logotype

Lansering av utbildningspaket mot människohandel

Frälsningsarmén lanserar ett film- och utbildningspaket för myndigheter, sociala verksamheter, företag, civilsamhället och skolor som vill motverka människohandel i Sverige. Paketet innehåller dokumentärfilmen Safe Havens och ett tillhörande seminarium.

Dokumentärfilmen Safe Havens

Filmen Safe Havens producerades inom ett europeiskt samarbetsprojekt mot människohandel med samma namn. Filmen skildrar människohandelns verklighet i Moldavien, Sverige, Rumänien, Holland, Polen, Ukraina och England, samt Frälsningsarméns arbete med att motverka det moderna slaveriet.  

Under 2019 visade Frälsningsarmén den 55 minuter långa dokumentärfilmen i Umeå, Stockholm och Göteborg för representanter från myndigheter, civilsamhället och allmänheten. I anslutning till filmvisningen hölls paneldiskussioner med lokala experter och politiker.  

Ett filmvisningspaket

Nu tar man nästa steg för att nå ut bredare med utbildning, information och verktyg för att förebygga att människohandel slår rot och växer i vårt samhälle. Filmen har textats på svenska för ett ännu bättre genomslag, och nu lanserar Frälsningsarmén ett filmvisningspaket som utöver rättigheterna till filmen innehåller interaktiva frågor eller ett panelsamtal med relevanta aktörer.

Visningen kan vända sig till vilket sammanhang som helst som vill höja kunskapsnivån, till exempel offentlig sektor, företag, skolor, kyrkor eller föreningar. Privatpersoner och mindre arbetsteam kan se filmen Safe Havens online via Frälsningsarméns hemsida (se ovan) och Youtube-kanal.  Alla är också välkomna att sprida filmen på sociala medier.

Filmvisning gav samverkan och höjd kunskapsnivå i Eskilstuna

I Eskilstuna visades filmen i början av oktober på Eskilstuna biograf. I anslutning till filmen anordnades ett panelsamtal med lokala aktörer, bland annat polisen, kommunalstyrelsens ordförande, en ombudsman för handelsanställdas förbund och en representant för Brottsbyrån. Det var Frälsningsarmen i Eskilstuna tillsammans med en framväxande samverkansgrupp av relevanta aktörer för att motverka människohandel i regionen som beställde visningen. De jobbar i dagsläget vidare med att höja kunskapsnivån och samverka dem som kan hjälpa potentiella offer människohandel.

– Filmen Safe Havens bidrar till att öka medvetenheten om människohandel, att det pågår där vi är och att vi kan göra skillnad genom våra handlingar, säger Thorne Wallman, Frälsningsarmen Eskilstuna.

Grundutbildningen – En säker hand

För den som blir intresserad av en grundligare utbildning har Frälsningsarmén sedan 2016 grundutbildningen mot människohandel – En säker hand. Den utformades efter flera års erfarenhet av att hjälpa offer för människohandel och möta utsatta grupper med skydd och stöd. Redan har över 1000 personer gått grundutbildningen men flera är planerade för 2020.

En säker hand är en praktisk vägledning och vänder sig till ideella och yrkesverksamma som kommer i kontakt med sårbara personer och därför har en möjlighet att identifiera offer för människohandel. Utbildningen omfattar cirka fyra timmar, innehåller interaktiva övningar och dilemman och kan anpassas efter beställarens behov. Kursen leds av certifierade kursledare och kan med fördel hållas på den aktuella arbetsplatsen eller inom ett nätverk av aktörer.

”Bra engagerade och kunniga föreläsare”

Även Jönköping har anordnat en filmvisning där regionskoordinatorerna mot människohandel deltog i ett samtal efteråt. De berättade om Jönköpings särskilda utmaningar och tog upp lokala fall. I samband med filmvisningen hölls också grundutbildningen i människohandel, som bokats av Svenska kyrkan för dem som samarbetat kring verksamheten ’öppen kyrka’.   

– Det var en bred utbildning som ändå går på djupet i ämnet. Bra och aktuell faktakunskap och många bra exempel. Det var roligt att utbildningen varvades med mycket diskussioner och genomtänkta övningar där man fick tänka till. Bra engagerade och kunniga föreläsare, säger Charlotte Edman, regionskoordinator mot människohandel i region Öst, NMT, som deltog i grundutbildningen.

Flera aktörer har redan bokat in sig

Efter avslutad kurs har deltagarna utrustats med tydliga verktyg för att med en säker hand identifiera, reagera och agera när behovet uppstår.

– Människohandel händer mitt ibland oss – vi måste bara förstå hur det ser ut. Därför är jag glad att få använda filmen Safe Havens och grundutbildningen om människohandel – En säker hand – som två praktiska verktyg för att motverka denna grova kränkning av det mänskliga värdet.  Redan nu har flera aktörer bokat en filmvisning eller utbildning och vi ser fram emot att fortsätta sprida kunskap och därmed motverka människohandeln – stad för stad, säger Lovisa Landälv, utbildningssamordnare för Frälsningsarméns arbete mot människohandel.

Boka ett filmvisningspaket

Boka ett filmvisningspaket via manniskohandel@fralsningsarmen.se eller ring 08-562 282 00.

Text: Eva Gustin

Lovisa Landälv, utbildningssamordnare och Emma Cotterill nationell samordnare för Frälsningsarméns arbete mot människohandel. Foto: Jonas Nimmersjö