logotype
Hjälp personer utsatta för människohandel - ge din gåva nu

Vad kan du göra?

"Vi vet att förekomsten av arbetsexploatering inom flera branscher i Sverige är stor men att hjälpen till utsatta är minimial. För att förhindra detta måste vi stoppa efterfrågan och alla ta vårt ansvar för vad vår konsumtion bidrar till", säger Madeleine Sundell, jurist och nationell samordnare mot människohandel för Frälsningsarmén.

Stoppa efterfrågan

– Vi vet att förekomsten av arbetsexploatering inom flera branscher i Sverige är stor men att hjälpen till utsatta är minimial. För att förhindra detta måste vi stoppa efterfrågan och alla ta vårt ansvar för vad vår konsumtion bidrar till, säger Madeleine Sundell, jurist och nationell samordnare mot människohandel för Frälsningsarmén.

Vi vill varna personer i riskzonen och deras anhöriga för att nappa på jobberbjudanden som låter för bra för att vara sanna. Samtidigt uppmärksamma konsumenter i andra änden av kedjan på vad som kan vara orsaken till att tjänster är orimligt billiga och uppmanas att tänka till och reagera.

Tips för att undvika att bidra till människohandel:  

 1. Se till att köpa vita tjänster.
 2. Be alltid om kvitto.
 3. Bedöm en rimlig prisnivå och ifrågasätt hur varan/tjänsten kan vara så billig.
 4. Ta ögonkontakt och lyssna på din magkänsla vid mötet av den som levererar/utför tjänsten.
 5. Kontrollera vilka lagar som gäller, till exempel via branschorganisationer.
 6. Våga fråga och ta ställning.
 7. Välj rättvisemärkta varor (fairtrade.se)
 8. Prioritera företag som verkar seriösa och transparenta.
 9. Gör din röst hörd i sociala medier. Reagera på varningssignaler:

Reagera på varningssignaler

Avsaknad av frihet

 • Blir regelmässigt flyttad från en plats till en annan för att avleda polisen och andra.
 • Har begränsad eller ingen möjlighet till socialt umgänge.
 • Har fått sin resekostnad till destinationslandet betald och är tvungen att betala tillbaka genom att arbeta eller prestera tjänster i destinationslandet.
 • Låg, alternativt obefintlig språkkunskap i svenska eller engelska.
 • Saknar frihet att kontakta familj och vänner.
 • Känner inte till adressen till det egna boendet.
 • Uppfattas som styrd via sin mobiltelefon.
 • Uppför sig som om hon/han är instruerad av andra.

Tvång 

(att något inte står rätt till i deras livs/arbetssituation)

 • Får lite eller ingen betalning för utfört arbete/tjänster.
 • Hålls isolerad från andra kvinnor som befinner sig i prostitution.
 • Är bunden av skulder för till exempel hyra för boende, annonsering med mera.
 • Lider av belastningsskador typiska för ovärdiga arbetsförhållanden.

Kränkt värdighet

(tecken på att de far illa)

 • Ger intryck av att hennes eller hans rörelser är övervakade.
 • Saknar tillåtelse att kommunicera fritt med andra.
 • Visar tecken på rädsla eller stress.
 • Ger ett desorienterat intryck.
 • Ger ett i sammanhanget onaturligt positivt och glättigt intryck. 

Du kan slå larm

 •  För dig som yrkesverksam finns rådgivning vid misstanke om människohandel hos Jämställdhetsmyndigheterns Nationella metodstödsteam mot prostitution och människohandel, ring 020-390 000
 • För att anmäla brott ring polisen på 11414 eller vid akuta fall, direkt på 112

Hjälp personer utsatta för människohandel

Eller via Plusgiro 900480-5  märk med "MÄNNISKOHANDEL"

Kontakta oss på manniskohandel@fralsningsarmen.se  om du vill veta mer om vårt arbete, beställa information, utbildning eller övrig information om hur vi arbetar.