logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

På stödboendet Vårsol kommer unga på fötter

Vad händer när en ung människa inte kan bo hemma på grund av konflikter eller brister i omvårdnad? På Frälsningsarméns stödboende Vårsol ges möjlighet att komma bort från problemen och med professionellt vuxenstöd kunna klara av livet och vardagen i egen lägenhet.

Vårsols stödboende i Jönköping drivs av Frälsningsarmén och erbjuder ung­domar med svår hemmasituation en trygg, meningsfull och lärorik tillvaro. Målet är att de ska klara skolgången, vardagslivet och kunna knyta sociala kontakter. Fastighe­ten har 12 lägenheter för unga mellan 16 och 20 år och rymmer även kontor för personalen.

Anders Nordin är verksamhetschef sedan i maj 2022 och tar emot i det rymliga all- och konferensrummet där kaffe och kakor står framdukat på ett bord intill en stor soffa. Med i samtalet finns också boendestödjaren Andreas Rootzén och verksamhetsansvariga Enisabet Asani. Anders har ägnat sin första tid åt att sätta sig in i arbetet. Han är impo­nerad av vad han sett hittills.

— Vi fem anställda är utbildade behand­lingspedagoger, socialpedagoger eller so­cionomer, de flesta med tidigare erfarenhet av socialt arbete. Det är fantastiskt att se en verksamhet som så tydligt och praktiskt gör en insats i barns och ungdomars vardag, sä­ger han.

Egen lägenhet med stöd och översyn av personalen

Ungdomarna som kommer till Vårsol lever ofta i en konfliktfylld eller på annat sätt otill­fredsställande hemsituation som gör att de inte kan bo kvar. Relationen med föräldrarna kan vara problematisk. Oftast brister omsor­gen, vårdnadshavaren kan ha egna problem eller ha svårt att hantera föräldraskapet. Ungdomarna kan placeras av socialtjänsten, ha bott på SIS-, HVB- eller familjehem. De kan också ha varit i missbruk.

På Vårsol får de en egen lägenhet från några månader och upp till ett år, med stöd och översyn av per­sonalen. Ungdomarna har egen nyckel och är fria att röra sig, sköta vardagen med skola eller arbete och ta ansvar för hemmet. Perso­nalen finns på plats varje vardag och lördag från morgon till kväll och ger som regel fem till åtta timmars vuxenstöd i veckan. Alla ungdomar har en egen kontaktperson som förutom stödet planerar, administrerar och rapporterar till socialtjänsten.

— Det kan handla om att sköta ekonomin, hjälpa till med myndighetskontakter, plane­ra matlista, gå och handla och göra läxorna. Men också fritidsaktiviteter som att vi går och fikar eller promenerar tillsammans, sä­ger Andreas Rootzén.

Vy över hustak mot sjön Vättern.
Vårsols stödboende ligger i Jönköping med utsikt över vackra Vättern.

Viktigt samarbete med Socialtjänsten

För tillfället bor det mest tjejer på stödbo­endet och just idag har de samtal med IVO (Institutionen för vård och omsorg). IVO är en kontrollinstans för stödboenden som Vårsol arbetar mot sedan 2020, på eget till­stånd och med fler målgrupper än tidigare. Då och då knackar det på dörren när ung­domarna vill visa att de anlänt och gjort sig redo för samtalet. Det märks att relationen med de anställda är fin och lättsam. Andre­as hejar glatt och berättar vilket rum de ska gå till. En stund senare knackar det igen. En kille ska tvätta fönstren i sin lägenhet och undrar hur de ska öppnas. Andreas förklarar.

— Socialtjänsten placerar ungdomar här och vårt samarbete är viktigt. Vi är ofta sista steget ut i självständighet och eget boende. Nu upptäcker fler och fler inom länets sociala instanser att vi finns, det är väldigt positivt, säger Anders Nordin.

Ungdomar som ingen längre tror på får en ny självständighet på Vårsol

Att få de unga att börja reflektera över sin relation med exempelvis ursprungsfamiljen är viktigt. Allt beror på personens historik och det uppdrag som kommer med var och en. Andreas poängterar det fina i att få ge en chans till ungdomar som ingen längre tror på, eller som kommunen inte vill placera i sina boenden. Enisabet Asani håller med.

— De får en ny självständighet av att bo här. Men ensamheten kan också vara en ut­maning. En ung person som längtat inten­sivt efter frihet kan upptäcka att de saknar sina föräldrar eller sin pojk- eller flickvän efter ett tag. Men de kan också sakna att över huvud taget ha en mamma och pappa, säger hon.

Efter att ungdomarna avslutat sin vistelse på stödboendet händer det att de återvänder till sin hemstad och kommer närmare sina föräldrar igen. Men väldigt få flyttar tillbaka hem.

Tre personer ur personalen på Vårsol stödboende sitter runt ett soffbord med blickarna in i kameran.
Brinner för helare unga. Boendestödjare Andreas Rootzén, verksamhetschef Anders Nordin och verksamhetsansvariga Enisabet Asani är tre av de fem anställda.

