logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Filmen Safe Havens – för ett Sverige fritt från människohandel

Med filmen Safe Havens har Frälsningsarmén skapat medvetenhet kring den cyniska människohandeln och visat hur människors utsatthet hänger ihop med allas våra värderingar och levnadsvanor. Nu fortsätter arbetet på flera plan.

− Folk var väldigt förväntansfulla och glada när de kom till filmvisningarna. Och mycket tagna efteråt.

− Verkligen, och nu ska vi bearbeta stad för stad och bransch för bransch! Människohandel är en av de största humanitära katastroferna i vår tid. Men den är inte omöjlig att bekämpa.

Orden är Madeleine Sundells och Eva Gustins, människorättsjurist respektive PR−ansvarig på Frälsningsarmén. De summerar en vår med premiärvisningar på tre platser av biofilmen Safe Havens (Säkra hamnar), en skildring av Frälsningsarméns arbete mot människohandel och trafficking i Europa som löpt parallellt med den europeiska kampanjen ”Sanningen bakom låga priser”.

 Tre stora städer har visat filmen

Umeå, Stockholm och Göteborg bjöd in till visning av den 55 minuter långa dokumentärfilmen, som berörde totalt 450 besökare och experter och politiker i den efterföljande panelen starkt. Här fanns även representanter från myndigheter, civilsamhället och från allmänheten.

Alla som arbetar med människor i utsatthet bjöds in att se filmen och besökarna fick även reflektera med panelen kring de frågor som lyftes.

− Många människor i Europa och i övriga världen drömmer om ett annat liv med bättre möjligheter till att försörja sig. Därför blir både män, kvinnor och även barn lätt offer för den cyniska exploateringen, säger Eva Gustin.

Alla konsumenter av tjänster och produkter kan påverka

Filmen Safe Havens visar på alla former av människohandel och trots temats uppenbara hopplöshet vill Frälsningsarmén förmedla hopp genom att visa på att det går att göra skillnad. Efterfrågan av tjänster och produkter i vårt samhälle skapar i sin tur makt, som hamnar hos alla medborgare. Därför har ett av syftena med filmen varit att koppla till frågan: ”Vad har detta med mig att göra?” och få människor att fatta sina egna och nydanande beslut.

Trafficking handlar om mycket mer än prostitution

Madeleine Sundell som är människorättsjurist på Frälsningsarmén. Hon tittar in i kameran.
Madeleine Sundell, människorättsjurist, Frälsningsarmén.

− Handel med människor har med många perspektiv och samhällsfrågor att göra. Långt mer än enbart prostitution och sexuell exploatering, som många felaktigt tror. Det handlar om fattigdom, migration, utsatthet kontra trygghet och säkerhet, maktperspektiv, efterfrågan och konsumtionsval. Därför berörs vi alla, säger Madeleine Sundell.

Filmen ligger i den del av Frälsningsarméns kampanjarbete som handlar om opinionsbildning. Genom att utbilda, sprida information och ge verktyg kan man förebygga att människohandel slår rot och växer i våra samhällen. Premiärvisningarna och återkopplingen från besökarna har gett mersmak.

En skylt med texten "Nails. Open" på en nagelsalong. Till vänster om skylten står det en skylt som visar olika färger på nagellack och en vas med vita tulpaner.
Efterfrågan av tjänster och produkter gör att alla bör fråga hur vanor och val kan ha med människohandel att göra. Efter filmvisningarna vill Frälsningsarmén ännu mer medvetet arbeta mot att få människor att fatta nya och bättre beslut i sin vardag.

Flera branscher kan ha slavliknande arbetsvillkor

− Ja, detta var startskottet för användingen av filmen, nu vill vi gå vidare. Människohandel finns inom till exempel bygg, restaurang, skönhet, städ, service och jordbruk. Dessa branscher kan ha orimliga arbetsvillkor till slavlöner, där människor sover på betonggolvet på arbetsplatsen, berättar Madeleine Sundell.

Se över hur man rekryterar och beställer tjänster

Frälsningsarmén vill därför på allvar få branschorganisationer och fackföreningar att se över hur man rekryterar och beställer tjänster. Framförallt när det gäller underleverantörer och mellanhänder, som är svårare att kontrollera. Frågan berör företagens sociala ansvar och de globala hållbarhetsmålen. Alla Sveriges myndigheter och kommuner har ansvar att leva upp till och implementera detta på sina respektive områden.

Framgångsrikt arbete i Helsingborg

I Helsingborg har Frälsningsarmén sedan 2016 framgångsrikt arbetat fram en samverkansmodell mellan bland andra hotell, polis, socialtjänst och fastighets- och säkerhetsbolag för att förebygga och motverka prostitution och trafficking. Här lär man ut vilka tecken som kan visa på människohandel så att alla aktörer kan bli mer vaksamma och rapportera till ansvarig aktör för att stoppa efterfrågan och pågående brott.

Ofta obehaglig sanning bakom låga priser

− I Sverige tänker vi ofta att trafficking finns längre bort, i något annat land - men vi vill plocka ner frågan  till människors vardag. Hur får vi män att sluta köpa sex? Var handlar vi våra tjänster och hur är villkoren för dem som arbetar där? Och är det rimligt att renoveringen, biltvätten, nagelsalongen, t-shirten eller jordgubbarna är så billiga? säger Eva Gustin och Madeleine Sundell nickar.

− Ja, vi måste inse sanningen bakom låga priser och stå upp för varje individs rätt till sina mänskliga rättigheter.

 Ett panelsamtal efter filmvisning av dokumentärfilmen Safe Havens. I salongen sitter flera personer med ryggtavlorna mot kameran, och tittar framåt mot paneldeltagarna.
Filmvisning av dokumentärfilmen Safe Havens samlade totalt 450 besökare på visningarna i Umeå, Stockholm och Göteborg. I panelsamtalet efteråt deltog politiker, representanter från myndigheter, civilsamhälle och allmänheten samt experter på Frälsningsarmén.

Filmen nu öppen för allmänheten

Eva Gustin berättar att den fortsatta strategin handlar om att lansera ett filmpaket med tillhörande debatt eller seminarium för till exempel myndigheter, företag, civilsamhället eller skolor. Men också om att låta privatpersoner se filmen Safe Havens online via Frälsningsarméns hemsida och Youtube-kanal, där det redan nu finns en särskild kampanjsajt med mer information. Filmen har nu textats på svenska för ett ännu bredare genomslag.

− Vem som helst får dessutom sprida filmen på sociala medier. De redan engagerade har vi nått, nu vill vi nå dem som inte själva aktivt söker upp information om människohandel, säger hon.

Frälsningsarmén har lång erfarenhet kring människohandel

Sedan ungefär 20 år tillbaka är frågan om människohandel reglerad inom den svenska lagstiftningen. Men Frälsningsarmén har ännu längre erfarenhet efter att i århundraden hjälpt människor i utsatthet och sedan 1920-talet drivit skyddade boenden i Sverige.

− Vi har inte bara snackat utan agerat. Vi har en gedigen erfarenhet i frågan, kontaktpersoner i hela Europa och utöver det ett globalt arbete i mer än 120 länder, säger Madeleine Sundell.

Text: Carina Tyskbo

Läs mer