logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Traffickingcentret Safe Havens

Safe Havens, på Kungsholmen i Stockholm är en lokal verksamhet inom Frälsningsarméns arbete mot människohandel. Verksamheten består av ett drop-in center som är öppet en eftermiddag i veckan där potentiellt utsatta offer för människohandel kan få hjälp med juridisk och social rådgivning. Det är ett samarbete mellan Frälsningsarmén, Brottsbyrån och Asylbyrån.

Safe havens är Frälsningsarméns traffickingcenter där vi erbjuder juridiskt och socialt stöd till personer utsatta för människohandel eller människoexploatering. Målet är att ge perspektiv på och tillgång till de rättigheter denna målgrupp ska ha och att skydda utsatta från exploatering i tvångsarbete, orimliga arbetsvillkor med mera. Många barn blir också indirekt skyddade genom att deras föräldrar får hjälp.