logotype

Bidrag hjälper Frälsningsarmén att öka stödet till särskilt utsatta

Frälsningsarmén har tilldelats åtta miljoner kronor av det statsbidrag som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar till 18 organisationer för att hjälpa människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin.

— Frälsningsarmén möter människor i utsatthet varje dag, och pandemin har drabbat dem ännu hårdare och därför behövs extra resurser för att förstärka vårt stödarbete, säger Robert Tuftström, som är divisionschef för Frälsningsarméns sociala division.

Frälsningsarméns sociala arbete har ansökt om totalt 14 miljoner kronor för 35 verksamheter inom 49 kommuner för att möta ökade behov av hjälp- och stödinsatser. De åtta tilldelade miljonerna ska nu fördelas mellan dessa olika verksamheter.

Vi möter människor i utsatthet

Frälsningsarmén har en väldigt bred verksamhet och möter utsatta inom de flesta områden, bland annat personer i hemlöshet och olika typer av beroenden, familjer i utsatthet, ungdomar i riskzonen, äldre och ensamma, marginaliserade, långtidsarbetslösa, EU-migranter och personer som utsatts för människohandel eller våld i nära relationer.

Målet med de sociala insatserna är att bryta destruktiva livssituationer och beroenden, verka för andlig, fysisk, psykisk och social rehabilitering och ge människor i utsatthet förutsättningar för att börja ett nytt meningsfullt liv.

Bidraget kommer bland annat att användas för att:

  • Ge stöd, mötesplatser, mat, dusch, kläder och boende till personer i hemlöshet samt personer med missbruk och psykisk ohälsa.
  • Stötta barn och ungdomar med skolarbetet och erbjuda en meningsfull fritid samt stöd under skollov när många andra aktiviteter stänger ned.
  • Erbjuda personer utsatta för människohandel samt våldsutsatta kvinnor och barn platser på Frälsningsarméns skyddade boenden och juridiskt stöd.
  • Erbjuda stöd och boende till medellösa EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som på grund av flygstopp och stängda gränser har fastnat i Sverige.
  • Utöka stödet för kvinnor i prostitution för att komma ur sin situation.
  • Stötta fler individer som på grund av isoleringen i pandemin fastnat i ett porrberoende.
  • Erbjuda professionellt samtalsstöd, utökad ekonomisk och juridisk rådgivning och digitala lösningar för att hjälpa personer i utsatthet med myndighetskontakter.

— Vi är tacksamma för bidraget som kommer att vara till stor hjälp att för att kunna fortsätta stötta människor i utsatthet och möta de ökade behoven som uppstått under pandemin, samtidigt som vi anpassar vårt arbete efter alla restriktioner, säger Robert Tuftström.

Text: Eva Gustin