logotype
Hjälp människor i nöd - ge en gåva nu

Så ser människohandeln ut i Sverige

Varje år reduceras människor till produkter i en slavhandel där de köps och säljs som handelsvaror i globala nätverk inom den grova organiserade brottsligheten. Detta sker också i Sverige. Här berättar vi om hur människohandeln ser ut i vårt land och hur Frälsningsarmén arbetar emot den.

Fattiga blir ofta offer för människohandeln

Varje dag begås brott mot mänskligheten. Varje dag kränks det mänskliga värdet. Varje dag förminskas miljontals människor till något ovärdigt, till produkter i en slavhandel där de köps och säljs som handelsvaror. Människohandeln definieras av FN:s Palermoprotokoll som rekrytering, transportering, överförande, husering av eller mottagande av människor genom hot, våld, tvång, kidnappning, bedrägeri eller lurendrejeri. Det kan också handla om ett missbruk av maktposition/sårbarhet eller betalning eller givande av andra förmåner för att uppnå att människor har kontroll över en annan person i syfte att exploatera den.

– Många som lever i fattigdom blir, i hopp om ett bättre liv, offer för människohandeln. Ibland blir de lovade anständiga arbeten som i verkligheten handlar om något helt annat, säger Madeleine Sundell, jurist på Frälsningsarmén.

Anmäler inte på grund av hot och rädsla

Det kan även gälla papperslösa som inte har rätt till medborgerliga rättigheter i det land de tagit sig till och som då hamnar utanför samhällssystemet och då blir lätta byten för den som inte har goda syften. Idag lever ungefär 35,8 miljoner människor i vad som kan beskrivas som modern slavhandel.

Frälsningsarmén verkar inom civilsamhället och är medlem i Plattformen civila Sverige mot människohandel. Här kommer man årligen i kontakt med ett hundratals utsatta per år och många av dem kommer aldrig till myndigheternas kännedom.

– Många offer gör av olika orsaker ingen polisanmälan, bland annat på grund av hot och rädsla. Det kan också vara svårt att veta vilka som arbetar frivilligt och vilka som gör det under tvång, säger Madeleine Sundell.

Människohandel i nästan alla länder i världen på ett eller annat sätt

Nästan alla länder i världen är involverade i trafficking och människohandel på ett eller annat sätt. De kan vara ursprungsländer, transitländer eller destinationsländer, det vill säga länder som offren kommer ifrån och länder de passerar genom tills de når det destinationsland där de utnyttjas. Sverige tar årligen emot många av dessa människor.

Den svenska slavhandeln omfattar bland annat prostitution men en stor del av människohandeln sker också i form av arbetsexploatering med låg lön och dåliga villkor. Människor tvingas till eller luras att slava på restauranger, kemtvättar eller byggarbetsplatser. Det kan även gälla hushållsarbete, bärplockning och jordbruk.