logotype
Hjälp människor i nöd - ge en gåva nu

Många äldre får välja mellan mat och tandvård

Många äldre lever i ofrivillig ensamhet – inte minst i storstäderna. Isoleringen och den ofrivilliga ensamheten förstärktes under coronapandemin och har varit svår att bryta efter att pandemirestriktionerna har upphävts. Samtidigt drabbar den nya utsattheten den äldre befolkningen hårt. Många saknar tillräckligt med pengar för att köpa mat och mediciner och får prioritera mellan besök i livsmedelsbutiken eller på vårdcentralen.

En äldre kvinna som kom till Frälsningsarmén hade 900 kronor kvar när alla fasta kostnader var betalda. Det ska då räcka till mat och övriga levnadskostnader under hela månaden. Utan hjälp med matlådor eller matkassar är situationen för henne ohållbar. En annan äldre kvinna berättar att hon i princip bara äter en gång om dagen. Dels för att det inte är roligt att äta i ensamhet, dels för att hålla ner på kostnaderna.

2022 gick gränsen för att vara fattigpensionär vid en inkomst under 13 300 kr per månad efter skatt. Det gäller cirka 13% av alla pensionärer. Som mest kan garantipensionen bli 10 631 kronor för ensamstående och 9 625 kronor i månaden för gifta. Beroende på bland annat hur mycket inkomstgrundad pension den enskilde har tjänat in och från vilken ålder han/hon först tar ut sin allmänna pension så kan garantipensionen bli ännu lägre.

Ensamhet som ger kronisk stress

Vid sidan av den ekonomiska utsattheten är det även många äldre som lider av ensamhet. I den nationella folkhälsoenkäten som genomfördes år 2022 svarade 4 av 10 kvinnor över 85 år, och nästan 3 av 10 män, att de besvärades av ensamhet och isolering. När ensamheten inte är självvald, och pågår under lång tid, påverkar det inte bara det psykiska måendet utan även det fysiska. Ensamheten ger en kronisk stress som försämrar immunförsvaret. Risken för hjärt- och kärlsjukdomar, demens och depression ökar. Ofrivillig ensamhet kan i förlängningen vara lika farligt som att röka femton cigaretter om dagen.

Ensamheten och den ekonomiska utsattheten skapar tillsammans en situation som är ovärdig på ålderns höst. Frälsningsarmén har länge arbetat för att skapa värde och gemenskap för den utsatta gruppen och rustar för att även i år skapa meningsfulla aktiviteter och bidra med nödvändigt stöd.

Välj engångsbelopp

Du vet väl om att du kan få skatteavdrag om din gåva är 200 kr eller högre? Du behöver isåfall uppge ditt personnummer på tacksidan.

Välj betalsätt

Plusgiro 90 04 80-5 | Bankgiro 900-4805 | Swish 9004805

Läs mer