logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Vi erbjuder själavård

På kåren kan du få själavård. Någon som vill lyssna och samtala runt det som finns på insidan. Tillsammans finna lösningar på det som känns svårt i livet. Vi har tystnadsplikt och du väljer vad du vill prata om. Du behöver inte vara troende.

Vi har tystnadsplikt

Du är välkommen att kontakta Frälsningsarmén när du vill samtala med en frälsningsofficer eller någon av våra socialarbetare. Ett själavårdssamtal är ett möte mellan två personer där en är lyssnare (själavårdaren) och en är den som anförtror sig (konfidenten). Både frälsningsofficeren och socialarbetaren har tystnadsplikt om det som sägs under ett enskilt själavårdssamtal.

Du väljer vad du vill prata om

Ett själavårdssamtal kan handla om att komma med delar av eller hela sin livssituation till Gud, att samtala om krissituationer av olika slag och att få andlig vägledning. Du styr själv över samtalet och väljer vad som skall tas upp, och inte.

Du behöver inte vara troende

Den som söker upp Frälsningsarmén för självårdssamtal behöver inte vara troende, men för frälsningsofficeren eller socialarbetaren är Gud och den kristna människosynen en grund i samtalet.

Varje människa har ett unikt värde för den hon är

I Bibeln, Ps 8:5, läser vi: "Vad är då en människa, att du tänker på henne, eller en människoson, att du låter dig vårda om honom. Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen; med ära och härlighet krönte du honom."

Det innebär att människan har ett unikt värde för den hon är och inte för vad hon gör eller presterar, oavsett vilka omständigheter i livet som hon befinner sig i. Vi tror att Gud har en plan för varje individ.

Ta kontakt med Frälsningsarmén på den ort du bor eller någon annan kyrka om vi inte finns på din ort.

Ska vi be för dig?