logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Extra tuff skolstart i höst

Äntligen ny termin då vänner återförenas och roliga aktiviteter drar igång! Men för familjer som lever på marginalen är utmaningen stor när utgifter hopar sig och priser har höjts. Följden kan bli utanförskap och sämre hälsa och skolprestationer. Frälsningsarmén vill därför hjälpa fler barn att få en bra start på hösten.

Terminsstarten i skolan kan vara en rolig tid då barnen återser sina kompisar efter ett långt sommarlov. Hösten innebär samtidigt en mängd utgifter och för familjer som lever i ekonomisk utsatthet har inflationen förvandlat en ”tuff situation” till en ”omöjlig ekvation”:

  • Nu ska det köpas in skolmateriel som ryggsäckar och pennor.
  • Fritidsaktiviteterna drar i gång, vilket innebär föreningsavgifter och köp av utrustning såsom fotbollsskor, klubbor eller musikinstrument.
  • Utflykter och idrottsdagar kräver matsäck och kanske cykel.
  • När det bjuds in till kalas förväntas presenter, vilket gör att barn från ekonomiskt utsatta familjer ibland tvingas tacka nej till festerna och än mindre kan de anordna egna födelsedagsfiranden.

Hjälp ett barn i utsatthet! Din gåva gör skillnad

Exempel på hur din gåva kan hjälpa:

  • 50 kr - Ett förstärkt mellanmål under en gratis fritidsaktivitet.
  • 100 kr - En enkel födelsedagspresent till ett barn i utsatthet.
  • 250 kr - En månads fritidsaktiviteter med förstärkta mellanmål.
  • 500 kr - En ny ryggsäck full med skolmateriel inför skolstarten.
  • 1 000 kr - En termins aktiviteter med mellanmål för ett barn.

Välj engångsbelopp

Du vet väl om att du kan få skatteavdrag om din gåva är 200 kr eller högre? Du behöver isåfall uppge ditt personnummer på tacksidan.

Välj betalsätt

Plusgiro 90 04 80-5 | Bankgiro 900-4805 | Swish 9004805

Skam och misslyckande när inte pengarna räcker

Till Frälsningsarméns kårer kommer många familjer som inte har pengar till detta, något som innebär att barnen går miste om en meningsfull fritid och hamnar utanför kompisgängen. Under ledigheten har de flesta måltiderna ätits hemma vilket har urholkat ekonomin än mer och för dem som inte har haft möjlighet att göra något roligt under sommaren kan det kännas skamfyllt att berätta om lovet. Även föräldrar vittnar om en känsla av misslyckande över att inte kunna ge sina barn det de behöver.

Den psykiska ohälsan bland unga ökar

Säsongskiftet kräver nya varma kläder när de gamla har vuxits ur. Att tvingas bära slitna, för små eller icke moderiktiga plagg ökar på utanförskapet som kan leda till mobbning. Förväntningar, krav, en hård attityd och skruvade ideal, inte minst via sociala medier, leder till stress inför att gå till skolan. Det blir en social utsatthet bland barnen och på kårerna vittnas det om att den psykiska ohälsan tilltagit bland elever ända ner i mellanstadieåldern. Detta visar också en rapport från Mind (2021). Där uppger över hälften att de någon gång haft en kompis som pratat om att hen inte längre vill leva. Dessutom menar 21 procent att de sällan eller aldrig har någon vuxen att prata med och 32 procent vänder sig oftast till en kompis när de inte mår bra.

Barn i utsatthet mår sämre och presterar sämre

En rapport från CAN (2019) visar att var femte barn i Sverige någon gång under uppväxten har haft minst en förälder med alkoholproblem. 15 respektive 10 procent av alla barn i Sverige uppger att de har påverkats negativt/mycket negativt av att växa upp i en familj där en förälder har alkoholproblem. I en rapport från Folkhälsomyndigheten konstateras att barn som växer upp i familjer med missbruk, psykisk ohälsa och våld mår sämre och lyckas sämre i skolan. I värsta fall rekryteras dessa unga in i kriminella sammanhang och droghantering och förra sommaren kom en rapport från BRIS om barn och gängkriminalitet. Där framhålls vikten av tidiga, förebyggande insatser bland barn som lever i utsatthet för att främja goda uppväxtvillkor och motverka att de hamnar i kriminalitet.

Fler söker hjälp hos Frälsningsarmén

På senare tid har allt fler familjer sökt ekonomisk hjälp hos Frälsningsarmén, inte minst i samband med terminsstarten i augusti. Det rör sig om föräldrar, ofta ensamstående, som lever på försörjningsstöd, a-kassa eller sjukpenning. Andra befinner sig i asylprocess eller brottas med psykisk ohälsa eller missbruksproblematik.

