logotype

Bemärkelsedag för världens mest lästa bok - Bibeln

Den 23 januari uppmärksammas tidernas mest lästa bok; Bibeln. Det är en dag av tacksamhet och möjlighet att introducera nya läsare till de bibliska äventyren. Men vad betyder den omkring 2000 år gamla kristna skriften för människor idag? Vi ställde frågan till några medarbetare inom Frälsningsarmén.

Bildtext: Foto: pixabay.com

Bibeln som utgör stommen i den kristna läran är den mest kända boken i världshistorien och har fått sitt namn från grekiskans ”biblia” som betyder böcker. Dessa är 66 till antalet och har omkring 40 författare. Böckerna i Gamla Testamentet skrevs från cirka 1400 till 400 år före Kristus. Nya Testamentet skrevs från 40-, till 90-talet efter Kristus.

Gamla Testamentet tros vara färdigställt i den form vi ser idag kring år 300 före Kristus och Nya Testamentet på 100-talet efter Kristus. Testamente betyder förbund och syftar här på Guds förbund med människan. Utöver detta finns 11 böcker som är ”apokryfa”; gömda/fördolda/svårbegripliga. Dessa delar står mellan Gamla och Nya testamentet och är också skrivna däremellan men har inte fått samma status och acceptans som texterna i de två testamentena.

Berättar om nåd, hopp och liv

Bibelns dag infaller 23 januari, vilket är i början av den världsomspännande ekumeniska böneveckan för kristen enhet. På Bibelsällskapets hemsida står att läsa: ”Den här dagen handlar om att alla ska få chansen att ta del av Bibeln, att upptäcka det budskap som förändrar liv… Som kristna har vi uppdraget att hjälpa människor att både nås av Bibeln, och nå in i Bibeln… Söndagen 23 januari 2022 är en dag av tacksamhet över Bibeln, men framför allt över dess innebörd.

Bibeln består av ord men innehållet är handling. Och det berättar om nåd, hopp och liv. Be och agera!” På hemsidan finns material att beställa eller ladda ner för att användas vid detta tillfälle, exempelvis i gudstjänster, men också i andra sammanhang för att sprida kunskap om denna bok.

Bibeln är översatt till över 700 språk även om det pratas fler än 7000 modersmål runtom i världen så än finns det många folkslag kvar att nå med skriften. Boken som lär ha tryckts i omkring sex miljarder exemplar har genom tiderna haft en ohotad förstaplats gällande antalet läsare. De senaste 50 åren beräknas den ha tryckts i omkring 3,9 miljarder exemplar. Som jämförelse är motsvarande siffra för tvåan, Maos lilla röda av Mao Zedong, 820 miljoner under samma period.

Frågor om Bibeln till medarbetare inom Frälsningsarmén

Här berättar några medarbetare inom Frälsningsarmén om sitt förhållande till den heliga skriften, nämligen Barbro Olsson, receptionist vid Frälsningsarméns högkvarter i Stockholm, Daniel Lovén, kårledare i Haparanda, Monica Alhbin, medarbetare i kårens sociala arbete i Ystad och Simon Hurtig, nationell/regional barn- och ungdomskonsulent.

Från vänster: Barbro Olsson, Daniel Lovén, Monica Alhbin och Simon Hurtig.

Vad betyder Bibeln för dig idag?

 • Simon: Bibeln är bland det bästa som finns och när jag läser i den om Jesus förvandlar han mig som person.
 • Monica: Guds plan för mänskligheten och skapelsen där Jesus Kristus är i centrum. Jag försöker läsa Bibeln i ljuset av honom.
 • Daniel: Genom Bibeln talar Herren till oss människor under alla tider, men också till dig och mig personligen idag år 2022. Vi får del av hans stora berättelse, vilja och plan. En ovärderlig skatt.  
 • Barbro: Bibeln betyder mycket för mig och när jag läser i den kan jag finna tröst, uppmuntran, frid och vägledning för mitt andliga liv.

Vad är dina första minnen av Bibeln?

 • Simon: Jag började med att läsa Markusevangeliet eftersom jag hade hört att det är händelserikt och lätt att förstå. Sen läste jag Uppenbarelseboken och det var verkligen häftig läsning och den är numera min favoritbok.
 • Monica: Min första "riktiga" Bibel var av 1917 års översättning som jag tror varit min fars konfirmationsbibel. Den läste jag i och lärde mig 23:e och 150:e psalmen utantill.
 • Daniel: Ett av mina första minnen av Bibeln är från söndagsskolan. Jag minns de fängslande berättelserna från söndagsskolefröken och hennes flanellograf.  

Är det någon person i Bibeln (förutom Jesus) som du gillar extra mycket?

