logotype
Stöd vårt internationella arbete

Jordbruk och matsäkerhet

Ingen ska behöva vara hungrig. Det är ett grundläggande mål för fattigdomsbekämpning. Trots framsteg skapar klimatförändringarna och rådande pandemi stora problem, särskilt i de länder som redan kämpar med fattigdom. Därför fokuserar vi på att bekämpa hungersnöd med hjälp av nya jordbruksmetoder för att skapa en trygg framtid för alla.

En kvinna i Malawi visar hur hennes majsodling har blivit mycket större genom Frälsningsarméns projekt i Kasungo. Genom ökade inkomster kan familjen göra viktiga investeringar och även låta fler barn gå i skolan.

Hungernöd i världen 

Stora framsteg har gjorts för att minska hungern i världen men fortfarande lever 850 miljoner människor hungriga. Undernäring är särskilt problematiskt för barn, unga och gravida och en femtedel av barn under fem år lider av tillväxthämning på grund av undernäring.

Med de rådande klimatförändringarna finns det nya utmaningar med att skapa säker tillgång till mat. Utarmade jordar gör skördarna mindre. Torka och svåra regnperioder kan slå ut en skörd för en säsong vilket kan göra en region i akut nöd efter mat. Därför fokuserar Frälsningsarmén på jordbruksprojekt som genererar matsäkerhet.

Nya metoder för nya förutsättningar

Projekt för hållbart jordbruk och matsäkerthet handlar primärt om att organisera lokala bönder, bygga ägandeskap och förmedla nya metoder för att bredriva jordbruk på ett klimatsäkert och ekologiskt sätt. Detta sker genom byutvecklingskommittéer som samlar alla bönder som bor i ett mindre samhälle. Deltagarna är en del av projekten och är med och formar arbetet. Läs mer om lokalt ägandeskap i projekten.

En hand som håller i en grön växt på marken.

Dessa grupper får bland annat utbildning i en teknik som heter Conservation Agriculture och Farmin God's Way som säkrar skörden trots klimatförändring eller utarmade jordar. Det finns även lån- och spara-grupper som fungerar som en liten bank så att det är enkelt för individen att kunna göra nödvändiga inköp.

Frälsningsarméns projekt för hållbart jordbruk och matsäkerhet använder sig av konceptet resiliens för att skapa anpassningsbar och hållbar förändring oavsett utmaning. Tillgången till vatten är viktig för dessa projekt, därför finns det ofta även en anslutning till WASH projekt som handlar om vatten och sanitet

Mer kvinnor i ledningen

I Malawi är det oftast kvinnor som gör merparten av arbetet med jordbruket men männen i familjen som hanterar det finansiella. Överlag är det stor inkomstskillnad mellan män och kvinnor trots ökad effektivitet i jordbruket i Malawi under de senaste fem åren. Det finns en klar utmaning med att inkludera kvinnor i alla delar av frågor som rör jordbruk och ge dem möjlighet att påverka. Därför har Frälsningsarmén i Malawi och Sverige bestämt att särskilt vakta kvinnors rättigheter och rätt att påverka genom att garantera att alla  byutvecklingskommittéer har en kvinna i ledningen.

En av dem som är med i projektet är Mrs Banda. Redan tidigare odlade hon majs på ett stort fält, och hade deltidsanställda till hjälp för att skörda. Efter att hon fått lära sig de nya metoderna bestämde hon sig för att prova dem på ett mindre fält, men för säkerhets skull fortsatte hon med det gamla sättet på det större fältet. När det blev dags att skörda kunde hon konstatera att ett lika stort område som tidigare givit 150 kg majs nu istället gav 450 kg.

Från hunger till överskott i Malawi 

Mr Kennedy Pelemu är en av 6834 bönder som är del av projektet Foundations for Farming i Malawi. Innan han tog del av projektet hade han svårt att få skörden att räckta till familjen. Genom projektet deltog han i de utbildningar om hållbart jordbruk som erbjöds och prövade de nya teknikerna. Nästa skörd blev mer än tillräcklig för att ha mat åt hela familjen fram till nästa skörd. Det blev även majs över som han sålde på den lokala marknaden och använde inkomsten för att kunna betala skolavgiften för deras barn.

En kvinna och en man från Malawi visar hur kål har vuxit på familjens lilla odlingslott.
Pelemu från Malawi visar hur fin hennes kål har blivit på familjens lilla odlingslott.

Efter denna framgång uppmuntrade Mr Kennedy sin fru att också börja odla majs. De konstaterade att hennes ordling gav ännu bättre skörd. På två år gick Mr och Mrs Pelemu från att inte ha tillräckligt med mat till ett överskott som ger dem matsäkerhet och möjligheten att sälja och utvecklas ytterligare. Överskottet skapade en trygghet 

för familjen om det skulle bli extrem torka ett år eller om andra extrema omständigheter skulle påverka skörden. Familjen berättar för Frälsningsarmén att de kommer fortsätta med samma odlingsteknik som de lärt sig även efter att projektet är avslutat.  

Frälsningsarmens aktiva projekt om jordbruk och matsäkerhet 

  • KiWASH, Malawi 
  • Foundations for Farming Phase 2, Malawi 
  • Livelihood Improvement and Farmers Empowering (LIFE), Malawi 
  • Micro Credit Program - Greenhouses, Kina 

Var med och skapa matsäkerhet i världen 

  • För 50 kr hjälper du en familj med gödning 
  • För 70 kr ger du ett barn mat i en vecka 
  • För 500 kr gör du en familj på sex personer matsäker långsiktigt.

Swish 9006990

Plusgiro: 90 06 99-0