logotype
Hjälp personer utsatta för människohandel - ge din gåva nu

Misstänker du människohandel?

Misstänker du att någon utsätts för människohandel av något slag? Agera. Här hittar du telefonnummer och andra sätt att anmäla. För människohandeln finns här i Sverige, även om de flesta av oss blundar för den.

Det här är som sagt en humanitär katastrof i det dolda. Vi kan strunta i den och fortsätta våra liv som om ingenting hade hänt. Men vill vi leva i en värld där människor köps och säljs som handelsvaror på en loppmarknad? Vill vi att våra barn ska växa upp i ett land med två sorters människor, såna som har ett okränkbart värde och såna som man kan behandlas lite hur som helst?

Hit vänder du dig med din anmälan

  • Om du som privatperson misstänker människohandel kan du kontakta Polisen på 11414 eller 112.
  • Om du är yrkesverksam och misstänker att någon  är utsatt för människohandel kan du ringa Jämställdshetsmyndighetens nationella stödtelefon på 020-390 000 
  • Misstänker du barnsexhandel? Tipsa ECPAT:s hotline www.ecpathotline.se
  • Har du sett eller hört något som du misstänker kan handla om arbetskraftsexploatering? Då kan du tipsa här 

Hjälp personer utsatta för människohandel

Eller via Plusgiro 900480-5  märk med "MÄNNISKOHANDEL"

Kontakta oss på manniskohandel@fralsningsarmen.se  om du vill veta mer om vårt arbete, beställa information, utbildning eller övrig information om hur vi arbetar.