logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Vad är medberoende?

Det är svårt att leva nära någon som har ett missbruk. Runt den beroendesjuke personen skapas beteendemönster där anhöriga eller vänner på olika sätt försöker förhålla sig till en tillvaro som ingen önskat sig, och som känns onormal jämfört med hur andra har det. Man anpassar sig för att gruppen man ingår i inte ska brista, för då riskerar man själv att brista.

Att vilja rädda känns naturligt

Många som finns nära en person i missbruk vill också hjälpa och rädda personen, oavsett om det på sikt går ut över ens egen psykiska och fysiska hälsa, över familjens ekonomi och vardag. Att vilja rädda är naturligt eftersom samvaron man delar ofta bygger på kärlek eller vänskap. Kärlek gör oss starka, men också väldigt sårbara om det blir fel.  Barn är dessutom helt beroende av vuxna i familjen. En beroendeställning som gör dem extra utsatta och hjälpinriktade när den vuxne utvecklar ett missbruk. 

Tungt att bära på hemligheten

Gränsen för familjens kaos hålls ofta strikt stängd så att bilden gentemot yttervärlden ska förbli intakt. Det sker för att orka överleva och ta sig igenom vardagen. Men innanför dörrarna bär en partner, ett barn, syskon eller mor- och farföräldrar en tung börda: hemligheten om missbruket. Skam, skuld, ilska och oro präglar tillvaron. Missbruket tar så mycket energi, utrymme och förstör så mycket – men får inte nämnas för någon, ibland inte ens inom familjen. 

Tecken på medberoende

  • Går all din uppmärksamhet och energi till att försöka få en person med ett missbruk och/eller ett dominerande beteende att sluta/och eller skydda personen från självskada?
  • Känner du dig styrd av en annan människas beteende?
  • Känner du ett ansvar för andras tankar, känslor och välbefinnande?
  • Oroar du dig ständigt för hur den missbrukande har det?
  • Tar du på dig ansvar att lösa den missbrukandes problem?
  • Agerar du som pengaautomat?

Här kan du läsa mer om vad som karaktäriserar ett medberoende