logotype
Hjälp människor i nöd - ge en gåva nu

Om oss

Frälsningsarmén är en internationell kristen kyrka med ett omfattande socialt arbete och engagemang. Vår tro leder till praktisk handling. Vi hjälper den som har det svårt. Vi delar med oss av vår tro till alla människor. Vi erbjuder en öppen gemenskap utifrån människors intressen och dagliga behov.

En ung och en äldre kvinna sitter i samlingssalen på en av Frälsningsarméns kårer i Stockholm.

Frälsningsarmén i Sverige finns i 68 städer/kommuner med 108 verksamheter. Det är församlingsverksamhet med gudstjänster och gruppaktiviteter för alla åldrar.

Kåren/församlingen driver dessutom olika former av öppet socialt arbete. Av de 108 verksamheterna sker detta i större omfattning i 42 av dessa. Kårens sociala arbete riktar sig till olika målgrupper utifrån det lokala behovet. Det kan vara insatser för barn, ungdomar, arbetslösa, kvinnogrupper, äldre och ensamma och vi tar även emot ekonomiskt hjälpsökande.

Dessutom finns 19 sociala institutioner varav de flesta med heldygnsomsorg för missbrukare, men även för föräldrar och barn samt ungdomar i riskzon.

Lettland

Frälsningsarmén i Sverige bildar tillsammans med Lettland ett territorium inom Frälsningsarmén.

Finansiering

Stor del av den sociala verksamheten finansieras genom gåvor, testamentsintäkter, Myrornas överskott och olika former av bidrag. Församlingsverksamheten finansieras i första hand av medlemmars egna gåvor och bidrag, till liten del av statsbidrag samt av egengenererande medel inom Frälsningsarmén.

Tre glada äldre damer som sitter och fikar.

Värdegrund och uppdrag

Värdeorden välkomnande, troende och hjälpande karaktäriserar Frälsningsarmén. All verksamhet vi bedriver fylls av dessa kännetecken.

En ung kvinna från Frälsningsarmén som välkomnande tar emot en mamma och hennes dotter på en pendeltågsstation. Mamman och dottern har ryggtavlorna mot kameran.

Policydokument

Här kan du läsa och ladda ner våra olika policy och viktiga dokument för verksamheten

Ryggtavlan på en kvinna med Frälsningsarméns sköld på sin jacka. Hon sitter på huk och samtalar med en mamma och hennes son.

Internationellt ställningstagande

De synpunkter som uttrycks i Frälsningsarméns internationella ställningstaganden utgör Frälsningsarméns officiella uppfattning om de angelägna ämnen som berörs.

En yngre man med Frälsningsarméns sköld på jackan sitter på en bänk vid en basketplan med en liten pojke som håller i en basketboll. Båda ler in i kameran.

Vision 2025

Visionen för åren 2020-2025 för Frälsningsarmén i Sveriges presenteras här tillsammans med den bibliska grunden för visionen.

Personal på Frälsningsarmén som står och gör iordning matkassar.

Årsberättelse och effektrapport

Varje år granskas våra årsredovisningar av Svensk Insamlingskontroll.

Personal från Frälsningsarmén som står vid ett bord och delar ut mat och dryck i Riga, Lettland. Till vänster står det en man med väst och munskydd med Frälsningsarméns sköld. Han tittar in i kameran.

Frälsningsarmén i Lettland

Frälsningsarmén i Lettland har för närvarande kårer och centra i 14 städer och byar runt om i Lettland. Dessa har dagligen hundratals gäster och erbjuder bland annat hjälp och stöd genom barnaktiviteter, läger, äldre- och ungdomsverksamhet, soppkök och klädutdelning.

En av Frälsningsarméns kårer i Kenya. Personer går på led, iklädda vita uniformer. Längst fram går det en man som håller i en flagga med texten "Salvation Army".

Frälsningsarmén i världen

Frälsningsarmén finns idag i 133 länder i världen och vårt internationella högkvarter finns i London. Vårt uppdrag är detsamma i alla länder: att predika evangeliet om Jesus och hjälpa människor i Hans namn.

En äldre man som sitter och samtalar med en kvinna från Frälsningsarmén. De sitter på varsin fåtölj och emellan dem står ett litet runt bord.

Hur jag anmäler oegentligheter

Det ska vara enkelt och tryggt att rapportera om misstänkta allvarliga överträdelser och missförhållanden inom Frälsningsarmén. Du som vill anmäla något kan vara anonym om du vill.

Ryggtavlan på en man med Frälsningsarméns sköld på jackan som sitter och fikar med en äldre dam.

Integritetspolicy och cookies

Här beskriver vi hur vi hanterar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen; GDPR (General Data Protection Regulation), vilka uppgifter vi samlar in och varför och hur du själv kan ha kontroll över detta och vid behov kontakta oss. Vi värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter med hög sekretess och säkerhet. Denna policy berör främst våra givare, hemsidesbesökare och våra medlemmar och de som kan liknas vid dessa grupper.

En ung kvinna med Frälsningsarmén sköld på tröjan som sjunger i en mikrofon.

Svenska stiftelsen för Frälsningsarmén

Svenska Stiftelsen för Frälsningsarméns ändamål är att generera ett ekonomiskt överskott för Frälsningsarméns sociala verksamhet bland barn och vuxna i Sverige.

Kommendör Bronwyn Buckingham som står och talar i en mikrofon.

Frågor om Frälsningsarmén

Frälsningsarmén hjälper gärna till att förse dig med material och information om oss och vår verksamhet. Här hittar du svar på vanliga frågor, tidslinje, bilder och andra saker som du exempelvis kan ha användning för i ett skolarbete - eller om du bara är nyfiken.

En person som håller i en uppslagen bibel. I bakgrunden står personer från Frälsningsarmén och lyssnar.

Lärosatser

Frälsningsofficerare skriver om de elva lärosatser som ligger till grund för Frälsningsarméns tro och lära.

Till vänster: Fasaden av en av Myrornas butiker. Till höger: En hylla med tre plan. På hyllan står det skor, dekorationsföremål och ljuslyktor.

Myrorna

Myrorna är Sveriges största butikskedja för försäljning av secondhandvaror. Till Myrorna kan du skänka kläder, möbler, skor, accessoarer och prylar för second hand. Överskottet från försäljningen går till Frälsningsarméns sociala arbete.