logotype

Stöd och ekonomisk rådgivning

På många av våra kårer runt om i landet kan vi hjälpa till med matkassar och presentkort, ekonomisk rådgivning och stödsamtal. 

Hjälp och stöd där du bor

Om vi finns på orten där du bor/är skriven så kan du kontakta oss direkt. På vissa ställen i Sverige kan vår verksamhet vara så pass begränsad att det inte finns resurser att hjälpa till. Vi har ingen möjlighet att hjälpa personer som bor på platser där vi inte har någon verksamhet. Om vi inte finns på orten där du bor måste vi hänvisa till någon annan kyrka på platsen där du bor. 

Det här kan du få hjälp med

Våra resurser ser olika ut på olika orter men du kan på de flesta kårer få någon form av stöd och hjälp när livet har trasslat till sig, till exempel:

  • samtalsstöd,
  • ledsagning,
  • akut behov av ekonomisk hjälp, mat eller kläder och
  • hembesök.

Så här går hjälpen till

På vår lokala kår är det ofta samma person som svarar på telefon och mejl som utför det sociala arbetet i praktiken. Här behöver ofta det sistnämnda prioriteras vilket innebär att det ibland kan vara svårt att få svar via telefon och mejl. 

När vi ger ekonomisk hjälp, mat eller kläder så gör vi det enligt följande rutin:

  • När du kontaktar oss för att be om hjälp bokar vi ett samtal där du får beskriva din situation.
  • Vi gör sedan en bedömning om vi kan hjälpa dig och på vilket sätt.
  • Den hjälp vi förmedlar önskar vi ska ge stöd och redskap för dig att klara din livssituation, därför erbjuder vi ofta också fortsatt samtal eller delaktighet i någon aktivitet eller grupp.