logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Tusentals barn riskerar att gå hungriga i sommar

Föräldrar som inte kan köpa näringsriktig mat till sina barn  - det är verkligheten för många familjer i Sverige idag. Frälsningsarmén har alltid värnat om barn och unga som har det svårt och i sommar är vårt arbete kanske viktigare än någonsin.

Sommaren närmar sig och hos Frälsningsarmén har antalet hjälpsökande ökat med 37% under våren. Många av de sökande är barnfamiljer. Pengarna räcker inte till mat och kläder och ännu mindre till sommarsemestrar eller fritidsintressen. Detta resulterar i att ännu fler får barn får en sommar i betongen, i många fall med bristfällig mat hemma.

– Vi märker att barnen kommer alltmer hungriga till våra aktiviteter. Några frågar om att få ta med mat hem och fast vi inte har matkasseutdelning har vi märkt att fler skriver till vår mail och frågar om mat, säger Julia Adolfsson, projektansvarig för Frälsningsarméns satsning i Husby utanför Stockholm.

Många familjer har svårt att få maten att räcka

I en enkät som DN låtit utföra och som besvarats av 200 kommuner uppger sex av tio kommuner att eleverna äter mer skolmat sedan det ekonomiska läget förändrades. 186 000 barn i Sverige, drygt 9 %, lever i barnfattigdom vilket innebär att de lever i familjer som inte har råd med det mest nödvändiga. Oron för hur det ska gå att ställa fram mat på bordet till sina barn i sommar när skolorna är stängda är stor hos många föräldrar som redan vänder på varje krona. På grund av den nya utsattheten räcker inte längre de traditionella insatserna till, ideella organisationer behöver större stöd från givare för att möta samhällsproblemen.

Frälsningsarmén erbjuder aktiviteter och mat

Frälsningsarméns verksamheter erbjuder olika sociala insatser för att möta det ökade behovet i samhället. Det kan röra sig om fritidsverksamheter för barn och unga, ekonomiskt stöd till barnfamiljer och öppet hus med fika och matutdelning.

En av Frälsningsarméns stora sommarkollosatsningar ordnas för barn från Stockholmsförorten Husby. Projektansvarig för arbetet i Husby, Julia Adolfsson, berättar om en av killarna som kommer till träffarna varje vecka. Han lever trångt med mamma, pappa och många syskon. Skolan är en utmaning, lärarna har ringt hem för att han varit i slagsmål och inte klarat flera av proven. Till Frälsningsarméns aktiviteter har han kommit hungrig hela våren.

– På kollot Sommarkul förra året var hans höjdpunkt att få beställa en rätt från en meny på en restaurang och på en fotbollsturnering fick han en tröja som han har använt hela året, säger Julia Adolfsson.

Frälsningsarmén har en lång tradition av att erbjuda kollon för att ge barnen fina minnen att berätta om i samband med skolstarten men också för att barnen ska få höra att de är älskade, värdefulla och viktiga. I sommar blir dessa läger kanske extra betydelsefulla då de förutom att kunna ge barn en trygg plats för umgänge också kan ge andrum till en ekonomiskt hårt pressad förälder och bidra till att familjen har resurser som räcker sommaren ut.

Nu serverar vi sommarens viktigaste måltider.