logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

12-stegsprogram för medberoende - Celebrate Recovery

Celebrate Recovery är ett kristuscentrerat 12-stegsprogram som riktar sig till en bred grupp av människor med "sår, ovanor och beroenden" ("Hurts, Hang-ups & Habits").

Här hittar vi tillsammans vägen från kraftlöshet till frihet med hjälp av Bibeln och de 12 stegen.

Hos Frälsningsarmén används celebrate recovery i:

De tolv stegen med bibelreferenser

 • Steg 1: Vi erkände att vi var maktlösa inför våra sår, ovanor och beroenden, att vi inte längre kunde hantera våra liv.
  Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda.  (Romarbrevet 7:18)
 • Steg 2: Vi kom till tro på att en kraft större än vår egen – Jesus Kristus – kunde återge oss vårt förstånd.
  Det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske.  (Filipperbrev 2:13)
 • Steg 3: Vi beslöt att lägga vår vilja och våra liv i Guds händer. 
  Därför uppmanar jag er vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. (Romarbrevet 12:1)
 • Steg 4: Vi gjorde en grundlig och oförskräckt moralisk självrannsakan. 
  Låt oss pröva våra vägar och granska dem, låt oss vända om till Herren. (Klagovisorna 3:40)
 • Steg 5: Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska den exakta innebörden av alla våra fel.
  Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni blir helade. (Jakobs brev 5:16)
 • Steg 6: Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel. 
  Ödmjuka er inför Herren, så ska han upphöja Er. (Jakobs brev 4:10)
 • Steg 7: Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister. 
  Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. (1 Johannes brev 1:9)
 • Steg  8: Vi gjorde upp en lista över alla de personer som vi hade skadat och blev villiga att gottgöra dem alla.
  Så som ni vill att människorna ska göra mot er, så ska ni göra mot dem.  (Lukasevangeliet 6:31)
 • Steg 9: Vi gottgjorde personligen dessa människor, så långt det var oss möjligt, utom då detta kunde skada dem eller andra. 
  Om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sedan och bär fram din gåva. (Matteusevangeliet 5:23-24)
 • Steg 10: Vi fortsatte vår självrannsakan och erkände genast när vi hade fel. 
  Därför skall den som tror sig stå se till att han inte faller. (1 Korintierbrevet 10:12)
 • Steg 11: Vi sökte genom bön och meditation att fördjupa vår medvetna kontakt med Gud, varvid vi endast bad om insikt om Hans vilja med oss och styrka att utföra den. 
  Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. (Kolosserbrevet 3:16)
 • Steg 12: När vi, som ett resultat av dessa steg, hade haft ett andligt uppvaknande försökte vi föra detta budskap vidare till andra och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.
  Om någon skulle ertappas med en överträdelse, då ska ni som är andliga människor med mild ande upprätta honom. Men se till att inte du också blir frestad. (Galaterbrevet 6:1)

Källa och läs mer : http://www.celebraterecovery.se/12-steg/

 Det skapades av John Baker och Rick Warren i Saddleback Community Church för 20 år sedan med 43 personer som ville stödja varandra i kampen mot livssmärta och destruktiva vanor genom att erfara kraften från Jesu kärlek i en tillfrisknandeprocess. Celebrate Recovery har sedan dess använts i 17 000 kyrkor i över 20 länder. 2,4 miljoner människor beräknas redan ha gått igenom programmet.I Saddleback kommer 70 procent av dessa utifrån till kyrkan. 85 procent stannar i församlingen och nästan hälften blir aktiva funktionärer i kyrkan.För sju år sedan etablerades Celebrate Recovery i Sydnorge. Sju personer därifrån höll ett välbesökt heldagsseminarium i Stockholm i oktober 2012 där man med värme delade sina erfarenheter.

Läs mer : http://www.celebraterecovery.se/vad-ar-celebrate-recovery/