logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Vårt arbete mot arbetslöshet

Frälsningsarmén vill hjälpa de som har kommit i en arbetslöshetssituation och har olika verksamheter och flera arbetsmarknadsprogram för att möta de olika målgruppernas behov. I våra verksamheter har vi fått se långtidssjukskrivna människor tillfriskna och växa, och arbetslösa som genom vårt kontaktnät och insatser har fått en starkare ställning på arbetsmarknaden.

Våra målgrupper är:

 • Arbetslösa ungdomar/unga vuxna
 • Arbetslösa vuxna
 • Långtidsarbetslösa
 • Sjukskrivna
 • EU-migranter

Så här hjälper vi

Huvudmålet är att få ett jobb eller påbörja en relevant utbildning.

Vi erbjuder:

 • Tillgång till vårt unika nätverk av företag
 • Personlig utveckling/Coachning
 • Praktik inom önskat område – omgående!
 • Studie- och Yrkesvägledning
 • Direktkontakt med företag och arbetsgivare
 • Personliga möten med olika branscher
 • Hjälp med CV och personligt brev
 • Presentationsteknik/Intervjuteknik

Arbetsträning

Frälsningsarmén finns på cirka 90 platser i Sverige. På ett 20-tal platser finns det möjlighet att få göra arbetsträning eller praktik i en trygg miljö. Arbetsträning i olika former som t ex caféverksamhet, vaktmästeri, lättare produktion och lager, sy-grupp och andra verksamheter.

Frälsningsarmén äger second hand-kedjan Myrorna och här finns också möjlighet till arbetsträning i olika former. 

Upplägg och innehåll bestäms i samråd med den arbetslöse och handläggare med ansvarig myndighetskontakt. Ta kontakt med Frälsningsarmén lokalt för förfrågan.

Resultat 

I våra verksamheter har vi fått se långtidssjukskrivna människor tillfriskna och växa, och arbetslösa som genom vårt kontaktnät och insatser har fått en starkare ställning på arbetsmarknaden. Detta är kanske de viktigaste resultaten av våra insatser.

I vårt arbete med långtidsarbetslösa så går drygt 50% in i andra åtgärder som AF erbjuder, som dom aldrig skulle kunna antagit om dom inte fått utrymmet att växa/utvecklas hos oss.