logotype
Hjälp ett barn i utsatthet - ge en gåva nu

Boenden för personer i hemlöshet

För den som är hemlös har vi stöd- och akutboenden, utslussningsboenden och även skyddade boenden.

Göteborg

Stockholm

Sundsvall

Uppsala

Övrigt

Kontakta kåren på din ort