logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Människohandel

Människohandel är vår tids moderna slavhandel som vi på Frälsningsarmén aktivt försöker motverka. Varje dag förminskas miljontals människor till produkter i en slavhandel där de köps och säljs som handelsvaror i globala nätverk av grov organiserad brottslighet.

Frälsningsarméns kamp mot människohandel handlar om att bryta exploateringen och ge dem utsatta skydd och stöd. Vårt arbete bygger på ett människorättsbaserat förhållningssätt. Det handlar om att stärka de utsattas levnadsvillkor och ge dem möjligheten att åter äga sin framtid. 

Människohandel innebär att gärningspersoner, genom falska löften eller direkta hot, rekryterar och förflyttar människor för att utnyttja dem. För barn krävs inget vilseledande eller hot för att det ska vara människohandel.

Ofta sker människohandel över landsgränser, men det kan även ske inom Sverige.

FN:s Palermoprotokoll definierar att trafficking handlar om att rekrytera, transportera, föra över gränsen, ta emot eller härbärgera personer som avses utnyttjas antingen sexuellt, för tvångsarbete eller slaveri eller organdonation och att detta sker genom att bruka våld, hota, kidnappa, övertala, betala eller ta betalt eller komma med falska förespeglingar eller på andra sätt erhålla kontrollen över personen.

En kvinna som ligger inlindad i en filt på en säng. I rummet lyser en lampa ovanför sängen, och bakgrunden är stökig.

Så ser människohandeln ut i Sverige

Varje år reduceras människor till produkter i en slavhandel där de köps och säljs som handelsvaror i globala nätverk inom den grova organiserade brottsligheten. Detta sker också i Sverige. Här berättar vi om hur människohandeln ser ut i vårt land och hur Frälsningsarmén arbetar emot den.

En kvinna som sitter på en säng och vänder huvudet mot ett fönster. I rummet står det en stol med kläder på.

Vårt arbete mot människohandel

I Frälsningsarmén kommer vi dagligen i kontakt med människohandel genom vårt omfattande sociala arbete. Vi träffar de drabbade kvinnorna, barnen och männen på våra sociala center och vi möter dem ute i samhället. Rent konkret bekämpar vi människohandeln med förebyggande, praktiska och återintegrerande insatser.

Stad för stad

Människohandel måste bekämpas stad för stad, eftersom den pågår i hela vårt land. Detta material riktar sig till er som vill vara en del av arbetet med att göra Sverige fritt från människohandel.

En ung kvinna kliver ur en bil och tas emot av en kvinna med Frälsningsarméns sköld på ryggen.

Traffickingcentret Safe Havens

Safe Havens traffickingcenter är ett drop-in center där utsatta offer för människohandel kan få hjälp med juridisk och social rådgivning. Läs mer här!

Ryggtavlorna på personer som sitter i en salong och tittar på dokumentärfilmen Safe Havens.

Filmen Safe Havens – för ett Sverige fritt från människohandel

Med filmen Safe Havens har Frälsningsarmén skapat medvetenhet kring den cyniska människohandeln och visat hur människors utsatthet hänger ihop med allas våra värderingar och levnadsvanor. Nu fortsätter arbetet på flera plan.

En ung och utmattad kvinna som sitter i en trappuppgång. Hon har ett plåster på ena foten och hennes ena handled är inlindad i bandage. Runtom henne står det städutrutsning.

Sveriges moderna slaveri

Den arbetsrelaterade människohandeln där livsvillkor helt sätts ur spel.

En ung och utmattad kvinna som sitter i en trappuppgång. Hon har ett plåster på ena foten och hennes ena handled är inlindad i bandage. Runtom henne står det städutrutsning.

Misstänker du människohandel?

Misstänker du att någon utsätts för människohandel av något slag? Agera. Här hittar du telefonnummer och andra sätt att anmäla. För människohandeln finns här i Sverige, även om de flesta av oss blundar för den.

Lovisa Landälv som står vid ett podium med en mikrofon och håller i en grundutbildning om människohandel.

Utbildningsverktyg om människohandel

Frälsningsarméns utbildningsinsatser är en del av vårt förebyggande arbete mot människohandel tillsammans med opinionsbildning. Vi erbjuder utbildningsmodeller anpassade för olika aktörer och sammanhang, till exempel myndigheter, civilsamhället, företag, skolor och kyrkor. Utbildningsinsatserna har växt fram genom vår praktiska och långvariga erfarenhet av att möta utsatta med rättighetsbaserat skydd och stöd.

En kvinna, med Frälsningsarméns sköld på jackan, som sitter vid ett bord och tittar in i kameran. I bakgrunden sitter två kvinnor och samtalar.

Vårt internationella arbete mot människohandel

Frälsningsarmén arbetar i över 120 länder. Det innebär att vi har ett stort eget nätverk att arbeta genom för att förebygga, ge praktiskt stöd och hjälp och finnas med vid återvändande när människor börjar livet på nytt.

En ung kvinna sitter i en trapp med bara fötter och håller händerna för ansiktet.

Artiklar kring arbetet mot människohandel

Artiklar kring arbetet mot människohandel och om de människor vi möter.