logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Gängkriminalitet

Rekrytering till gängkriminalitet går allt längre ner i åldrarna. Vi fokuserar på att arbeta förebyggande med barn och unga för att stärka barnens självkänsla så att de har kraft att stå emot trycket som tonåringar. Genom att erbjuda en varm atmosfär med trygga förebilder kämpar vi för att barnen ska finna nödvändig bekräftelse hos oss i stället för ute på gatan. Vi stöttar även barnens föräldrar med föräldrakurser och familjeutflykter.