logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Vårt arbete för människor i hemlöshet

Alla har rätt till kläder på kroppen och ett tak över huvudet. Men när levnadskostnaderna ökar hamnar fler i akut utsatthet, och kanske till och med på gatan. Fler och fler människor i hemlöshet söker sig till oss för att få hjälp med kläder, mat och boende.

Vi har en bred verksamhet där människor får sina grundläggande behov tillgodosedda; fysiskt, psykiskt, andligt och socialt. Vi tror att det måste finnas balans mellan och inom alla dessa fyra delar i en människas liv.

En tallrik mat lindrar den värsta hungern och att regelbundet få äta sig mätt gör att kroppen byggs upp på längre sikt. Att få sova i ett varmt och ombonat rum och ha möjlighet till samtal kan betyda mycket. Både i våra dagcenter och på våra stödboenden ger vi möjlighet till att skapa förändring och stabilitet för den enskilde individen.

Målgrupper vi möter

  • Barnfamiljer i utsatthet som riskerar att hamna i hemlöshet på grund av de ökade omkostnaderna. Vi möter alltfler familjer som tidigare inte behövt söka stöd hos oss men som nu inte får ekonomin att gå ihop. 
  • Hemlösa, skrivna i Sverige - i våra nuvarande akut- och stödboenden där vi skapar förutsättning för dem att bryta sin hemlöshet.
  • Hemlösa pensionärer - en stor grupp som vi också möter i våra akut- och stödboenden samt på våra sociala center. Vi tillgodoser deras basbehov och hjälper dem skapa förutsättningar att bryta sin hemlöshet.
  • EU-medborgare/tredjelandsmedborgare - på våra sociala center möter vi deras basbehov och stärker deras förmåga till ansvarstagande för den egna livssituationen.
  • Ukrainska flyktingar – de erbjuds mat, kläder, hygienartiklar, språkträning och gemenskap.
  • Papperslösa - vi arbetar strategiskt för att upptäcka och motverka både arbets- och sextrafficking, tillhandahåller boende samt informerar om läkarvård och ger samhällsinformation.

Exempel på hur många vi hjälpte i Sverige 2023

  • Presentkort, matudelning/matkassar, kläder, rekvisitioner, annan ekonomisk hjälp 60 259 gånger.
  • Vi stillade någons hunger 146 658 gånger.
  • Vi ordnade 88 532 vårddygn.

Siffrorna anger antal hjälptillfällen, inte unika personer som fått hjälp.

Så här hjälper vi en hemlös

Akut- och stödboende

På ett akutboende blir personen inskriven på kvällen, väckt på morgonen och får frukost. Det är viktigt för oss att gästen känner sig sedd, hörd och respekterad och vi erbjuder samtal kring livssituationen och hjälp med sociala kontakter.

På våra stödboenden kan personen långsiktigt ta itu med sin livssituation som kan innebära pågående missbruk, psykiska problem, ekonomiska svårigheter och dess konsekvenser.

Mobilt center

Hållplats Frälsningsarmén är en rörlig station för vår uppsökande verksamhet vid Stockholms centralstation och Hornstull. Målgruppen är personer som hamnat i tillfällig hemlöshet och som med vårt stöd skulle kunna söka hjälp från socialtjänsten i hemkommunen. Bussen står uppställd vid centralstationen på måndagar och tisdagar mellan klockan 20.00 och 01.00.

Eftervård och utslussningslägenhet

En egen lägenhet erbjuds personer som varit under behandling för missbruk. Här har man sitt eget boende under en övergångsperiod då man får hjälp ut i vardagslivet via anställda boendestödjare. Det finns även några platser för kvinnor i slutskedet av ett fängelsestraff. Till sitt förfogande har de också eftervårdssamtal via samtalscentret Eken som stöd inför att stå på egna ben och bibehålla nykterheten.

Sociala center

På våra sociala center erbjuder vi mat, kläder, visst ekonomiskt bistånd och även rådgivning, samtal och gemenskap.

Skyddat boende

Kvinnor som lever under hot och människor som fallit offer för människohandeln kan få plats på något av våra skyddade boenden.

Ge en gåva

Välj engångsbelopp

Om du vill få skatteavdrag för din gåva behöver du uppge ditt personnummer på tacksidan.

Välj betalsätt

Plusgiro 90 04 80-5 | Bankgiro 900-4805 | Swish 9004805

Läs mer om vårt arbete