logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Utsatta kvinnor får hjälp och stöd

Frälsningsarmén har sedan rörelsen grundades arbetat för människor som har det svårt. I stor utsträckning har fokus varit på de utsatta kvinnorna, något som dessvärre fortfarande är nödvändigt. De utsatta kvinnor vi möter i våra verksamheter idag behöver bemötas och få hjälp på olika sätt.

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med barn

Skogsbo

Skogsbo, som är ett skyddat boende, möter Frälsningsarmén kvinnor som varit utsatta för våld i nära relation. Det inkluderar hedersrelaterat våld och människohandel, berättar Helena Andersson, verksamhetschef på Skogsbo.

– Hos oss får de skydd, stöd i kontakt med myndigheter, till exempel socialtjänst, polis och advokat, säger Helena. Alla kvinnor har en kontaktperson, en kurator, som de får hjälp av att bearbeta det de varit utsatta för. 

Genom att kontakta Frälsningsarmén där man bor, kan kvinnor i liknande situation få hjälp, berättar Helena. Där kan de lotsas vidare. 

– Något som glädjer oss är när en kvinna får ett eget boende, kan återgå till arbete, kan skratta och le. Och att få se den samvaro och gemenskap som blir bland de boende, säger Helena Andersson.

Skyddat boende för kvinnor utsatta för människohandel

Lyktan

Ett annat skyddat boende som Frälsningsarmén har är Lyktan, där fokus är på kvinnor som drabbats av människohandel. De möter personer som önskar stöttning för att kunna ta sig ur människohandeln och förbättra sin situation.

– Många gånger handlar det om kvinnor utan andra skyddsnät som familj, ekonomi, uppehållstillstånd, språk och så vidare, berättar Veronica Algerstam, klientkoordinator på Lyktan.

-Utöver skyddat boende erbjuder vi bland annat stöttning vid myndighets- och vårdkontakter, stödsamtal, stöttning i föräldrarollen, möjligheter till aktiviteter och sysselsättning.

– Självklara glädjeämnen är när en kvinna lyckas nå sitt mål, allt från att få uppehållstillstånd till att klara av att skapa en julgrupp av blommor, säger Veronica. Andra ljusglimtar är motiverat samarbete mellan olika aktörer i arbetet mot människohandel.

Asylsökande kvinnor 

Akalla

Målgruppen för Frälsningsarméns kvinnocenter i Akalla är kvinnor som är asylsökande. De erbjuds svenskundervisning, fika/gemenskap, gudstjänster, cykelkurser, bokcirklar, gymnastik, stödsamtal med mera.

– Vi kan hjälpa kvinnorna och deras familjer med matkassar, hygienprodukter och kläder om behov finns. De är utsatta på flera plan, berättar Miriam Örtegren, kurator kvinnocentret Akalla.

- De flesta kvinnor som besöker oss har en mycket begränsad ekonomi och lever i ett utanförskap och många väntar på ett besked från Migrationsverket vilket är väldigt jobbigt. Flera utav kvinnorna har varit/är utsatta för övergrepp som ej är bearbetade, flera är offer för trafficking och flera är utsatta för hedersvåld/kvinnovåld.

På centret hjälper man dem genom att välkomna enbart kvinnor in i en social och trygg samvaro. De erbjuds olika typer av kurser som ger dem fler möjligheter och stärker dem. Om centret inte kan hjälpa med alla behov så kan de hänvisa vidare.

– Många gånger kan vi inte hjälpa, säger Miriam. Exempelvis med att skaffa ett arbete eller ordna en bra boendesituation. Vi har möjlighet att ordna tolk på några språk. Vi strävar efter att hjälpa kvinnan på flera plan för att kvinnan ska bli styrkt på bästa sätt och har empowerment, det vill säga vi ger kraft och verktyg att hjälpa sig själva,  som grund för vårt arbete.

– Vi upplever absolut många ljusglimtar! En del kvinnor får tillfälliga uppehållstillstånd och då är det jubel, berättar Miriam. Många av kvinnorna blir också tacksamma över att få träffa andra kvinnor som befinner sig i liknande situation. Det är förlösande att få prata med någon som lyssnar. Vi ser varje individ som kommer hit växa och få verktyg som de kommer ha användning för oavsett vad framtiden har att erbjuda.

Från hemlös till härbärge, stödboende och vägen till ett nytt liv

Sagahemmet

I Uppsala har man nyligen öppnat ett härbärge för kvinnor på Sagahemmet. Här kan man ta emot sex personer per natt. Det är kvinnor som är i hemlöshet, ofta med missbruk och psykisk ohälsa.

På Sagahemmet får de en sovplats, varm mat, kaffe, smörgås, dusch och möjlighet att tvätta sina kläder eller få kläder, berättar Per Arenlid, som är verksamhetschef på Sagahemmet. Kvinnorna får också möjlighet till samtal. Per tycker det är bra att Frälsningsarmén kan hjälpa dem med trygga och säkra härbärgen med kunnig personal.

– Ljusglimten för oss kan vara om någon besökare till härbärget flyttar in på stödboendet och kanske hittar vägen till ett nytt liv, säger Per.