logotype

Kommendör Brian Peddle har valts till Frälsningsarméns 21:a general

Den 17 maj 2018 inleddes valarbetet och idag valdes kommendör Brian Peddle till Frälsningsarméns 21:a general och världsledare.

2018-05-24

 Se tillkännagivandet av Frälsningsarméns 21a general Brian Peddle här >>


2018-05-21

Frälsningsarméns 20:e världsledare general André Cox går i pension den 2 augusti i år och en ny general skall väljas för att tillträda 3 augusti.

Den nya generalen tillsätts genom en valprocedur där alla Frälsningsarméns territoriella ledare deltar. Gruppen som väljer ny general benämns Höga Rådet (High Council) och har i år 108 medlemmar, som alltså är territoriella ledare för de 128 länder Frälsningsarmén finns i.

Det är nittonde gången Frälsningsarméns general välj på detta sätt. Startmötet hölls den 17 maj på London Heathrow Renaissance Hotel i London. Valet av ny general följer en grundligt fastslagen mall med många delmoment. Tiden det tar att välja ny general brukar vara två till tre veckor.