logotype

Ny världsledare för Frälsningsarmén

I lördags den 26 maj i Sunbury Court utanför London utsåg Frälsningsarméns Höga råd kommendör Lyndon Buckingham till ny internationell ledare, Frälsningsarméns 22:a general.

Lyndon Buckingham är den första general för Frälsningsarmén som kommer från Nya Zeeland och under en ceremoni i Höga rådet direkt efter att valet var klart bad personer från Nya Zeeland för honom och hans fru på ursprungsbefolkningens språk, maori.

Lyndon Buckingham är uppvuxen i Frälsningsarmén där hans föräldrar var officerare. När han var 17 år och var på ett ungdomsläger bestämde han sig för att själv bli frälsningsofficer. Innan han började studera på William Booth Memorial Training College (Booth College of Mission), Frälsningsarméns officersskola, så gifte han sig med Bronwyn. De har två barn som också är officerare i Frälsningsarmén och arbetar i Frälsningsarméns territorium i Nya Zealand, Fiji och Tonga.

Lyndon och Bronwyn har bott i London sedan 2018, då han tillträdde som stabschef under general Brian Peddle. Innan dess hade de haft internationella uppdrag i Canada och Bermudas samt i Singapore, Malaysia och Myanmar.

”Jag litar på att det är Guds vilja”

I en intervju som gjordes vid Sunbury Court under söndagen av kapten Jo Moir, kommunikationschef vid det territoriella högkvarteret i England (UK), berättar Lyndon Buckingham att han både är både förvånad och chockad över att bli utsedd till general för Frälsningsarmén, men han är också fast besluten att ta sig an uppgiften.

– Ingen kommer hit med förväntan, säger han. Men vi alla kommer med inställningen att vi ställer oss till Guds förfogande att göra det Gud vill att vi ska göra. Så, nej jag kom inte hit med något slutresultat i sikte. Jag är ödmjukt tacksam för det stöd och godkännande jag fått av delegaterna i Höga rådet.

Även om han känner sig överväldigad av att blivit vald till general, så känner han sig också trygg i att lita på att det är Guds vilja. Han nämner alla böner, som betts runt om över hela jorden för Höga rådet, och särskilt de bönelappar som legat i en gyllene skål inne i Höga rådets samlingssal. Det ger honom en förtröstan att de har låtit Gud uppenbara för dem vad som är Guds vilja.

– Jag har tagit emot detta som att det är från Gud, och jag kommer att tjäna, säger han. Och jag är tacksam för att Bronwyn är vid min sida och vi kommer dela denna uppgift och tillsammans tjäna Herren och tjäna Frälsningsarmén.

Att tala om Jesus och hjälpa de utsatta

Lyndon Buckingham avslöjar för Jo Moir i intervjun att han i sitt tal i Höga rådet delade sina tankar om de grundidéer han menar att Frälsningsarmén står för.

– Den första är att vi är ett folk som älskar att tala om Jesus. Vi vill att folk ska veta att Gud älskar dem. Och att Jesus är det slutliga beviset på den kärleken. Jag älskar det faktum att Frälsningsarmén alltid sett att det är vårt ansvar att berätta om evangeliet för folk, att Gud älskar dem, att Jesus är beviset och att välkomnandet är tillgängligt genom Jesus.

Lyndon önskar att det ska ses som naturligt och enkelt för medlemmar inom Frälsningsarmén över hela världen att tala med andra om sin personliga relation med Jesus Kristus och om den förvandling som Jesus har gjort i deras liv.

– Tänk vilken skillnad det skulle göra!

"Jag bad om nåd, frid, vishet och mod"

En annan av grundidéerna är att för Frälsningsarmén är det lika viktigt att praktiskt visa Guds kärlek som att tala om den. Att man med uppkavlade ärmar vill hjälpa dem med deras behov, de utsatta, de utan röst.

– Vi möter de utsatta och säger att vi inte bara vill prata om Guds kärlek, vi vill visa den också. Det är soppa, tvål och frälsning som det varit för Frälsningsarmén sedan starten.

Den tredje grundidén är att Frälsningsarmén är en helig rörelse, Frälsningsarmén tror att det finns ett värde i att vara salt och ljus i världen.

Som avslutning i intervjun berättar Lyndon vilka ord han skrev på sin bönelapp under avskedsmötet för general Brian Peddle.

– Jag skrev ”nåd, frid, vishet, och mod”. Så om det är något jag önskar att Frälsningsarmén ber om när de ber för mig och Bronwyn, så är det vad jag vill att de ber om. Och jag önskar också att de ber för hela min familj.

Text: Jonas Nimmersjö

Läs mer om valet av general i Frälsningsarmén

De som nominerats till general för Frälsningsarmén är från vänster i bild: nuvarande stabschef kommendör Lyndon Buckingham, kommendör Kenneth Hodder nationell ledare för Frälsningsarmén i USA, överste Diana Macdonald, territoriell ledare för Frälsningsarmén i Pakistan och kommendör Merle Heatwole, territoriell ledare för Frälsningsarmén i Latinamerika.

Nomineringarna klara - nu börjar valet av ny general

Här är de fyra kandidater som är nominerade till att bli ny ledare, general för Frälsningsarmén i världen.

Överstarna Christina och Bo Jeppsson, territoriella ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland vid Höga rådets välkomstmöte .

Höga rådet har börjat

Höga rådet inleddes under lördagen den 20 maj 2023 med ett tre timmar långt farvälmöte för sittande general Brian Peddle och hans fru kommendör Rosalie Peddle. I mötet hälsades också de 112 delegaterna till Höga rådet välkomna.

Till vänster: Sunbury Court, platsen där Höga rådet samlas för att välja ny general för Frälsningsarmén. Till höger: Porträttbild av chefssekrerterare Peter Forrest.

Höga rådet bakom kulisserna

Att samla 112 delegater till Frälsningsarméns Höga råd kräver god planering för att logistik och det praktiska ska fungera. Den person som har huvudansvaret är överste Peter Forrest, chefssekreterare på internationella högkvarteret i London. Han och några kollegor kommer att vara med under själva höga rådet, inte som delegater men för att det praktiskt ska gå att genomföra.

Christina och Bo Jeppsson står utanför Frälsningsarméns högkvarter i Stockholm.

Bo och Christina Jeppsson är med på Höga rådet

Överstarna Bo och Christina Jeppsson, territoriella ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland är två av fyra svenskar som kallats till Höga rådet som startar 18 maj. De två andra är kommendörerna Johnny och Eva Kleman, som arbetar på det internationella högkvarteret i London.

Delegaterna från 2018 års high council kommer ut genom en dörr för att tillkännage den nya generalen.

Frälsningsarmén väljer sin 22:a general

I maj kommer en ny general väljas till världsledare för Frälsningsarmén. General Brian Peddle, som valdes till general år 2018, går i pension i augusti.

Den 24 maj 2018 valdes stabschefen kommendör Brian Peddle av Höga Rådet till Frälsningsarméns 21:a general och världsledare.

Om att välja general

Den 24 maj 2018 valdes stabschefen kommendör Brian Peddle av Höga Rådet till Frälsningsarméns 21:a general och världsledare. En som deltog i Höga Rådet, för tredje gången är kommendör Clive Adams, ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland. Stridsropet träffade Clive Adams och kommendör Christina Kjellgren för att de skulle hjälpa oss reda ut begreppen och berätta om hur man blir general i Frälsningsarmén.