logotype

Regeringens lagförslag strider mot barngarantin

Sverige har åtagit sig att uppfylla den europeiska barngarantin, som garanterar barn rätt till vissa grundläggande samhällstjänster. Samtidigt har regeringen lagt flera lagförslag som går stick i stäv mot barngarantin.

Det gäller till exempel förslag kopplade till att förebygga gängkriminalitet; visitationszoner, hemliga tvångsmedel, ungdomsfängelser och möjligheten att vräka hela familjer om ett barn begår ett brott, skriver Maria Olausson, barnrättsjurist och kårledare på Frälsningsarmén i Nässjö, på Svenska Dagbladet debatt. 

Frälsningsarmén vill se att regeringen och riksdagen efterlever de europeiska överenskommelser vi har ingått. Vi måste kunna tänka tanken att gängkriminalitet och utanförskap delvis skulle kunna förebyggas genom att alla barn får flera mål mat varje dag, tillhör föreningslivet, har trygga vuxna runt sig och bor i ett hem som är permanent, skriver Maria.