Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Behöver du hjälp?

Till våra kårer och verksamheter kommer människor som behöver hjälp och saknar pengar till mat och kläder. På många av dessa ställen kan vi dela ut matkassar och bjuda på gemenskap och samtalsstöd. På flera orter driver vi dessutom projekt som hjälper arbetslösa och utförsäkrade att komma tillbaka till arbetsmarknaden.

Nu öppnar vi en stödlinje för dig som behöver någon att prata med

  • Stödlinjens telefonnummer020-151513
  • Stödlinjens öppettider: Kl 18-22

Läs mer om stödlinjen här

Under rådande omständigheter med covid-19 kan våra olika verksamheter se lite annorlunda ut.

Här hittar du Frälsningsarmén på din ort

Hemlöshet

Runt om i Sverige där Frälsningsarmén finns, möter vi människor som tillhör målgruppen hemlösa. Där kan vi hjälpa till så att de får mat, kläder och visst ekonomiskt bistånd, men vi bistår också med rådgivning, samtal och gemenskap.

Äldre

På Frälsningsarmén kan äldre få hjälp med ekonomisk stöttning i form av matkassar, presentkort och kläder. De får också möjlighet att umgås och ha roligt. För den som har svårt att ta sig från sin bostad görs det hembesök och det bjuds på lite fika och en pratstund. Frälsningsarmén kan också erbjuda ledsagning, praktisk hjälp, telefonkontakt och andra gemenskapsaktiviteter för äldre. På sommaren inbjuds de att åka på sommarläger eller äldrekollo, där de äldre får en chans att komma ut i naturen och hitta på aktiviteter tillsammans. Kontakta Frälsningsarmén på din ort

Missbruksvård

Människor med alla typer av missbruk får hjälp hos våra institutioner och i öppenvården. Kurön är Frälsningsarméns behandlingshem enligt HVB (hem för vård och boende). Verksamheten ligger på en av Mälarens stora öar helt utan allmän förbindelse. Sagahemmets stödboende i Uppsala vänder sig till människor som blivit bostadslösa på grund av missbruk eller psykosociala orsaker. Nylösegården i Göteborg är ett drogfritt stödboende för män och kvinnor över 20 år, och som är motiverade till att förändra sitt livsmönster.

Själavård

Hos Frälsningsarmén kan du få själavård. Någon som vill lyssna och samtala runt det som finns på insidan. Tillsammans finna lösningar på det som känns svårt i livet. Vi har tystnadsplikt och du väljer vad du vill prata om. Du behöver inte vara troende.  Kontakta Frälsningsarmén på din ort

HVB-hem

FAM-huset finns i Fristad, Borås med hela Sverige som upptagningsområde och utför utredning och behandling. Vi vill hjälpa människor i nöd och tar emot akutplaceringar, gravida kvinnor, kvinnor och barn i behov av skydd och ensamma barn upp till tolv år. FAM-huset har också ett familjecenter - se längre ner under rubriken Familjecenter.

Vårsol SARA i Jönköping är vårt boende för ensamkommande flyktingungdomar, och har från kommunen fått uppdraget att sörja för omsorg, boende och tillsyn samt påbörja integreringen i samhället för asylsökande ensamkommande ungdomar i åldern 16-18 år.

Familjecenter

Livet skiftar och i en familj kan man ibland behöva någon att få dela vardagens problem och bekymmer, men också glädjeämnen med. Vi vill hjälpa människor i kris och nöd. Vi erbjuder samtal och föräldrastöd. Genom samtal får barnen även möjlighet att bearbeta erfarenheter.

Vårsols familjecenter i Jönköping erbjuder samtal i grupp (från 6 år) och individuella samtal (från 4 år), samt föräldrastöd. Målgrupperna är barn till förälder med psykisk eller fysisk ohälsa, som är skilda, med beroende, barn som upplevt våld i hemmet, mist en förälder eller syskon, ensamkommande flyktingungdomar.

FAM-huset i Fristad, Borås har ett familjecenter där vi arbetar med olika behandlingsmetoder, anhörigstöd, barnsamtal och återfallsprevention. Vi har utslussningslägenheter och utför behandling i hemmet. FAM-huset har också ett HVB-hem - se ovan.

I Göteborg finns Famijlecentret Familjecentret Majorna.

Kårens/församlingens sociala hjälparbete

Det evangeliska arbetet och den sociala omsorgen är ett i Frälsningsarmén. Därför kan man på de flesta kårer få någon form av stöd och hjälp när livet har trasslat till sig, t.ex. samtalsstöd, ledsagning, akut behov av mat eller kläder, hembesök.

Döva och synskadade

I över 100 år har Frälsningsarmén jobbat  med döva och synskadade i Sverige, och i början av 1900-talet var Frälsningsarmén det enda trossamfundet som arbetade bland döva. Idag integreras arbetet i våra kårer med exempel som Malmö, Sundbyberg, Örebro och Uppsala.

Integration och språkundervisning

kvinnocentret i Akalla utanför Stockholm hjälper vi kvinnor med invandrarbakgrund. Här delas det ut kläder och erbjuds svenskundervisning flera dagar i veckan.

Integration innebär också att skapa möten mellan människor, såväl unga och gamla. Det sker på våra kårer och i vår sociala verksamhet. Språkkaféer och gemenskapsaktiviteter av olika slag erbjuds för att hjälpa människor och för att de ska kunna skapa nya kontakter.

Utsatta och hemlösa EU-medborgare i Stockholm

Frälsningsarméns EU-Center på Kungsholmen är en stöd- och rådgivningsverksamhet för utsatta EU-medborgare och medborgare med EG/EU-uppehållstillstånd varav många är hemlösa och som befinner sig inom Stockholmsområdet.

Behöver du hjälp och/eller stöd?

Här hittar du Frälsningsarmén på din ort

Skriv ut