För de mest utsatta barnfamiljerna handlar tillvaron om överlevnad där varje extra utgift är enormt krävande.

Barnkonventionen är svensk lag sedan år 2020 och artikel 26 understryker barns rätt till social trygghet samt till statligt stöd, ifall föräldrar eller annan vårdnadshavare saknar tillräckliga resurser. Artikel 27 lyfter fram barns rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder och mat. Ändå ser Frälsningsarméns personal hur många barnfamiljer inte får ekonomin att gå ihop.

Frälsningsarmén erbjuder meningsfulla aktiviteter

Frälsningsarmén anordnar aktiviteter, gratis eller till låg kostnad, som gör att även barn från utsatta familjer får tillgång till en meningsfull fritid. Exempelvis pyssel, spel, läxhjälp, idrott, scouting, teater, brass och sång. En del av Frälsningsarméns verksamheter hjälper till med utrustning till olika fritidsaktiviteter och i vissa fall med föreningsavgifter, för att barn ska kunna utöva en sport eller få möjlighet att lära sig spela ett instrument.

Personalen på en kår berättar om en mamma som var förtvivlad över ett simprov i skolan, då barnens simkunskaper skulle testas: ”Hennes barn kunde inte simma och från skolan fick mamman bara höra att hon var tvungen att lösa det, annars skulle det inte bli något betyg i gymnastik. Då kändes det fint att kunna hjälpa till så att barnet kunde gå på en simskola och lära sig simma.”

Utflykter, läger och kollon

Flera kårer ordnar utflykter för familjer under ledigheterna till exempelvis Kolmården, Skansen, Liseberg, något lekland eller badhus. Det bjuds även in till läger och kollon. Där skapas roliga minnen och för de mest utsatta barnen är det ofta enda chansen att komma i väg på någon ”semestervecka” som de sedan kan berätta om i skolan och sociala medier.

Kläder, skolstart och kalas

Familjer som inte har råd med kläder efter säsong kan få rekvisitioner till second hand-kedjan Myrorna och Söderkåren i Stockholm har ett klädotek med barnkläder, dit familjer i utsatthet kan komma och prova ut plagg. Det har hänt att kårer köpt in och delat ut ryggsäckar, pennor och annat inför skolstart. Ett presentkort på ICA kan användas till mat, kläder eller skolmateriel.

Ett exempel är en 11-årig flicka som deltar i verksamheten på en kår. Hon gick omkring i sin mammas gamla vinterjacka och trasiga skor. I skolan blev hon mobbad, bland annat på grund av sina kläder. Frälsningsarmén kunde med enkla medel hjälpa till så att flickan kunde få en vinterjacka i rätt storlek och hela vinterskor. För att ett barn ska få känna sig firad eller kunna gå på kompisars kalas kan en kår ibland bidra med presenter.

Hjälp att söka bidrag och fonder

Innan någon får ekonomisk hjälp av Frälsningsarmén görs en utredning för att stödet ska hamna hos dem som behöver det mest. Vissa kårer har även kurser i vardagsekonomi och hur man lägger upp en budget. Det finns också bidrag och fonder att söka men för den som lever i utsatthet kan det vara utmanande att orka leta fram och skriva ansökningar till dessa. Frälsningsarméns medarbetare hjälper ofta till med sådant, vilket kan resultera i ett tillskott i en ansträngd ekonomi.

Föräldrastöd och stärkt självkänsla bland unga

Många föräldrar behöver stöd och hjälp i föräldrarollen, såsom att sätta gränser. De som är ensamstående saknar ofta ett bollplank, vilket Frälsningsarmén kan stötta upp med. En del kårer arbetar aktivt med att stärka ungas självkänsla, framför allt hos unga tjejer. Det blir samtal om hur man behandlar varandra och förhoppningen är att det ska kunna leda till minskat utanförskap, bättre kamratskap och mindre mobbning.

Mat, gemenskap och en ny familj

Frälsningsarmén möter allt fler hungriga barn och föräldrar, och försöker därför möta behoven, bland annat genom matkassar och presentkort. På flera håll anordnas dessutom familjemiddagar där mat och umgänge står i fokus. Det finns även träffar för barn och unga där ett förstärkt mellanmål serveras.

Många kårer vittnar om hur barn och föräldrar i utsatta miljöer har kommit till dem och funnit en varm och meningsfull gemenskap. Aktiviteterna där blir en välbehövlig andningspaus från den tuffa vardagen och en möjlighet att få möta trygga och kärleksfulla medmänniskor. Personalen på en kår berättade om en tonårskille som vuxit upp med missbrukande föräldrar men som nu regelbundet kommer till deras samlingar. Där har han fått en ny familj och även lärt sig att spela gitarr.