logotype
Stöd vårt internationella arbete

Senaste artiklar

Våra biståndsprojekt

Vi jobbar med att bekämpa fattigdom i världen, med ett särskilt fokus på Malawi och Kenya och ett grundläggande mål är att ingen ska behöva vara hungrig. I våra projekt för hållbart jordbruk och matsäkerhet organiseras de lokala bönderna, ägandeskap byggs och nya metoder att bedriva jordbruk på ett klimatsäkert och ekologiskt sätt förmedlas.

I Malawi där det oftast är kvinnorna som sköter jordbruket vaktar vi särskilt kvinnors rättigheter och rätt att påverka genom att alla byutvecklingskommittéer har en kvinna i ledningen.

Tillgången till rent dricksvatten och bra system för att kunna ha god hygien är en av de största utmaningarna i vår tid. Ett hållbart jordbruk och säker tillgång till vatten ger både familjer och hela samhällen möjlighet att tillsammans skapa en långvarig förändring. I våra projekt säkerställs tillgången till rent dricksvatten genom vattenbrunnar och vattentankar. Välfungerande toaletter byggs och utbildning ges till befolkningen om hur man ska tvätta händerna för att undvika sjukdomar.

Så arbetar vi med internationellt bistånd

Vi arbetar långsiktigt för att människor själva ska kunna ta sig ur fattigdom och få ett bättre liv. Med korta och effektiva insatser hjälper vi dem att förändra sin situation. Genom arbetsmetoden resiliens blir förändringarna hållbara oavsett framtida utmaningar.

Vi arbetar alltid för mångfald, jämställdhet och inkludering och strävar efter långsiktiga och bestående samhällsförändringar. Detta gör vi genom att angripa grundorsakerna till fattigdom, och utsatthet samt att mänskliga rättigheter inte uppfylls.

Vi samarbetar först och främst med Frälsningsarmén i Kenya och Malawi som är våra två fokusländer. Vi samarbetar även med andra aktörer som Svenska Missionsrådet och Global Network of Civil Society Organisations for Disaster Reduction för att gemensamt kunna åstadkomma större insatser och stötta FN:s globala mål.

Så kan du bidra

Kontakta oss