logotype

Mitt i utsattheten i Borås

Efter 20 år i centrala Borås flyttar Frälsningsarméns kår ut till arbetarstadsdelen Norrby. Förutom ekonomiska och byggnadsmässiga aspekter så vill man vara där behoven finns. Norrby står med på Polisens lista över Sveriges särskilt utsatta områden med utbredd kriminalitet men Guds ljus är starkare än mörkret, menar kårledare Marie Blomberg.

I 120 år har Frälsningsarmén funnits i Borås och de 20 sista på Torggatan mitt i stan. Men i slutet av september gick flyttlasset till området Norrby strax utanför centrum. Marie Blomberg, kårledare och verksamhetsansvarig, nämner att det dels är en mer fördelaktig lokalhyra utanför stadskärnan, dels att de nu har fler rum och större, mer funktionella ytor att förfoga över. Men framför allt så är det läget i sig som gör skillnaden.

Nu är vi nära människor där de bor och lever och här finns 94 olika nationaliteter så det känns jättespännande och roligt, utbrister hon.

— Det är som att komma utomlands, det är ett annat liv här på gatorna, fortsätter hon och berättar att de redan första veckan hade besök av några tjejer som var från Iran, Afghanistan, Syrien och Somalia.

Vill bryta utanförskap och isolering i utsatt område

Att det är så många utlandsfödda i Norrby ser Marie Blomberg som ett bra skäl att finnas där. Har man inte så mycket naturliga kontakter med svenskar så blir det kanske lätt att man umgås mest med sin egen grupp. Då behövs det tillfällen att träna sig i svenska språket, tänker hon. De olika nationaliteterna och kulturerna ser hon som en utmaning men mestadels i positiva ordalag.

— Och det är inte så enkelt att arbeta med bara svenskar heller. Bland dem finns det olika förväntningar på hur en kår/kyrka ska vara också, menar Marie Blomberg.

— Om några år tror jag att vi är en väldigt brokig skara som samlas till gudstjänst och det känns väldigt roligt, fortsätter hon.

Just utanförskap och isolering tror hon är utbredda problem som behöver bemötas och hon menar på att ensamhet har blivit en folksjukdom i vårt samhälle. Även den som har människor omkring sig kan känna sig ensam om den inte har någon att dela saker och ting med.

— Det kan gälla den som är frånskild men även en familj som inte har något nätverk eller en nybliven pensionär som inte känner meningsfullhet i livet, tar Marie Blomberg som exempel.

— Som frälsningsofficer uppmanas man att ”vara vän med dem som inga vänner har” och det är något som berör mig allra mest, att få vara med och bryta isolering, fortsätter hon.

Kriminell närvaro i området Norrby

Vidare nämner hon att stadsdelen har ganska dåligt rykte beträffande gängkriminalitet exempelvis och Norrby finns med på Polisens lista över särskilt utsatta områden. Dessa anses befinna sig i ett akut läge och kännetecknas av ”en social problematik och kriminell närvaro som lett till en utbredd obenägenhet att delta i rättsprocessen och svårigheter för Polisen att fullgöra sitt uppdrag.” Samma dag som kårledarna fick nycklarna till lokalerna skedde ett knivdåd precis utanför dörren.

— Man skulle kunna bli rädd men jag är kanske lite naiv och tror att Guds ljus är starkare än mörkret och folk som kommer in till oss säger att det känns varmt här, säger Marie Blomberg.

— Och vi ska inte vara i den fina stadskärnan utan där det finns utsatthet. Och om det kanske är tio familjer som utgör ”buset” så är ju resten ”vanliga” människor som vill leva sina liv, fortsätter hon.

Tiden får utvisa områdets behov

Till en början fortsätter kåren med tidigare verksamheter såsom morgonbön och Öppen kyrka några dagar i veckan då människor kan slinka in för att fika, samtala och dela gemenskap. På söndagar är det gudstjänst med söndagsskola. Tiden får utvisa vilka behov som finns att fylla beroende på vilka människor kåren får kontakt med. Behövs det kanske en kurs i hur det svenska samhället fungerar och finns det många ensamma, utsatta kvinnor som behöver grupper att komma till, eller unga tjejer som skulle må bra av en träffpunkt? Kanske kan man starta en barnkör eller en gitarrkurs om intresse finns?

— Allt är lite som ett vitt blad just nu. Vi vill arbeta med dem som Gud ger oss och vi kan jobba med det mesta. Vi vill att människor ska hitta gemenskap här och hitta hem, säger Marie Blomberg.

— Och vi behöver fler soldater, medlemmar och volontärer för vi gör detta tillsammans, understryker hon.

Gemensam matbutik med låga priser

Hon nämner Frälsningsarméns nya vision ”Välkommen hem – Livet med Jesus” då större vikt läggs vid att bygga relationer istället för att ha så många programpunkter som möjligt. Och det är något Marie och maken Mathias, kårledare med ansvar för det sociala arbetet, alltid strävat efter.

Kåren har redan ett gott samarbete med flera kyrkor i stan. Bland annat har de en gemensam matbutik där det säljs skänkta livsmedel till låga priser. Nu är hoppet och bönen att hitta nyckelpersoner att samarbeta med. Vid invigningen 27 september fanns bland annat politiker på plats, exempelvis kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande. Den förstnämnda höll tal.

— Han sa: ”Just att det är Frälsningsarmén som flyttar in här gör att detta blir så bra.” Jag tror att folk ser en samhällsnytta med att vi finns här och det var kul att få den feedbacken, säger Marie Blomberg.

Text: Teresia Jansson