logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Frälsningsarmén efterlyser bättre samverkan mot barnvräkningar

2023 ser ut att bli ett rekordår när det gäller vräkningar av barnfamiljer. Det visar siffror som SVT tagit fram från Kronofogden. Till och med november förra året berördes 610 barn av vräkningar, jämfört med 540 barn under hela 2022. Frälsningsarmén framhåller vikten av förebyggande åtgärder i samverkan mellan socialtjänst, hyresvärdar och civilsamhället.  

När levnadskostnaderna stiger hamnar allt fler i akut utsatthet, och många till och med på gatan. Under många år minskade antalet barn som berörs av vräkning, men 2018 vände kurvorna uppåt igen och 2023 är nivån uppe på samma nivå som åren efter finanskrisen 2008.

– Vi har konstant kontakt med individer, ensamstående med barn och äldre som lever på randen till vräkning. Vi fokuserar på att arbeta vräkningsförebyggande och går in i dialog med hyresvärdar, berörda myndigheter och framför allt så stödjer vi de utsatta människorna. Senast i helgen fick vi ett ärende med en ensamstående mamma, som saknar fungerande kontakt med socialtjänsten, berättar Leif Öberg, kårledare på Frälsningsarmén i Södertälje.

Samverkan krävs för att fånga upp familjer i riskzonen

Regeringen har i många år haft en nollvision för vräkningar av barnfamiljer, och om det ändå sker ska socialtjänst alltid vara närvarande vid en vräkning där barn berörs, enligt myndigheternas regelverk. Trots det var socialtjänst inte på plats i ett tiotal fall av de aktuella vräkningarna.

– För att vända utvecklingen krävs samverkan mellan kommuner och hyresvärdar på lokal nivå, för att så tidigt som möjligt fånga upp barnfamiljer i riskzonen. Det bästa är om parterna kan lösa situationen innan skulden växer och utan att Kronofogden behöver kopplas in. Kommunerna behöver också samarbeta med den ideella sektorn. Mer förutsättningar skulle kunna ges till den ideella sektorn för att kunna stödja barnfamiljer innan de hamnar i en vräkningssituation, säger Per-Johan Fernström på Frälsningsarméns sociala division.

Stor oro över att bli bostadslös

Oron för att stå utan bostad är i dag också en realitet för många. I en färsk undersökning som Frälsningsarmén och Ipsos genomförde i december uppger 20 procent av föräldrar i Sverige att de är oroliga för att bli bostadslösa. Det är främst yngre som upplever en oro för att bli bostadslös och totalt är 16 procent oroliga.*  

Vräkningar av barnfamiljer ökar kraftigt | SVT Nyheter

*Undersökningen genomfördes av Ipsos online via slumpmässigt rekryterad webbpanel med allmänheten 15 år och äldre. Datainsamling gjordes med mjuka kvoter på ålder, kön och region. Data har sedan viktats för att ytterligare säkerställa representativitet sett till ålder, kön och region. Totalt genomfördes 1007 webb-intervjuer. Fältarbetet pågick under perioden 5 december – 11 december 2023.

Hjälp en person i utsatthet

Exempel på hur din gåva hjälper

  • 50 kr Fika och gemenskap för en person i hemlöshet.
  • 150 kr Mössa och vantar till någon som fryser.
  • 300 kr Kläder till ett barn som lever i utsatthet.
  • 500 kr Liten matkasse till en ekonomiskt utsatt barnfamilj.
  • 1000 kr Stor matkasse till en ekonomiskt utsatt barnfamilj.

Välj engångsbelopp

Du vet väl om att du kan få skatteavdrag om din gåva är 200 kr eller högre? Du behöver isåfall uppge ditt personnummer på tacksidan.

Välj betalsätt

Plusgiro 90 04 80-5 | Bankgiro 900-4805 | Swish 9004805