logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Kärlek ersätter hat i gängens Bäckby

I Bäckby utanför Västerås lever många barn i en socioekonomiskt tuff situation. Här möter Frälsningsarmén unga som finns i eller är på väg in på kriminella banor, via konfliktfyllda miljöer med hat och hämnd som naturliga delar av vardagen. Personalen får konkret visa på kärlek och förlåtelse som en väg till att bli fri och stark på ett nytt sätt.

– Här ute möter vi barn som befinner sig i konflikt med så mycket hela tiden. Det är stökiga miljöer, gäng som drar runt och våld som förekommer långt ner i åldrarna. Hämndens struktur är naturlig och det är mycket bråk på till exempel skolgårdar och rekrytering av unga för kriminella handlingar. Vi behövs här för att visa på en motvikt, på kärlek, förlåtelse, på människovärde också hos den man inte tycker om. Vi predikar ”Älska dina fiender”.

Barn i konflikter, hat och poliskontakter

Orden är Angelika Ericson Fulgencios, socialkonsulent i Frälsningsarmén i Västerås. Hon beskriver hur kåren i den socioekonomiskt utsatta stadsdelen Bäckby möter barn i mellanstadieåldern där bråk, polis och socialtjänst redan finns med i bilden. Flera av dem har under året kommit till Frälsningsarméns Upptäckargrupp, och beskrivit hur de ofta hamnar i stora konflikter. Hämnd, bråk och hat är en del av problemlösningen i vardagen, också för tjejerna. Här får Angelica och kollegorna visa på en annan väg. När barnen säger att de inte klarar att älska en fiende berättar hon att man kan be Gud om hjälp att kunna göra det.

Gud har skapat också den du säger att du hatar

– Jag frågar barnen vem som skapat dem. Eftersom många av dem är från muslimsk bakgrund svarar de: ”Gud”. ”Okej, vem har skapat den du just nu hatar?” säger jag. Då tänker de efter en stund och ser träffade ut innan svaret kommer: ”Gud”. På så sätt vill vi visa på kristendomens människovärde och förlåtelse och hjälpa barnen att se på varandra med andra ögon. När hat blir en ond spiral kan förlåtelse befria så enormt, säger Angelika.

”Händer det något kan de alltid komma till Frälsningsarmén”

Frälsningsarmén i Bäckby knyter även kontakter med barnens familjer och har haft samtal med föräldrarna, som ofta kan befinna sig i en besvärlig livssituation eller ha svårt att hantera sitt föräldraskap. Under hösten ska kårlokalerna inne i Västerås renoveras och församlingen flyttar då ut till Bäckby en längre tid. Det är bra tycker Angelica, på så sätt kommer kåren mitt i byn.

– Vi har byggt relation med barnen här ute under ett par år. De kan känna att om det händer något i Bäcky så kan de komma till Frälsningsarmén. Här finns trygga vuxna som alltid predikar kärlek, alltid predikar att jag är okej och alltid lyssnar på mig, säger Angelika.

Värt mycket att bygga kärleksfulla relationer

Angelica Ericson Fulgencio var tidigare lågstadielärare och betonar hur viktigt det är att även visa barnen på gruppens betydelse, att vi är satta på jorden för att samverka med andra, lyssna på och ta hänsyn till varandra. Inte bara vara oss själva nog. Kärleken blir till praktik när hon talar med barnen om att det till exempel är bättre att ge än att få. En rejäl utmaning i sig, men därför så viktig.

– Vi vill att barnen tillsammans med oss ska upptäcka att de är bra och förmår ta goda beslut. Och så vill vi förstås förmedla den goda livsstilen i att inte börja dricka, röka, svära eller behandla varandra eller sina föräldrar illa. Det kan låta lite klyschigt men det bygger grunden så mycket, säger hon.

Frälsningsarméns vision ”Välkommen hem - livet med Jesus” finns hela tiden i centrum för arbetet. Det kan vara mödosamt att bygga kärleksfulla varaktiga relationer men plötsligt kommer belöningen när något barn blommar upp och förändras.

Press på många barn att lyckas

Mycket av barns värld idag handlar om att lyckas med mänskliga mått mätt, att man måste få pengar och makt nu för åtnjuta respekt hos omgivningen eller lyckas i nästa liv. Precis som många kändisar på sociala medier uttrycker de att man är vad man klarar av.

– Så många människor bygger sitt liv på segrar och försöker trycka bort sin ångest genom aktivitet, menar Angelika.

Visa på ett hopp som inte kostar pengar

Många barn saknar också i sin livsåskådning eller religion bilden av en ovillkorligt kärleksfull Gud. Då blir det viktigt att kristna berättar om nåden genom Jesus. Angelika är medveten om att hon inte kan påverka skeendet inuti ett barn – det ligger i Guds hand.

– Men det hörs och syns ju på oss att vi har frid från Gud. Vi vill tala om att lyckas på ett annat sätt: Ge upp allt du har, tjäna andra och vinn evigheten. Det är inte särskilt modernt, säger Angelika och skrattar till innan hon blir allvarlig och fortsätter:

– Men det är det värt så mycket mer. Och det är vad vår tro handlar om. Vi har ett hopp som skänks oss utan motprestation.

Text och foto: Carina Tyskbo

Fakta

  • Bäckby betraktas av polisen som ett utsatt område. Med det menas ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status och där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Källa:Wikipedia
  • Frälsningsarmén i Västerås finns i Bäckby genom FA Bistånd (länk) samt genom kolloverksamhet sommartid och Upptäckargrupp för barn under terminerna. Till hösten flyttar kåren (temporärt) från Västersås innerstad till Bäckby och kommer på så sätt närmare barn i utsatthet.