logotype

Bara förändrade attityder kan stoppa sexhandeln

Frälsningsarmén i Helsingborg vill tillsammans med organisationen FemHbg och Kulturhotellet i Helsingborg förändra attityden till pornografi och sexhandel. Under oktober genomförs en rad aktiviteter för att öka medvetenheten om utbredningen av prostitution i staden och kopplingen mellan en ökande porrkonsumtion och sexhandel.

En av tio svenska män har någon gång köpt sex. Sexköparna finns inom alla samhällsgrupper, åldrar och kategorier. Det enda de har gemensamt är sina attityder. Det är bakgrunden till att det attitydarbete som inletts som en del i engagemanget mot prostitution och människohandel.

Frälsningsarmén i Helsingborg tog 2016 initiativet till bildandet av Helsingborgs nätverk mot människohandel och prostitution för ett lokalt samarbete med myndigheter, hotell och fastighetsbolag. 

– Satsningen har gjort det mer riskabelt att köpa sex på hotell, men problemet existerar fortfarande även om en stor del av sexhandeln har flyttat till andra platser. Därför måste vi jobba mer förebyggande. Frälsningsarméns uppdrag är att hjälpa de utsatta och attitydpåverkan och utbildning går hand i hand med praktiskt skydd, stöd och hjälp med återintegrering i samhället, säger Emma Cotterill, utvecklingssamordnare på Frälsningsarmén i Helsingborg.

70 % av 16-åriga pojkar tittar på porr minst en gång i veckan

Speciellt angeläget är det att titta på unga människors attityder till frågan. Därför bjöd Emma in Maria Ahlin, grundare av Changing Attitudes och författade till boken Visuell drog – om barn, unga och nätporr, att delta i oktober-satsningen. Maria besöker bland annat flera skolor i Helsingborg för att prata om porr.

– När jag är ute i skolorna tar de flesta avstånd från sexköp men ser inte kopplingen mellan porr och prostitution och det går upp ett ljus för många. Det här blir extra angeläget i och med att medelåldern för att titta på porr har sjunkit – till 12 år för pojkar och knappt 14 år för flickor – och att konsumtionen ökar. Av svenska 16-åriga pojkar tittar 70 procent på porr minst en gång i veckan och en av fyra varje dag, säger Maria.

Att konsumera porr påverkar hjärnans belöningssystem

En definition av prostitution är ”sex mot ersättning” och det omfattar ju även inspelning av pornografi. Porrindustrin är en grogrund för prostitution och människohandel och dessutom finns det ett samband mellan den som tittar mycket på porr och benägenheten att köpa sex. Maria hänvisar till att 50 års forskning visar på tydliga samband mellan attityder, porrkonsumtion, psykisk ohälsa och sexövergrepp.

– Att konsumera porr påverkar hjärnans belöningssystem. Det frigörs dubbelt så mycket dopamin som när man äter. Hjärnan svarar med att bli lite mindre känslig och det krävs mer och mer för att uppleva samma tillfredsställelse, berättade Maria under en föreläsning på Helsingborgs stadsbibliotek den 23 oktober.

Vägen bort från prostitution

Efter föreläsningen hölls ett panelsamtal kring vägen bort från prostitution och till en värld där ingen människa har en prislapp på sin kropp.  

– Det finns fortfarande en vanlig inställning att sexhandeln ”inte går att stoppa” och att det är meningslöst att försöka. Det är en dålig ursäkt för att inte bry sig, säger Ida, en av personerna bakom #intedinhora, som bildades inom #metoo för att ge de utsatta för kommersiell sexuell exploatering en röst i den allmänna debatten.

Det finns också en uppfattning att sexköpslagen, som förbjuder sexköp, inte har någon effekt. Maria Ahlin framhåller motsatsen: Konsekvenserna av en legalisering av sexhandeln kan ses i länder som Tyskland, där nära en halv miljon personer befinner sig i prostitution och man kan se en ökning såväl av människo-, drog- och vapenhandel som antalet minderåriga inom sexhandeln.

”Våga vara den som säger ifrån”

Emma Cotterill menar att alla gemensamt behöver ta ansvar för vilket samhälle vi vill ha och pekar på vikten av lokala lösningar.

– Det handlar om vår stad – vårt ansvar. Lokala myndigheter, idéburna organisationer och företag måste arbeta tillsammans för att identifiera fler i utsatthet och politikerna måste avsatta resurser för att arbeta mot sexköp regelbundet och långsiktigt, säger hon.

Paneldeltagarna är eniga om att alla kan hjälpas åt att ta ansvar, även privat. Vi måste fortsätta prata med barn och ungdomar om porr. Och vi måste vara uppmärksamma på jargongen i vårt eget umgänge.

– Skratta inte åt sexistiska skämt och sätt ned foten om killgänget till exempel vill gå på strippklubb på en svensexa. Våga vara den som säger ifrån, uppmanar Ida.

Text och foto: Eva Gustin

Källor:

  1. Uppsala universitet (Mattebo)
  2. Linköpings Universitet (Jonsson)

Så ser människohandeln ut i Sverige 

Vårt arbete mot människohandel