logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Vårt internationella arbete mot människohandel

Frälsningsarmén arbetar i över 120 länder. Det innebär att vi har ett stort eget nätverk att arbeta genom för att förebygga, ge praktiskt stöd och hjälp och finnas med vid återvändande när människor börjar livet på nytt.

Holland

I Holland finns Frälsningsarmén med samma uppdrag att bekämpa människohandel. Dock ser samhällsvillkoren gällande sexköp helt annorlunda ut.

Därför finns Frälsningsarmén på ett tydligt sätt, bland annat närvarande i Amsterdams Red Light District med en Meeting-Point och vad som kallas för "vardagsrummet". Syftet är att, i kontrast till vad som händer utanför dörren, erbjuda kvinnorna en fristad. Bara under första kvartalet 2016 etablerades 80 nya kontakter med kvinnor i området. Några av dem droppar in för samtal, en kopp te, hjälp med att skriva CV eller för ett telefonsamtal hem. Celine, som är verksamhetschef på Meeting-Point berättar; "Vi vill finnas vid deras sida, här och nu men också den dag de vill eller kan lämna".

Storbritannien

Frälsningsarmén i Storbritannien har sedan 2011 ett rikstäckande uppdrag med ansvar för en nationell hotline och skydd och stöd för alla misstänkt utsatta under en reflektionsperiod om 45-dagar på ett 30-tal boenden. Under förra året fick 1097 människor hjälp vilket är en trippel ökning från 2011 då 378 människor blev hjälpta.

Jenny är en av dem som fått hjälp

Läs Jennys story här

Lär dig mer om Frälsningsarmén i Storbritanniens arbete mot människohandel

https://www.salvationarmy.org.uk/human-trafficking

Sydafrika

Frälsningsarmén i Sydafrika arbetar med både akut hjälp till överlevare och långsiktigt påverkansarbete genom information, strategiskt nätverksarbete med andra kyrkor, organisationer och myndigheter. Vi arbetar också aktivt för att förebygga att barn och unga hamnar i riskzonen.

Frälsningsarméns anställda, volontärer och samarbetspartners åker ut till förskolor, grundskolor, högskolor, arbetsplatser m.m. för att informera om att människohandel är ett faktum i Sydafrika, hur man skyddar sig själv mot det och hur man agerar om man misstänker att någon annan är utsatt.

Frälsningsarmén har två skyddade boenden med platser speciellt vikta för människor som blivit utsatta för människohandel samt en nationell hjälplinje dit man alltid kan ringa för att få hjälp och stöd att ta sig ur sin situation.

Volontärer finns på stan nattetid vid de områden där sexhandel sker som en lugnande närvaro. Frälsningsarmén är mycket aktiva i flera nationella nätverk för påverkan gentemot politiker och myndigheter i frågan om människohandel, och arbetar till exempel genom namninsamlingar, utställningar och kampanjer på stan för att lyfta frågan om människohandel och medvetandegöra människor.

Läs mer på: http://salvationarmy.org.za/anti-human-trafficking/

Kenya

Frälsningsarmén i Kenya är en drivande part i ett nationellt samarbete med myndigheter, IOM, UNODC och andra aktörer i kampen mot människohandel. Vårt arbete fokuserar främst på forskning och kartläggning av situationen i landet, medvetandegörande av allmänheten och förebyggande insatser.

Det förebyggande arbetet riktar bland annat in sig på att nå skolelever och sprida kunskap genom så kallade skolklubbar, där en grupp elever ansvarar för att sprida budskapet vidare till resten av skolan. Frälsningsarmén är även aktiva i arbetet med att utveckla ett nationellt system för hur offer för människohandel ska kunna få skydd och stöd.

Läs mer om trafficking-människohandel

Internationellt finns Frälsningsarmén, via International Social Justine Commission (ISJC), representerade vid FN i New York. Människohandel är en av våra mest prioriterade sociala rättvisefrågor.

http://www.salvationarmy.org/isjc

Internationellt positional statement

På europeisk nivå finns det sedan 2013 ett nätverk av 23 nationella kontaktpersoner där Frälsningsarmén aktivt arbete mot människohandel.

http://www.salvationarmy.org/ihq/news/inr161013b

https://www.youtube.com/watch?v=0hXu1jtCD5U&feature=youtu.be

Intervju med Major Anne Read som leder arbetet mot trafficking och dagens slaveri: https://youtu.be/3V56Lnp6_GU