logotype
Du kan minska hemlösheten - ge en gåva nu

Det är svårt att leva nära någon som har ett missbruk. Runt den beroendesjuke personen skapas beteendemönster där anhöriga eller vänner på olika sätt försöker förhålla sig till en tillvaro som ingen önskat sig, och som känns onormal jämfört med hur andra har det. Man anpassar sig för att gruppen man ingår i inte ska brista, för då riskerar man själv att brista.

Att vilja rädda känns naturligt

Många som finns nära en person i missbruk vill också hjälpa och rädda personen, oavsett om det på sikt går ut över ens egen psykiska och fysiska hälsa, över familjens ekonomi och vardag. Att vilja rädda är naturligt eftersom samvaron man delar ofta bygger på kärlek eller vänskap. Kärlek gör oss starka, men också väldigt sårbara om det blir fel.  Barn är dessutom helt beroende av vuxna i familjen. En beroendeställning som gör dem extra utsatta och hjälpinriktade när den vuxne utvecklar ett missbruk. 

Tungt att bära på hemligheten

Gränsen för familjens kaos hålls ofta strikt stängd så att bilden gentemot yttervärlden ska förbli intakt. Det sker för att orka överleva och ta sig igenom vardagen. Men innanför dörrarna bär en partner, ett barn, syskon eller mor- och farföräldrar en tung börda: hemligheten om missbruket. Skam, skuld, ilska och oro präglar tillvaron. Missbruket tar så mycket energi, utrymme och förstör så mycket – men får nämnas för någon, ibland inte ens inom familjen.