logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Ett andrum för hemlösa i Sundsvall

På Klippangården i Sundsvall fortsätter Frälsningsarméns arbete för de mest utsatta, här finns natthärbärge, stödboende och utslussningslägenheter. ”Härbärget är det akuta boendet för dem som saknar tak över huvudet”, säger Tiina Svelander som är verksamhetsansvarig.

Snart är det vinter och antalet platser på härbärget blir fler igen. Under sommaren har man sex platser men från november till mars har man åtta platser. Två av platserna är reserverade för kvinnor fram till klockan 20, resten av platserna är för män.

– Det är ett förturssystem med platser som alltid bokas via Sundsvall kommuns socialjour, berättar Tiina Svelander.

Socialjouren fördelar platser

Varje dag klockan 16 ringer socialjouren och frågar vilka personer som varit på Klippangården natten innan och klockan 17 kan den som behöver tak över huvudet ringa till socialjouren för att försöka få en plats på Klippangården. Härbärget öppnar klockan 18:30 för insläpp. 

– De får då tre nätter i taget, men dyker de inte upp före klockan 19:30 dag två eller tre så släpps deras platser fria, avslöjar Tiina.

”Många är i sämre skick på härbärget”

Härbärget liksom övriga platser på Klippangården är i första hand för Sundsvall kommuns invånare, men ibland kan man göra undantag från denna regel, menar Tiina. Det är ett lågtröskelboende, man kan vara påverkad och ändå bli insläppt. Men man måste vara i ett fungerande skick och kunna sköta sig själv inne på boendet. Att Klippangården ligger en liten bit från centrala Sundsvall, uppe på en höjd tycker Tiina är bra, det gör att det bara är de som redan säkrat sin plats som orkar ta sig dit.

Efter insläpp serveras varm mat, fram till klockan 22 finns möjlighet att få smörgåsar, kaffe och te. Frukost serveras på morgonen och alla måste vara ute klockan 7:30.

– Tidigare hade vi bara en personal nattetid, men numera har vi alltid två personer på plats, berättar Tiina. Många är i sämre skick så det känns säkrare.

Problematiken är samma året runt oavsett storhelger, menar hon, och det är inte så många kvinnor som kommer till Klippangården.

I år har det varit ny upphandling i Sundsvalls kommun, en upphandling som Frälsningsarmén och Klippangården vunnit, så nu satsar man vidare inför 2024 och framåt.

– Vi är beroende av att vi har någon som köper upp platserna, för att kunna driva verksamheten, men vi behöver inte jaga kunder, säger Tiina. Vi brukar ha bra kontakt med politikerna och bjuder ofta in dem när vi firar något.

All mat serveras i matsalen och kocken Peter Fischer lagar tillräckligt med mat så det räcker till nattgästerna på akutboendet som kommer senare på kvällen.

Stödboendet har nolltolerans

Natthärbärget är ett lågtröskelboende, för dem som akut behöver tak över huvudet. Stödboendet är mer för dem som vill förändra sin situation därför råder det nolltolerans mot droger och alkohol på där. Man har 13 platser och två utslussningslägenheter.

– De boende beviljas tillstånd att bo där från en månad till flera år, berättar Tiina. Men då det är svårt att hitta boende är det många som bor kvar länge. Behovet för de boende att bo här omprövas regelbundet, man har uppföljningsmöten med socialsekreterare och personalen på Klippangården.

Samarbetet med Sundsvall kommun har flera år på nacken och relationerna är goda, berättar Tiina.

– Kommunen ser Klippangården lite som sin egen institution.

På stödboendet har de boende egna rum med egen dusch och toalett. All mat serveras i matsalen och kocken Peter Fischer lagar tillräckligt med mat så det räcker till nattgästerna på akutboendet som kommer senare på kvällen. De boende får frukost, fika, lunch, fika, middag/kvällsmat och frukt. På gården finns en permanent grill, gasol-grill/fat som ibland används för gemensam grillning och där finns också en eldkorg för värme och extra mysfaktor. Gården har dessutom två växthus, ett för odling och ett för att sitta i utan att bli blöt av regn. För de boende arrangeras många aktiviteter.

– Ibland spelar vi brännboll på en plan i närheten, berättar Tiina. Vi gör utflykter i mindre grupper, som ett besök på bilmuseet i Härnösand, vi åker på fisketur ibland, vi går på julkonserter på tonhallen, spelar bowling med mera.

En av de två utslussningslägenheterna på Klippangården.

De två lägenheterna är mer självständiga. De boende har samma kontrakt med nolltolerans mot droger och alkohol, men de har egna kök, samt tvätt- och torkmöjligheter. De får sköta sitt hushåll själva, dock har de fortfarande stöd från Klippangården.

– De är välkomna i verksamheten, säger Tiina. Men de ska vara självgående. Ibland kan de bli bjudna på mat. Tanken är att de ska sköta allt självständigt. Fungerar det inte, så får de ansöka om hemtjänst. De ska få det de behöver för eget boende.

Man har regelbundna tester och utandningsprover. Har de varit på stan då blir det alltid ett utandningsprov, ibland blir det även urinprov.

– Även besökare måste blåsa ibland, avslöjar Tiina. Det blir många tester varje dag. Problematiken de har är att de har ett missbruk i bagaget och deras bostadssituation. Kan de inte ta reglerna vi har då får de bo någon annanstans.

Men Tiina säger att det aldrig varit några bekymmer för de som kommer hit vet om sin problematik. Och i utredningar som gjorts av socialsekreterare har de flesta själva ansökt om placering på Klippangården. Ibland kommer personer på studiebesök tillsammans med en socialsekreterare för att se om boendet är något för dem. Men många känner redan till boendet menar Tiina Svelander.

Kaplan på Klippangården

Två dagar i veckan, tisdagar och fredagar är Ulrica Karlsson från Frälsningsarméns kår i Sundsvall på Klippangården. Kåren brukar även ha gudstjänster på Klippangården och personalen på Klippangården får vid behov besöka kåren för att lära sig mer om Frälsningsarméns arbete.

Text och foto: Jonas Nimmersjö

Fakta Klippangården

  • 1948 byggdes Klippangården
  • 1981 gjordes det till ett stödboende
  • 2019 byggdes två utslussningslägenheter på gården
  • 13 platser på stödboendet
  • 2 utslussningslägenheter
  • 8 platser i natthärbärge vintertid varav två är för kvinnor
  • 6 platser i natthärbärge sommartid varav två är för kvinnor

Läs mer om hemlöshet