logotype
Hjälp en människa i hemlöshet - ge en gåva nu

Gängkriminalitet

Rekrytering till gängkriminalitet går allt längre ner i åldrarna. Vi fokuserar på att arbeta förebyggande med barn och unga för att stärka barnens självkänsla så att de har kraft att stå emot trycket som tonåringar. Genom att erbjuda en varm atmosfär med trygga förebilder kämpar vi för att barnen ska finna nödvändig bekräftelse hos oss i stället för ute på gatan. Vi stöttar även barnens föräldrar med föräldrakurser och familjeutflykter. 

Läs om vårt arbete mot gängkriminalitet

Julia Adolfsson är ansvarig för Frälsningsarméns verksamhet i Husby.

Här får barnen äta sig mätta efter skolan

Matbudgeten har spräckts rejält sedan i somras för Frälsningsarmén i Husby. För att möta hungern hos barnen i verksamheten har smörgåsarna vid fikat bytts ut mot middagsmat. Dessutom kommer deltagarna få resorna med SL betalda vid utflykter. Detta tack vare fondpengar som nyligen beviljats. "Det känns helt fantastiskt att vi kan göra detta", säger Julia Adolfsson, verksamhetsansvarig.

Jenny Alm, verksamhetsansvarig för Frälsningsarméns kvinnocenter i Akalla, som ler mot kameran.

Föräldrasamtal gör skillnad i utsatta områden

Föräldrar till barn som riskerar att dras in i kriminalitet behöver hjälp att nå och kommunicera med sina söner och döttrar. Sedan i höstas erbjuder Frälsningsarmén föräldrasamtal inom konceptet Connect i Hässelby/Vällingby i nordvästra Stockholm. Det har gett effekt och nu hoppas man på att utöka arbetet.

Mitt i utsattheten i Borås

Efter 20 år i centrala Borås flyttar Frälsningsarméns kår ut till arbetarstadsdelen Norrby. Förutom ekonomiska och byggnadsmässiga aspekter så vill man vara där behoven finns. Norrby står med på Polisens lista över Sveriges särskilt utsatta områden med utbredd kriminalitet men Guds ljus är starkare än mörkret, menar kårledare Marie Blomberg.

Sju av deltagarna på scenen vid panelsamtal i Frälsningsarméns tält under Järvaveckan 2023.

Frälsningsarmén kraftsamlade mot gängvåldet

Under Järva-veckan bjöds politiker och myndigheter in till ett välbesökt panelsamtal i regi av Frälsningsarmén, som presenterade sitt förebyggande arbete mot gängvåld i det utsatta området. Insatser redan från förskoleålder, föräldrastöd och bättre samverkan är några av nycklarna till att minska gängens rekryteringar, menade panelen.