logotype
Stöd vårt internationella arbete

Våra biståndsprojekt

Ingen ska behöva vara hungrig. Det är ett grundläggande mål för fattigdomsbekämpning. Tillgången till rent dricksvatten och goda system för att hålla hygien är en av de största utmaningarna i vår tid. När katastrofen slår till är det viktigt att snabbt och effektivt bistå med det som är livsviktigt.