På Frälsningsarméns webbplats används cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera kommer att sparas i din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies
hämta geoposition

Hjälp och stöd

Till våra kårer och verksamheter kommer människor i nöd, som saknar pengar till mat och kläder. Här kan vi dela ut matkassar och bjuder på gemenskap och samtalsstöd. På flera orter driver vi dessutom projekt som hjälper arbetslösa och utförsäkrade att komma tillbaka till arbetsmarknaden.

Här hittar du Frälsningsarmén på din ort

HVB-hem

FAM-huset finns i Fristad, Borås med hela Sverige som upptagningsområde och utför utredning och behandling. Vi vill hjälpa människor i nöd och tar emot akutplaceringar, gravida kvinnor, kvinnor och barn i behov av skydd och ensamma barn upp till tolv år. FAM-huset har också ett familjecenter - se längre ner under rubriken Familjecenter.

Vårsol SARA i Jönköping är vårt boende för ensamkommande flyktingungdomar, och har från kommunen fått uppdraget att sörja för omsorg, boende och tillsyn samt påbörja integreringen i samhället för asylsökande ensamkommande ungdomar i åldern 16-18 år.

Familjecenter

Livet skiftar och i en familj kan man ibland behöva någon att få dela vardagens problem och bekymmer, men också glädjeämnen med. Vi vill hjälpa människor i kris och nöd. Vi erbjuder samtal och föräldrastöd. Genom samtal får barnen även möjlighet att bearbeta erfarenheter.

Vårsol i Jönköping erbjuder samtal i grupp (från 6 år) och individuella samtal (från 4 år), samt föräldrastöd. Målgrupperna är barn till förälder med psykisk eller fysisk ohälsa, som är skilda, med beroende, barn som upplevt våld i hemmet, mist en förälder eller syskon, ensamkommande flyktingungdomar.

FAM-huset i Fristad, Borås har ett familjecenter där vi arbetar med olika behandlingsmetoder, anhörigstöd, barnsamtal och återfallsprevention. Vi har utslussningslägenheter och utför behandling i hemmet. FAM-huset har också ett HVB-hem - se ovan.

I Göteborg finns Familjecentret Bergsjön och Majorna.

Kårens/församlingens sociala hjälparbete

Det evangeliska arbetet och den sociala omsorgen är ett i Frälsningsarmén. Därför kan man på de flesta kårer få någon form av stöd och hjälp när livet har trasslat till sig, t.ex. akut ekonomiskt stöd, samtalsstöd, ledsagning eller hembesök.

Elisabetgården i Stockholm har mottagning för människor i alla åldrar och från olika kulturer för stödsamtal, själavårdssamtal, rådgivning samt ekonomisk hjälp. Äldreverksamheten innefattar hembesök, ledsagning, praktisk hjälp, telefonkontakt och gemenskapsaktiviteter.

Döva och synskadade

I över 100 år har Frälsningsarmén jobbat  med döva och synskadade i Sverige, och i början av 1900-talet var Frälsningsarmén det enda trossamfundet som arbetade bland döva. Idag integreras arbetet i våra kårer med exempel som Malmö, Sundbyberg, Örebro och Uppsala.

Integration och språkundervisning

På kvinnocentret i Akalla utanför Stockholm hjälper vi kvinnor med invandrarbakgrund. Här får de kläder och svenskundervisning flera dagar i veckan.

Integration innebär också att skapa möten mellan människor, såväl unga och gamla. Det sker på våra kårer och i vår sociala verksamhet. Språkkaféer och gemenskapsaktiviteter av olika slag erbjuds för att hjälpa människor och för att de ska kunna skapa nya kontakter.

Utsatta och hemlösa EU-medborgare i Stockholm

Frälsningsarméns EU-Center på Kungsholmen är en stöd- och rådgivningsverksamhet för utsatta EU-medborgare och medborgare med EG/EU-uppehållstillstånd varav många är hemlösa och som befinner sig inom Stockholmsområdet.

Här hittar du Frälsningsarmén på din ort

Skriv ut Dela