviteter och/eller grupper.

Källa: Migrationsverket