logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Samverkanspartners

Länsstyrelsen Skåne och Frälsningsarmén är samverkanspartners i projektet Stad för stad.

Länsstyrelsen i Skåne

Länsstyrelserna har i uppdrag av regeringen att bistå i genomförandet av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Från år 2021 har Länsstyrelserna även i uppdrag att bidra till att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel, samt verka för regional likvärdighet i arbetet. Länsstyrelsen Skåne har delfinansierat projektet Stad för stad genom vilket detta material arbetats fram.

För mer information om arbetet mot människohandel läs på Länsstyrelsen Skånes hemsida.

Frälsningsarmén

Frälsningsarmén kommer dagligen i kontakt med människohandeln i Sverige genom sitt omfattande sociala arbete. Utsatta personer kommer till Frälsningsarméns sociala center och kårer. Frälsningsarmén arbetar också specialiserat mot människohandel utifrån tre inriktningar: förebyggande arbete, praktiskt skydd och stöd och återintegration.

I Helsingborg drivs ett arbete mot människohandel och prostitution som startade 2015. Emma Cotterill som skrivit Stad för stad-materialet är utbildad jurist och arbetar med verksamhetsutveckling inom ramen för människohandelsfrågan. Hon har arbetat mot människohandel sedan 2009 i Storbritannien för bland annat Hope for Justice.

Sedan 2015 har Cotterill arbetat för Frälsningsarmén i Sverige och bland annat varit med och utvecklat det Nationella Stödprogrammet NSP, lett utvecklingen av arbetet mot människohandel i Helsingborg och Respekt Thai.

Pilotkommuner som sprider modellen