logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Lansering av Stad för Stad - lokal samverkan mot människohandel

Fredagen den 22 september 2023,  lanserar Frälsningsarmén ett nytt metodmaterial för att öka Sveriges lokala förmåga att förebygga, motverka och bekämpa människohandel och prostitution. Människohandeln ska bekämpas Stad för stad utifrån Helsingborgsmodellen som initierats av Frälsningsarmén.

Nu finns den lokala samverkansmetoden ”Stad för Stad” som ett material, i form av en handbok och ett kunskapsstöd, redo att spridas till fler städer.  Materialet står på egna ben och kan användas av vilken lokal aktör som helst som vill utveckla det lokala arbetet till nästa nivå. Emma Cotterill, jurist, tidigare verksamhetsutvecklare mot människohandel på Frälsningsarmén och initiativtagare till Stad för stad-materialet, betonar vikten av ett brett lokalt samarbete eftersom det är i lokalsamhället som människohandeln sker och behöver bekämpas:  

– Samverkan kräver tålamod, generositet och gediget arbete, men tillsammans är vi starkare och kan faktiskt göra något åt denna grova brottslighet. Att bekämpa människohandel som en trygghets-, jämställdhets- och människovärde fråga har aldrig varit mer relevant för Sverige, säger hon.  

Emma Cotterill med en gatuvy i bakgrunden.
"Samverkan kräver tålamod, generositet och gediget arbete, men tillsammans är vi starkare och kan faktiskt göra något åt denna grova brottslighet", säger Emma Cotterill, jurist, tidigare verksamhetsutvecklare mot människohandel på Frälsningsarmén och initiativtagare till Stad för stad-materialet.

I Helsingborg arbetar nätverket ”Helsingborg mot människohandel och prostitution” sedan 2016 tillsammans i den så kallade ”Helsingborgsmodellen”. Nätverket, som drivs av Frälsningsarmén i Helsingborg, består av myndigheter, organisationer och näringsidkare som på olika sätt kan komma i kontakt med människohandelns förövare och offer, bland annat Polisen, Socialtjänsten, Helsingborgs stad, hotellkedjor, fastighetsbolag samt Länsstyrelsen Skåne som bidragit med utvecklingsmedel. Syftet är att försvåra människohandel, stötta de utsatta och att göra Helsingborg till en tryggare stad. 

– Vår samverkan med Frälsningsarmén och aktörerna inom Helsingborgsnätverket har haft stark inverkan på polisens förbyggande och repressiva arbete. Det har gett mycket medvetenhet, bra underrättelseinformation och gjort att prostitutionen på våra hotell  i princip försvunnit, säger Mathias Lööf, gruppchef, Polisen Helsingborg.

– Det är mycket tack vare Frälsningsarméns drivkraft och ledarskap som Helsingborgs stad kan stoltsera med en stark samverkan i det förebyggande arbetet mot människohandel och för en god livskvalitet, säger Lars Thunberg, Kommunalråd, Helsingborgs stad.

Erfarenheterna från Helsingborgsmodellen har legat till grund för Stad för Stad-materialet. Handboken och kunskapsstödet, som finns både elektroniskt och tryckt, går nu att ladda ned och beställa från Frälsningsarmén på hemsidan. 

– Stad för stad har bidragit med att öka den lokala förmågan att förebygga, motverka och bekämpa prostitution och människohandel, . Vi ser nu nya förutsättningar för att i större utsträckning upptäcka, ge stöd och skydd åt utsatta, säger Anna Lindskog Ceballos, utvecklingsledare, Länsstyrelsen i Skåne. 

– Jag är tacksam över att få möjlighet att sprida lärdomarna från Helsingborg till andra delar av Sverige. Jag ser framemot att se vilka kommuner och aktörer som vågar ta sig ann utmaningen, säger Emma Cotterill.

Förhoppningen är att materialet ska kunna användas av lokala aktörer som kommuner, myndigheter och ideella organisationer som vill starta eller utveckla ett nätverk i sin stad. Metod kan hjälpa varje stad att hitta sitt eget arbetssätt med utgångspunkt från lokala problem och förutsättningar.

– Vi hoppas att detta blir ett hållbart verktyg som leder till framgångsrika och starka samarbeten där det lokala ägandeskapet i rättighetsbaserade och målgruppsorienterade initiativ leder till att vi faktiskt också bekämpar människohandeln stad för stad, säger Madeleine Sundell, nationell samordnare mot människohandel, Frälsningsarmén.