 • Simon: Jag har alltid gillat Josua mycket, en stark hänförare och ledare. Han älskade att vara i Guds närvaro och jag tror att det gör en till en bra ledare.
 • Monica: Hagar, Saras slavflicka som födde Ismael. Hon kallade Gud El Roi - seendets Gud - för att Gud sett henne i öknen och räddat hennes liv. Och Maria från Magdala. Hon stannade hos Jesus från fängslandet till uppståndelsen. Hon var den första aposteln och fick i uppdrag att berätta för männen att Jesus uppstått. 
 • Daniel: Aposteln Johannes och hans texter ligger mig varmt om hjärtat. Han vittnar om vem Jesus är för honom men också för oss, om den djupa innerlighet och intimitet vi kan få del av.
 • Barbro: Boken om Ester återkommer jag gärna till. Den beskriver så tydligt att vi alla kan få möjlighet att bidra på något sätt till Guds rikes utbredning. Det handlar bara om att lyssna och lyda det Gud säger till oss.

Har du någon favoritbok och något favoritbibelord?

 • Simon: Favoritbok är Uppenbarelseboken som påminner om en fantasyberättelse. Den är fylld med spännande skatter för den som förstår liknelserna och bilderna i den. Ett favoritbibelord är Matteusevangeliet 6:33: ”Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.” Det ger rätt prioriteringar i livet och kommer med ett löfte.
 • Monica: Johannesevangeliet med sin djupare kristologi och mysteriet runt Jesus och hans gudomlighet. Ordspråksboken 26:4-5: ”Svara inte dåren efter hans oförnuft, så att du inte själv blir honom lik.Svara dåren efter hans oförnuft, annars anser han sig vara vis.” De visar att man inte kan ta varje ord i Bibeln för bokstavligt sant. Två verser efter varandra som motsäger varandra helt. Befriande.
 • Daniel: Romarbrevet är ett av flera favoritbrev och versen 12:12 var särskilt viktigt för mig under en tuff period i livet. Jag satte upp det på vägen hemma, och varje dag som jag lämnade bostaden så läste jag de orden: ”Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen”.  
 • Barbro: Efesierbrevet, kapitel 6:13-18, om att ta på sig och använda sig av Guds rustning. Detta känns otroligt viktigt och jag tar på mig rustningen varje morgon. Jag får kraft och skydd inför vad som kan hända under dagen och jag känner mig inte rädd. Rustningen använder jag också när jag möter på motstånd i mitt böneliv.

Vilken översättning gillar du mest och varför?

 • Simon: Svenska Folkbibeln 2015 för jag tycker det tydligare framhävs att Jesu profetior handlar om just honom. Jag läser många olika översättningar för jag tror det ger en bredare bild och större förståelse av vem Gud är.
 • Monica: Jag gillar att jämföra flera olika översättningar, men jag läser mest i Bibel 2000 samt i The Message.
 • Daniel: Jag föredrar att läsa Folkbibeln i dagligt bruk, men använder både studiebiblar och nätbaserade texter som www.biblegateway.com Jag tror inte någon enskild översättning är överställd andra, däremot uppmuntrar jag alla att läsa flera översättningar för att få höjden, bredden och djupet.  
 • Barbro: Bibel 2000. Texten känns vardaglig i sitt språk och är därför lättillgänglig.

Hur ser du på att Bibeln har en egen bemärkelsedag och kommer du att uppmärksamma den på något vis?

 • Simon: Jag visste inte att den dagen fanns men det är roligt. Jag kanske kramar om min Bibel lite extra då.
 • Monica: Det känns bra att uppmärksamma världens mest lästa bok. Jag antar att vi kommer att uppmärksamma den i gudstjänsten den dagen.
 • Daniel: Det är toppen och jag tycker att alla möjligheter att lyfta Guds ord är oerhört värdefulla, framför allt i en tid då kunskapen om Guds ord tyvärr är mycket låg. Vi kommer säkerligen uppmärksamma det på något sätt, varje dag är värd att fira, att vi har Bibeln så tillgänglig och är fria att dela den med andra.  
 • Barbro: Har faktiskt inte tänkt på det, men det är väl bra att påminna människor om att Bibeln faktiskt finns och är tillgänglig för oss alla.

Bonusfråga: Vad vill du säga till den som påstår att Bibeln är en sagobok?

 • Simon: Bibeln presenteras ju så i skolmiljön och då är det inte lätt att skapa sig en sann förståelse av den. Jag rekommenderar att man testar att läsa Bibeln själv. På så vis har jag upptäckt vilken himmelsk kraft Bibeln är laddad med och att den förvandlar liv.
 • Monica: Det behöver inte betyda att den inte är sann.
 • Daniel: Ja, den kan med fördel läsas vid nattning också. Nej, men jag skulle nog säga; ”Spännande, vad får dig att tro det, berätta gärna mer”, och sedan börja vårt samtal där. 

Fakta: Allt om Bibeln, Bibelsällskapet

Mer om Bibelns dag: https://www.xn--bibelsllskapet-bib.se/new-page/bibelns-dag/