logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Porrberoende

7 av 10 män och 3 av 10 kvinnor konsumerar regelbundet porr och många upplever sig fast i ett missbruk som kan kännas omöjligt att ta sig ur. Starta om är Frälsningsarméns verksamhet för att hjälpa människor ur bundenhet och in till frihet.

— Många har från ung ålder ett inlärt beteende att dämpa ångest, stress och tristess med porr men det ger bara kortsiktig lindring. På längre sikt förstör det relationer, säger Frans Ljungblahd, en av samtalsledarna på Starta Om.

Men det finns hjälp att få och på Starta Om upplever man att det viktigaste verktyget för att kunna bli fri är att våga prata om det och många vittnar om en efterlängtad frihet efter de fått kontakt med Starta Om.

Lika viktigt som att hjälpa den porrberoende är att hjälpa en eventuell partner, därför finns det grupper både för dem som sitter fast i ett missbruk och för anhöriga.

— Självbilden och tilliten rasar ofta i botten för den som står på andra sidan och då är det viktigt att de anhöriga fångas upp och får stöd. De behöver andrum och hjälp med att sätta ord på sina känslor. De har rätt att bli arga och ledsna och ansvaret bör läggas där det ska vara. Det är den porrberoende som gjort fel och som bör ta konsekvenserna av sitt handlande genom att söka hjälp och stöd, säger Johanna Lindhult.

Visionen är att se en porrfri kyrka och drömmen är att det ska finnas samtalsgrupper i alla kyrkor för både män och kvinnor.