logotype
Hjälp en person i hemlöshet - ge en gåva nu

Människohandel

Varje dag begås brott mot mänskligheten. Varje dag kränks det mänskliga värdet. Varje dag förminskas miljontals människor till något ovärdigt, till produkter i en slavhandel där de köps och säljs som handelsvaror.

Så ser människohandeln ut i Sverige

Varje år reduceras människor till produkter i en slavhandel där de köps och säljs som handelsvaror i globala nätverk inom den grova organiserade brottsligheten. Detta sker också i Sverige. Här berättar vi om hur människohandeln ser ut i vårt land och hur Frälsningsarmén arbetar emot den.

Vårt arbete mot människohandel

I Frälsningsarmén kommer vi dagligen i kontakt med människohandel genom vårt omfattande sociala arbete. Vi träffar de drabbade kvinnorna, barnen och männen på våra sociala center och vi möter dem ute i samhället. Rent konkret bekämpar vi människohandeln med förebyggande, praktiska och återintegrerande insatser.

Traffickingcentret Safe Havens

En lokal verksamhet inom Frälsningsarméns arbete mot människohandel. Verksamheten består av ett drop-in center i Stockholm som är öppet en eftermiddag i veckan där potentiellt utsatta offer för människohandel kan få hjälp med juridisk och social rådgivning. Det är ett samarbete mellan Frälsningsarmén, Brottsbyrån och Asylbyrån.

Filmen Safe Havens – för ett Sverige fritt från människohandel

Med filmen Safe Havens har Frälsningsarmén skapat medvetenhet kring den cyniska människohandeln och visat hur människors utsatthet hänger ihop med allas våra värderingar och levnadsvanor. Nu fortsätter arbetet på flera plan.

Vad kan du göra?

Misstänker du att någon utsätts för människohandel av något slag? Agera. Här hittar du telefonnummer och andra sätt att anmäla. För människohandeln finns här i Sverige, även om de flesta av oss blundar för den.

Utbildningsverktyg om människohandel

Frälsningsarméns utbildningsinsatser är en del av vårt förebyggande arbete mot människohandel tillsammans med opinionsbildning. Vi erbjuder utbildningsmodeller anpassade för olika aktörer och sammanhang, till exempel myndigheter, civilsamhället, företag, skolor och kyrkor. Utbildningsinsatserna har växt fram genom vår praktiska och långvariga erfarenhet av att möta utsatta med rättighetsbaserat skydd och stöd.

Vårt internationella arbete mot människohandel

Frälsningsarmén arbetar i över 120 länder. Det innebär att vi har ett stort eget nätverk att arbeta genom för att förebygga, ge praktiskt stöd och hjälp och finnas med vid återvändande när människor börjar livet på nytt.

Artiklar

Frälsningsarmén har ett omfattande socialt arbete och kommer dagligen i kontakt med människohandel.