logotype
Hjälp en person i hemlöshet - ge en gåva nu

Traffickingcentret Safe Havens

Safe Havens, på Kungsholmen i Stockholm är en lokal verksamhet inom Frälsningsarméns arbete mot människohandel. Verksamheten består av ett drop-in center som är öppet en eftermiddag i veckan där potentiellt utsatta offer för människohandel kan få hjälp med juridisk och social rådgivning. Det är ett samarbete mellan Frälsningsarmén, Brottsbyrån och Asylbyrån.

Safe havens är Frälsningsarméns traffickingcenter där vi erbjuder juridiskt och socialt stöd till personer utsatta för människohandel eller människoexploatering. Målet är att ge perspektiv på och tillgång till de rättigheter denna målgrupp ska ha och att skydda utsatta från exploatering i tvångsarbete, orimliga arbetsvillkor med mera. Många barn blir också indirekt skyddade genom att deras föräldrar får hjälp.

Under 2021 hade Frälsningsarmén i Sverige 414 kontakter med potentiellt utsatta för människohandel och antalet som gavs uppföljande stöd och skydd hade mer än fördubblats sedan 2020. Av dessa; 205 personer, varav 32 medföljande barn, hade 61 varit utsatta för arbetskraftsexploatering.

 – Siffrorna pekar på en enorm utsatthet i ett svenskt skuggsamhälle där de flesta inte vågar ta kontakt med myndigheter av rädsla för att utvisas. Vi måste ha ett mycket bättre och mer genomgående brottsofferperspektiv för de utsattas rättigheter i enlighet med de internationella åtaganden som Sverige har förbundit sig till, säger Madeleine Sundell, jurist och Frälsningsarméns nationella samordnare mot människohandel.

Öppen mottagning

Traffickingcentret har öppen mottagning på onsdagar kl 15:00 - 18:00 då vi tar emot klienter via bokning per telefon. 

För mer information om vår verksamhet, vänligen kontakta oss: 
Telefon: 0739206817
Mejl: safehavens@fralsningsarmen.se