logotype
Hjälp människor i nöd - ge en gåva nu

Arbetslöshet

Att ha ett arbete att gå till är inte enbart förknippat med att ha en inkomst eller att kunna försörja sig. Förutom att utföra själva arbetet så innebär det också för individen att vara med i en arbetsgemenskap, känna sig behövd och känslan av att bidra. Frälsningsarmén har 1890-talet verkat för att ge arbetslösa meningsfull sysselsättning.

Situationen för arbetslösa i Sverige

Andelen som står längst ifrån arbetsmarknaden ökar, trots att det råder högkonjunktur i Sverige.

Ca 70% av de inskrivna hos Arbetsförmedlingen bedöms ha utsatt ställning. Det motsvarar drygt 260.000st personer. I definitionen utsatt ställning ryms flera målgrupper:

  • Arbetslösa ungdomar/unga vuxna
  • Arbetslösa vuxna
  • Långtidsarbetslösa
  • Sjukskrivna
  • EU-migranter

Ekonomi, relationer och självkänsla

Ett liv i arbetslöshet kan medföra att privatekonomin förändras. Till följd av det kan både familje- och vänrelationer försämras. En del av de som är långtidsarbetslösa upplever hopplöshet och uppgivenhet.

Därför vill Frälsningsarmén hjälpa de som har kommit i enarbetslöshetssituation och har olika verksamheter och flera arbetsmarknadsprogram för att möta behoven.