Får lära sig att tvätta och laga mat

Vi tar en rundtur i huset. Dörrarna in till lägenheterna ser ut som vilka som helst och avslöjar inte att hemmet rymmer en mycket ung människa. I källaren delas tvättstuga och soprum av alla boende. Det är rent och pryd­ligt. Man kan fråga sig hur såpass unga som 16-17-åringar med ett ofta tungt livsbagage klarar att hantera en vardag med alla dess sysslor och plikter?

— Flera har fått ta extra mycket ansvar hemma, ibland har de också tagit hand om sina egna föräldrar. De kan även ha bott på andra ställen där man tvingas bli mer själv­ständig än andra jämnåriga. Somliga kan laga mat när de kommer hit, andra kan tvät­ta men inte laga mat. Vi lär oss tillsammans. De mognar under vistelsen och sköter så småningom mer och mer själva, svarar An­dreas.

I enstaka fall kan det bli nödvändigt att en ungdom avslutar boendet på Vårsol. Kanske har personen återgått till missbruk, har en ökande psykisk ohälsa, en lågbegåv­ning som gränsar till LSS och behöver mer ramar, kontroll, stöd och omsorg än vad ett stödboende kan ge.

— En del tror för tidigt att de är redo för stödboende. Socialtjänsten kanske heller inte har uppfattat problematiken och då måste vi gå in och ta ansvar för att avsluta, menar Enisabet medan vi tar hissen tillbaka upp till kontoret.

I entrén sitter en av de unga tjejerna och väntar på sitt samtal med IVO. Hon berät­tar att hon trivs väldigt bra på Vårsol. Skol­gången fungerar fint och framtiden känns numera ljus. Hon ser med varm blick på An­dreas medan de pratar. Han i sin tur kikar på telefonen som just larmat. Dags att häm­ta bröd. Vi kilar ner till bilen och kör några kvarter till Annies kafé mitt i Jönköping, som vid stängning skänker dagens överbliv­na kaffe- och matbröd till Frälsningsarméns stödboende. Det blir en extra guldkant för ungdomar att ta hem till sin lägenhet eller mumsa på tillsammans. Expediten hälsar glatt när Andreas visar sig i dörren.

— Det känns väldigt bra att kunna göra detta för de unga på Frälsningsarmén, säger hon och räcker två tunga, väldoftande påsar över disken.

En man tar ett par kassar från disken inne på ett konditori, en kassörska står bakom disken. Båda tittar in i kameran och ler.
Andreas Rootzén hämtar bröd på Annies kafé, som vid stängning skänker dagens överblivna kaffe- och matbröd till ungdomarna på boendet.

”Hur vill du ha det?”

Tillbaka i det hemtrevliga köket på Vår­sol fixar Andreas lite inför kvällspasset. Han berättar att ungdomarna gärna kom­mer upp hit för gemenskap, filmvisning och fredagsmys med matlagning. Från fönstren har boendet en härlig utsikt över Vättern där träden längs strandkanterna börjar skif­ta i färg. Långt nedanför på gatan skyndar människor hem från arbete, barnhämtning och studier. Många av dem har aldrig mött trasighet eller missbruk i hela sitt liv. Ung­domarna på Vårsol däremot startar ofta li­vet på minus och har en tung uppförsbacke framför sig. När förtroendet för vuxenvärl­den förlorats behövs hjälp att skapa det på nytt.

— Familjen och socialtjänsten kan ha lagt massor av tid på barnet, naturligtvis med syfte att hjälpa. Men man kan ha glömt att fråga den unge själv: Hur vill du ha det? Vårt uppdrag ska utformas tillsammans med ungdomarna, säger Anders Nordin.

Text: Carina Tyskbo
Foto: Carina Tyskbo, Shutterstock

Artikeln har publicerats i tidningen Stridsropet nr 3 - 2023

Fakta - Vårsol stödboende

 • Välkomnar barn och unga mellan 16 och 20 år.
 • Ungdomarna kan ha en konfliktfylld eller otillfredsställande hemsituation eller ha varit placerade för social problematik av socialtjänsten.
 • Vill stärka individen, skapa gott studiekli­mat, trygghet, bra fritid och uppmuntra de unga till att ha ett positivt nätverk.
 • Lägenheterna finns i centrala Jönköping och är möblerade och har grundutrustade kök.
 • Erbjuder självständighetsträning med matlagning, tvätt, städning och ekonomi.
 • Erbjuder kontaktmän, regelbundna sam­tal, vuxenstöd varje vecka, stöd i kontakt med bland annat vårdnadshavare, gode män, skola, arbetsgivare, myndigheter.
 • Upprättar en genomförandeplan tillsam­mans med ungdomen och socialtjänsten.
 • Fokuserar på att ungdomen ska bli själv­försörjande genom studier eller arbete.

Begreppsförklaringar:

 • IVO - Institutionen för vård och omsorg.
 • SIS-hem - Statens institutions­styrelse. Individuellt anpassad tvångsvård för unga.
 • HVB-hem - Hem för vård eller boende. Social dygnsvård som på kommunens uppdrag inrättas för barn, ungdomar, vuxna eller barnfamiljer och som där bedriver behandling, omvårdnad, stöd eller fostran.
 • LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.