logotype

Vi välkomnar nya ledare i Frälsningsarmén

I juni får Frälsningsarmén fyra nya officerare. Efter två års utbildning är de redo att ta sig an nya utmaningar som ledare inom Frälsningsarmén.

Malin Brus, 51,

Första tjänst: Biträdande kårledare på Umeå kår 

Jag vill bli officer för att få se människor bli frälsta och med Guds vägledning få hjälpa människor i utsatthet. Genom mitt officerskap vill jag också kunna leda barn och unga till en tro på Jesus. Själavård är något som jag under min utbildning känt att jag brinner för.  Barn och unga vuxna ligger mig varmt om hjärtat. 

Vad drömmer om inför framtiden för Frälsningsarmén? Dels drömmer jag om att det ska bli fler sökande till officersskolan, sedan drömmer jag om att fler ska upptäcka frälsningsarmén

Vad vill du säga till andra som funderar på att bli officer? Lyssna till din kallelse, Att gå på officersskolan är bland det bästa jag gjort. Jag känner att jag har vuxit både som person och som kristen under min tid på skolan. 

Marjo Maikkunen, 50

Första tjänst: Kårledare med verksamhetsansvar i Haparanda och i Luleå.

Jag har länge burit en kallelse av att arbeta för Guds rike, och när jag upplevde hur Gud talade mig om att jag ska bli herde för en församling, så visste jag att jag vill bli en officer i Frälsningsarmén.

Jag brinner för evangeliet och lärjungaskap! Jag vill nå till nya människor och visa dem vägen in till frälsningen, men jag vill även stödja och hjälpa människor att växa i sin kristna tro och i lärjungaskap.

Vad drömmer om inför framtiden för Frälsningsarmén? Jag drömmer om att Frälsningsarmén fortsätter vara en kyrka som kämpar för medmänniskors välmående och starkt visar sin tro både i tal och genom gärningar. Jag drömmer om att Frälsningsarmén ska frimodigt leva i tiden, lyssna till Gud och se till framtiden. Gud har fortsatta planer för Frälsningsarmén!

Vad vill du säga till andra som funderar på att bli officer? Be och lyssna Gud, samtala med honom. Han kommer att bekräfta det för dig. Och om det är Gud som kallar dig till att bli en officer så kommer även allt det praktiska som du kanske funderar på, att lösa sig. Våga bara överlåta ditt liv helt till Gud. 

Pasi Maikkunen, 49

Första tjänst: Kårledare i Haparanda och Luleå.

Jag vill bli officer för att jag tror att Gud har kallat mig att ägna mitt hela liv för församling och evangelisation. Jag brinner för att vinna nya människor för Jesus Kristus.

Vad drömmer om inför framtiden för Frälsningsarmén? Jag drömmer om att Frälsningsarmén växer och en officersskola med minst 10 kadetter per år!

Vad vill du säga till andra som funderar på att bli officer? Om jag kan, kan du!

Anneli Solomon, 60

Första tjänst: Kårledare i Eskilstuna kår.

Jag har sedan många år varit aktiv i olika frikyrkliga sammanhang och involverad som ledare, främst lovsångsledare. Jag tycker om att leda, men hade aldrig tidigare sett mig själv som församlings/kårledare. I mig själv ville jag inte bli officerare men jag upplevde en maning från Gud att söka och visste att det skulle bli bra eftersom Guds vägar för oss alltid är goda!

Jag brinner för att människor ska få uppleva Guds kärlek, både till pånyttfödelse och upprättelse. Själavård ligger också starkt på mitt hjärta och att innebörden av lovsång och tillbedjan ska få tränga djupt in i våra hjärtan.

Vad drömmer om inför framtiden för Frälsningsarmén? Jag drömmer om att det som jag svarade på i ”Vad brinner du för?” ska bli mer och mer påtagligt på våra kårer, att det ska vara ”vardagsmat” för oss, något som får vara helt naturligt för oss men som vi aldrig tar för givet.

Vad vill du säga till andra som funderar på att bli officer? Sök Gud angående dina funderingar. Ha ett öppet och ”nollställt” hjärta. Gud talar till oss på olika sätt och man bör inte jämföra sig med hur andra upplevt sin kallelse. Det är bra att samtala om saken med erfarna officerare, men det är viktigt att komma ihåg att vi alla är unika och Gud har unika vägar för var och en.

Var inte rädd! Den Gud kallar, skickliggör han också.

Foto: Jonas Nimmersjö