logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Hur jag anmäler oegentligheter

Det ska vara enkelt och tryggt att rapportera om misstänkta allvarliga överträdelser och missförhållanden inom Frälsningsarmén. Du som vill anmäla något kan vara anonym om du vill.

Fastställd av Frälsningsarméns styrelse 22 december 2015.

Frälsningsarmén vill att eventuella problem och oegentligheter ska lyftas fram och lösas. Det är viktigt för oss att leva upp till det förtroende som visas oss och vi vill att all vår verksamhet ska vara baserad på ärlighet och transparens.

Anmälan-funktion

Det ska vara enkelt och tryggt att rapportera om misstänkta allvarliga överträdelser har skett inom Frälsningsarmén. Du som vill anmäla något kan vara anonym om du vill. Rapporter om överträdelser och misstänkta överträdelser ska inte leda till diskriminering.

Du kan alltid anmäla misstanke om oegentlighet genom vårt anmälningsverktyg här där du kan vara helt anonym om du önskar.

Trots att vi inte kan se vem du är kan vi via verktyget, med ditt godkännande, kommunicera med dig för uppföljande frågor och återkoppling.

Om du hellre vill kan du även skicka din anmälan till vår mailadress: anmalan@fralsningsarmen.se  

Anmälan för våra verksamheter i Sverige

Återkoppling

  • Så snart en anmälan har gjorts kommer en inledande undersökning att göras, varefter beslut fattas om hur ärendet fortsatt ska hanteras. Inom tre veckor efter att anmälan har gjorts kommer anmälaren att få återkoppling som bekräftar att anmälan har mottagits och hur ärendet kommer att hanteras.
  • Är anmälan gjord anonymt så att vi inte kan kontakta den som har gjort en anmälan, kan information erhållas genom kontakt med vårt högkvarter på telefon 08-562 282 00. Ange att ett svar på anmälan söks.

Anmälan för våra verksamheter inom det internationella utvecklingsarbetet

Frälsningsarmén vill säkerställa ansvarighet och hög kvalitet i vårt internationella utvecklingsarbete. Därför vill vi göra det enkelt att framföra klagomål eller göra en orosanmälan säkert och anonymt. Formuläret på länken nedan är en del av våra säkerhetsrutiner. Du kan fylla i formuläret om du har sett att Frälsningsarmén  inte håller den standard vi har satt upp och ska följa. Eller om du har upplevt, sett eller hört om dåligt agerande av Frälsningsarmén och vår personal i utlandet. 

In english: The Salvation Army Sweden wants to ensure accountability and quality in our international community development work. Therefore we want to make is easy to raise any complaints or safety concerns. The form on the following link is our complaint mechanism. We welcome you to fill it in if you believe that we have not lived up to our obligations or if you have experienced, seen or heard of any undesirable actions by The Salvation Army Sweden and our staff.