logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Vårt arbete för barn, unga och familjer

Frälsningsarmén värnar om barn och unga som har det svårt på olika sätt. Det kan handla om brist på pengar och/eller meningsfull sysselsättning men också de som lider av ensamhet, mobbning eller psykisk ohälsa. Med stigande inflation och ökade levnadskostnader växer behoven bland dem som redan lever på marginalen. Ekonomisk stöttning, fritidsaktiviteter, en trygg gemenskap och ett lyssnande öra, är exempel på vad som erbjuds.

Vi möter ekonomiska behov

Med stigande inflation och ökade levnadskostnader växer de ekonomiska behoven bland de barnfamiljer som redan lever på marginalen. Våra kårer märker till exempel att antalet barn som inte ätit hemma på flera dagar ökar och att deras enda mål mat om dagen är i skolan.

En kår har ersatt bullarna till fikat med mackor för att barnen ska kunna bli mätta. De försöker även identifiera vilka barn som verkar onormalt hungriga, för att eventuellt kunna hjälpa deras familjer med matkassar eller annat. Från ytterligare en kår berättas att de noterar ett skifte i attityden till den mat som skänks till kåren. Föräldrarna brukar uppmuntras att åtminstone lukta på maten, även om datumet har passerat. Nu är det allt fler som inte ens bryr sig om att lukta, utan är betydligt mer desperata och tar allt som bjuds.

Vi möter sociala behov

På de flesta av Frälsningsarméns omkring 67 kårer finns verksamheter för barn och unga. Allt sker i en trygg miljö då samtliga som kommer i kontakt med målgruppen ska gå utbildningen ITH, I trygga händer, som är Frälsningsarméns riktlinjer för hur man bemöter barn och unga för att alla former av övergrepp ska förebyggas och förhindras. Personalen får även lämna utdrag från brottsregistret.

Meningsfulla fritidsaktiviteter kan förhindra utanförskap och minska risken att hamna snett i tillvaron då destruktiva inslag som kriminalitet, droger och missbruk i olika former kan bli följden. Frälsningsarmén har också många verksamheter för föräldrar i utsatthet som kan få stöd på olika sätt.

Detta erbjuder Frälsningsarmén utsatta barn och unga

 • Familjecenter där barn och unga erbjuds samtal enskilt eller i grupp, till exempel på Vårsol samtalscenter. Även på kårerna brukar det finnas möjlighet till stödsamtal.
 • Utrednings- och behandlingshemmet FAM-huset i Fristad, Borås, som också förmedlar familjehem. I Jönköping finns stödboendet Vårsol.
 • Ekonomiskt stöd i form av matkassar, presentkort på mat och hjälp med att täcka vissa utgifter hos ensamstående mödrar och deras barn.
 • Förskolor och öppna förskolor. Ofta med mindre grupper vilket bidrar till en lugnare miljö.
 • Babysång.
 • Fritidsgårdar, exempelvis Con Dios i Södertälje. Läxhjälp och grupper för killar/tjejer.
 • Fritidsaktiviteter till låg kostnad, såsom scouting, pyssel, möjlighet att lära sig spela gitarr, piano och brassinstrument, barn- och tonårskörer, brassorkestrar för barn med mera.
 • Kollon, dagkollon, hajker och läger på en mängd orter för barn och unga men även för ensamstående föräldrar med barn, ibland med inriktning på exempelvis musik, sport, skidåkning eller äventyr. Ofta till reducerat pris.
 • Utflykter för barn och unga och/eller ensamstående föräldrar med barn.
 • Familjemiddagar och familjegudstjänster.
 • Två skyddade boenden för kvinnor och män som utsatts för våld i nära relationer och för dem som fallit offer för människohandel.
 • Språkkurser/språkverkstäder där många ensamkommande flyktingungdomar deltar.
 • FFA, Football for all Global; fotbollsträningar och annan idrott för asylsökande unga i kombination med ”Lifeclass” då de får stöd på olika vis och lär sig goda värderingar och om det svenska samhället. Detta för att underlätta integration och göra dem till goda samhällsmedborgare och ge dem vuxna förebilder och en träffpunkt för att göra väntan på asylbeskeden till en meningsfull tid.

Välj engångsbelopp

Vill du bli månadsgivare? Klicka här

Om du vill få skatteavdrag för din gåva behöver du uppge ditt personnummer på tacksidan.

Välj betalsätt

Plusgiro 90 04 80-5 | Bankgiro 900-4805 | Swish 9004805