logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Vårt arbete mot människohandel

I Frälsningsarmén kommer vi dagligen i kontakt med människohandel genom vårt omfattande sociala arbete. Vi träffar de drabbade kvinnorna, barnen och männen på våra sociala center och vi möter dem ute i samhället. Rent konkret bekämpar vi människohandeln med förebyggande, praktiska och återintegrerande insatser.

Förebyggande arbete

Vårt förebyggande arbete handlar om att sprida information, öka medvetenhet, driva opinion, kampanj och utbildningsinsatser till allmänheten, ideella och yrkesverksamma om vad människohandel är och hur vi kan lära oss att idenfiera, reagera och agera för att för att stoppa dess utbud och efterfrågan. Vi tror att uppmärksamhet, civilkurage och engagemang gör skillnad.

Utsatta får skydd, stöd och rehabilitering

Praktiskt jobbar vi med stöd och skydd. Genom våra stödverksamheter och skyddade boenden kan utsatta och deras familjer få en trygg tillflykt med fokus på skydd, stöd och hjälp till rehabilitering för att få deras mänskliga rättigheter tillgodosedda.  Många av dem som vi möter har varit med om sådant som de flesta knappt kan föreställa sig. Vägen tillbaka är ofta lång, men inte omöjlig.

Återintegrerande insatser

I vårt arbete med återintegration jobbar vi med nya perspektiv på livet för att skapa alternativ och framtidsmöjligheter. Här samarbetar vi tillsammans med myndigheter och andra organisationer på lokal, nationell och internationell nivå för att de drabbade ska kunna få möjlighet att börja om på nytt här, i sitt hemland eller på annan plats.

– Frälsningsarmén har som mål att se ett slut på människohandeln. Men för att Sverige ska kunna bli ett land fritt från människohandel krävs det nya tag. Först när samhällets aktörer arbetar i samma riktning kan vi få ett slut på den. Därför behöver vi samla våra krafter för människors okränkbara värde, stå upp för social rättvisa och bekämpa människohandel stad för stad, säger Madeleine Sundell, jurist och nationell samordnare för Frälsningsarméns arbete mot människohandel i Sverige.

Brott mot mänskliga rättigheter

Människohandel är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Utsatta människor, män, kvinnor och barn, tvingas in i olika former av tvångsarbete, prostitution och tiggeri. Detta är vår tids humanitära katastrof som pågår mitt framför oss, men som går de flesta obemärkt förbi, dolt under samhällets radar. Detta måste få ett slut.

Stöd vårt arbete mot människohandel

  • Swisha TRAFFICKING till 9004805 för att ge valfritt belopp.
  • För rådgivning vid misstanke om människohandel; ring nationell hotline på 020-390 000
  • För akuta fall, kontakta polis direkt på 112