logotype
Hjälp ett barn i utsatthet - ge en gåva nu

Om oss

Frälsningsarmén är en internationell kristen kyrka med ett omfattande socialt arbete och engagemang. Vår tro leder till praktisk handling. Vi hjälper den som har det svårt. Vi delar med oss av vår tro till alla människor. Vi erbjuder en öppen gemenskap utifrån människors intressen och dagliga behov.

En ung och en äldre kvinna sitter i samlingssalen på en av Frälsningsarméns kårer i Stockholm.

Frälsningsarmén i Sverige finns i 68 städer/kommuner med 108 verksamheter. Det är församlingsverksamhet med gudstjänster och gruppaktiviteter för alla åldrar.

Kåren/församlingen driver dessutom olika former av öppet socialt arbete. Av de 108 verksamheterna sker detta i större omfattning i 42 av dessa. Kårens sociala arbete riktar sig till olika målgrupper utifrån det lokala behovet. Det kan vara insatser för barn, ungdomar, arbetslösa, kvinnogrupper, äldre och ensamma och vi tar även emot ekonomiskt hjälpsökande.

Dessutom finns 19 sociala institutioner varav de flesta med heldygnsomsorg för missbrukare, men även för föräldrar och barn samt ungdomar i riskzon.

Läs mer om Frälsningsarméns organisationsstruktur

Lettland

Frälsningsarmén i Sverige bildar tillsammans med Lettland ett territorium inom Frälsningsarmén.

Finansiering

Stor del av den sociala verksamheten finansieras genom gåvor, testamentsintäkter, Myrornas överskott och olika former av bidrag. Församlingsverksamheten finansieras i första hand av medlemmars egna gåvor och bidrag, till liten del av statsbidrag samt av egengenererande medel inom Frälsningsarmén.

Värdegrund och uppdrag

Tre värdeord karaktäriserar Frälsningsarmén. All verksamhet vi bedriver fylls av dessa kännetecken. De är vår essens, vår själ och de gör oss unika.

Policydokument

Här kan du läsa och ladda ner våra olika policy och viktiga dokument för verksamheten

Internationellt ställningstagande

De synpunkter som uttrycks i Frälsningsarméns internationella ställningstaganden utgör Frälsningsarméns officiella uppfattning om de angelägna ämnen som berörs.

En yngre man med Frälsningsarméns sköld på jackan sitter på en bänk vid en basketplan med en liten pojke som håller i en basketboll. Båda ler in i kameran.

Vision 2025

Visionen för åren 2020-2025 för Frälsningsarmén i Sveriges presenteras här tillsammans med den bibliska grunden för visionen.

Årsberättelse och effektrapport

Varje år granskas våra årsredovisningar av Svensk Insamlingskontroll.

Frälsningsarmén i Lettland

Frälsningsarmén i Lettland har för närvarande kårer och centra i 14 städer och byar runt om i Lettland. Dessa har dagligen hundratals gäster och erbjuder bland annat hjälp och stöd genom barnaktiviteter, läger, äldre- och ungdomsverksamhet, soppkök och klädutdelning.

En av Frälsningsarméns kårer i Kenya. Foto: Jonas Nimmersjö

Frälsningsarmén i världen

Frälsningsarmén finns idag i 133 länder i världen och vårt internationella högkvarter finns i London. Vårt uppdrag är detsamma i alla länder: att predika evangeliet om Jesus och hjälpa människor i Hans namn.

Hur jag anmäler oegentligheter

Det ska vara enkelt och tryggt att rapportera om misstänkta allvarliga överträdelser och missförhållanden inom Frälsningsarmén. Du som vill anmäla något kan vara anonym om du vill.

Integritetspolicy och cookies

Här beskriver vi hur vi hanterar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen; GDPR (General Data Protection Regulation), vilka uppgifter vi samlar in och varför och hur du själv kan ha kontroll över detta och vid behov kontakta oss. Vi värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter med hög sekretess och säkerhet. Denna policy berör främst våra givare, hemsidesbesökare och våra medlemmar och de som kan liknas vid dessa grupper.

Svenska stiftelsen för Frälsningsarmén

Svenska Stiftelsen för Frälsningsarméns ändamål är att generera ett ekonomiskt överskott för Frälsningsarméns sociala verksamhet bland barn och vuxna i Sverige.

Frågor om Frälsningsarmén

Frälsningsarmén hjälper gärna till att förse dig med material och information om oss och vår verksamhet. Här hittar du svar på vanliga frågor, tidslinje, bilder och andra saker som du exempelvis kan ha användning för i ett skolarbete - eller om du bara är nyfiken.

Lärosatser

Frälsningsofficerare skriver om de elva lärosatser som ligger till grund för Frälsningsarméns tro och lära.

Myrorna

Myrorna är Sveriges största butikskedja för försäljning av secondhandvaror. Till Myrorna kan du skänka kläder, möbler, skor, accessoarer och prylar för second hand. Överskottet från försäljningen går till Frälsningsarméns sociala arbete.