logotype

Barnfattigdomen ökar i Sverige

Den relativa barnfattigdomen i Sverige är högst i Norden, visar en ny rapport från Rädda Barnen. Frälsningsarmén är en av de organisationer som möter barn och familjer i utsatthet och ger konkret hjälp och stöd. Men staten skulle behöva agera inom flera områden för att minska barnfattigdomen och stärka barnens rättigheter.

Sverige har störst skillnad i barnfattigdom mellan inrikes- och utrikesfödda barn av alla EU-länder, och risken att växa upp i barnfattigdom i Sverige är högst i Norden. Inom EU är den relativa barnfattigdomen som lägst i Danmark (13 procent), följt av Finland (14 procent), Tyskland och Nederländerna (15 procent). Sverige ligger på 23 procent, vilket är procentuellt närmare östeuropeiska länder än våra grannländer.

— I Sverige går barn inte utan kläder och mat, men det finns barn som lever utanför samhället och det får stora konsekvenser för deras framtid, säger Maria Olausson, barnrättsjurist och kårledare, Frälsningsarmén.

Agera för att minska barnfattigdomen

I Barnkonventionen står det bland annat att alla barn har rätt till social trygghet, skälig levnadsstandard, kostnadsfri utbildning, lek, vila och fritid. Maria Olausson framhåller att Sveriges regering och riksdag behöver agera inom tre områden för att stärka barnens skydd, minska barnfattigdomen i Sverige och säkerställa att vi följer barnkonventionen:  

För säkra boendeförhållanden

Under årets första sex månader blev 273 barn av med sitt hem när båda eller någon av barnens föräldrar blev vräkta. Det är en ökning med 28 barn jämfört med första halvåret 2020 och den högsta siffran sedan 2015. Många familjer bor också med korta kontrakt och inte sällan hyr de lägenheter som de får betala ockerhyror på.

— Staten behöver ta ett större ansvar för att alla barn har trygga boendeförhållanden och tak över huvudet. Det behöver lagstadgas tydligare så att det inte är möjligt att vräka familjer med barn i hushållet, säger Maria.

För rättvis skolgång

Skolan i Sverige är kostnadsfri, men i utsatta områden saknar skolorna ofta de resurser som krävs samtidigt som många barn saknar stöd hemifrån.

— Staten behöver fördela resurser till områden med utsatta socialekonomiska förhållanden där skolorna har de lägsta betygen, fortsätter Maria.

För meningsfull fritid

Barn som lever i fattigdom har inte samma möjlighet till idrotts- och kulturaktiviteter. Det leder till att de hamnar utanför samhället och inte får samma förutsättningar till en god fritid som övriga barn.

"Barnen behöver våga tro på sina drömmar"

Frälsningsarmén är en av de frivilligorganisationer som varje vecka möter barn och familjer i utsatthet, och ger konkret stöd, till exempel med läxhjälp, kostnadsfria fritidsaktiviteter och ekonomisk hjälp.

— Sverige skulle behöva fler sådana initiativ. Civilsamhället skulle behöva få större och bredare resurser från stat och kommun för att göra det möjligt för alla barn att delta i meningsfulla fritidsaktiviteter, säger Maria Olausson.

— Vi måste tillsammans skapa ett samhälle där barnen vågar tro att deras drömmar kan förverkligas och att de kan få samma förutsättningar till detta oavsett var de växer upp, avslutar hon.

Se Svt Hallands inslag om hur Frälsningsarmén i Halmstad möter barnfamiljer i utsatthet.

Barnkonventionen (kort version)

Text: Eva Gustin