logotype

Gemenskap - social tillhörighet

På många av våra kårer runt om i landet har vi grupper av gemenskap för olika åldrar. Verksamheterna skiljer sig åt från ort till ort och kårerna utformar sitt arbete efter hur just deras behov och resurser. För att få veta vad som finns där du bor kontakta kåren närmast dig.

Barn & ungdomar

Vi arbetar för barn och ungas rätt till andlig utveckling. Vi vill att alla barn och unga som kommer i kontakt med oss ska få möjligheten att utvecklas i sin tro, känna sig trygga, sedda och hörda.

Äldre

Familjer & ensamstående

Sång, musik och skapande

Kafé och dagledigträffar

Själavård

”Då kan jag få berätta om det är något jag kämpar med, som jag vill att andra ber för”

Bön och förbön

Alphagrupper

Bibelstudier

Smågrupper