logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Seminarium

Nedan kan du se vårt digitala seminarium om nordiska perspektiv på Sveriges moderna slaveri som ägde rum torsdagen den 2 december 2021.

Frälsningsarmén och Plattformen Civila Sverige mot Människohandel presenterar en lägesbild om de brister, utmaningar och den förbättringspotential som vi ser för att bekämpa arbetskraftsexploatering och ge brottsoffer bättre tillgång till skydd och stöd.

Seminariet ger ett komparativt perspektiv med nordiska erfarenheter och exempel från aktörer i Norge och Finland som kan hjälpa Sveriges resa framåt. Seminariet innehåller presentationer från de olika länderna och avslutas med en diskussion aktörerna emellan samt en öppen frågestund med åhörare.

Medverkande:

 • Anna Ekstedt, Sveriges Ambassadör mot Människohandel
 • Pia Marttila, RIKU, Finlands Brottsofferjour
 • Leif Tore Solberg, Frälsningsarmén Norge
 • Mats Paulsson, Jämställdhetsmyndigheten, Sverige
 • Magdalena Lennmarken, Arbetsmiljöverket, Sverige
 • Lovisa Landälv, Safe Havens Trafficking Center, Frälsningsarmén, Sverige
 • Jacob Flärdh, Plattformen Civila Sverige mot Människohandel
 • Edi Mujaj, Östersjöstaternas Råd


Moderator: Madeleine Sundell, Människorättsjurist, Frälsningsarmén, Sverige


Nedan är en klippt version av vårt digitala seminarium om Sveriges moderna slaveri, som ägde rum torsdagen den 10 juni. Hör oss berätta om den arbetsrelaterade människohandeln som sker i det dolda mitt framför ögonen på oss och en brottslighet som måste förebyggas och motverkas.

Filmat och redigerat av Jonas Nimmersjö

Arbetskraftsexploatering är vår tids moderna slaveri - en humanitär katastrof som sker i det dolda mitt framför ögonen på oss och en brottslighet som måste förebyggas och motverkas. Förekomsten är stor men antalet upptäckta fall är få.

Frälsningsarmén verkar där samhället inte räcker till och möter dagligen potentiellt utsatta. Dagens åtgärder räcker inte till och vi ser att utsattas rätt till stöd ochskydd är minimal. En alarmerande situation som måste förändras och förbättras. Det visar också Riksrevisionens granskning, som uttalar skarp kritik och många brister kring Sveriges arbete gällande just arbetsexploatering.

Under seminariet den 10 juni diskuterar vi hur vi kan komma åt utsattheten och den fortgående kriminaliteten i verkligheten. Frälsningsarméns skyddade boende Lyktan och regions- koordinator mot människohandel ger oss unik inblick från röster från verkligheten i arbetet med stöd och skydd till utsatta.

Jämställdhetsmyndigheten och Arbetsmiljöverket delar med sig av sina uppdrag, insatser och lägesbilder.

Medverkande

 • Mats Paulsson, Senior utredare Jämställdhetsmyndigheten
 • Eva Norlin, Regionskoordinator mot Människohandel i Region Nord
 • Magdalena Lennmarken, Arbetsmiljöinspektör, Arbetsmiljöverket 
 • Kremena Hultby, Verksamhetschef på Frälsningsarméns skyddade boende Lyktan

Moderator: Madeleine Sundell, Människorättsjurist, Frälsningsarmén


Nedan kan du se vårt digitala seminarium om Sveriges moderna slaveri som ägde rum torsdagen den 15 april.

Under seminariet belyser vi hur vi kan komma åt utsattheten och den fortgående kriminaliteten i verkligheten. Frälsningsarméns traffickingcenter Safe Havens delar med sig av röster från verkligheten i sitt rättighetsbaserade arbete med stöd och skydd till utsatta. Riksrevisionen presenterar sin rapport och Polisen och Migrations­verket delar med sig av sina lägesbilder.

Medverkande:

 • Yvonne Thorsén, Revisionsdirektör, Riksrevisionen
 • Lisa Hultin-Knutas, Samordnare mot Människohandel, Migrationsverket
 • Annika Svensson, Områdespolis, EU-teamet, Uppsala
 • Hanna Brandvik, Verksamhetsledare på Frälsningsarméns Traffickingcenter Safe Havens, Stockholm

Moderator: Madeleine Sundell, Människorättsjurist, Frälsningsarmén