logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Missbruksvård

Människor med alla typer av missbruk får hjälp hos våra institutioner och i öppenvården. Vi har idag boenden med stöd på flera platser i landet. Redan när Frälsningsarméns första behandlingshem startade för hundra år sedan, hade vi under ett tjugotal år hjälpt människor att bekämpa sitt alkoholmissbruk.

Göteborg

Lilla Bommen - ett boende med stöd och motivation

Lilla Bommen vänder sig till vuxna män över 20 år och är särskilt inriktade på personer med missbruk o samsjuklighet. Här erbjuds boende med stöd och motivation. Efter boendet på Lilla Bommen kan vi inom Frälsningsarmén erbjuda en vårdkedja med möjlighet att flytta till vårt drogfria stödboende, Nylösegården i Gamlestaden. 

Nylösegården - ett drogfritt stödboende

Nylösegården är ett drogfritt stödboende för män och kvinnor över 20 år, och som är motiverade till att förändra sitt livsmönster. Här finns 21 enkelrum med god standard.

Stockholm

Midsommarkransen - härbärge och stödboende

Midsommarkransen är både ett härbärge och ett stödboende för hemlösa män, ofta personer med missbruksproblem och psykisk ohälsa.

Sundsvall

Klippangården - stödboende och härbärge

Klippangården är ett stödboende och härbärge som drivs av Frälsningsarmén på uppdrag av Sundsvalls kommun. Boendet är beläget cirka 10 minuters promenadväg från Sundsvalls centrum och har plats för 19 vuxna med missbruksproblem.

Uppsala

Sagahemmet - stödboende och härbärge

Sagahemmets stödboende i Uppsala vänder sig till människor som blivit bostadslösa på grund av missbruk eller psykosociala orsaker. Verksamheten vill ge människor ett aktivt stöd och gästerna ska få möjlighet att komma in i ett bättre livsmönster och förberedas för ett eget boende. På Sagahemmet finns också ett natthärbärge för kvinnor.