logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Utbildningsverktyg om människohandel

Frälsningsarméns utbildningsinsatser är en del av vårt förebyggande arbete mot människohandel tillsammans med opinionsbildning. Vi erbjuder utbildningsmodeller anpassade för olika aktörer och sammanhang, till exempel myndigheter, civilsamhället, företag, skolor och kyrkor. Utbildningsinsatserna har växt fram genom vår praktiska och långvariga erfarenhet av att möta utsatta med rättighetsbaserat skydd och stöd.

Grundutbildning om människohandel - En säker hand

År 2016 lanserades utbildningsmodellen En säker hand. Den utformades efter flera års erfarenhet av att hjälpa offer för människohandel och möta utsatta grupper. Därifrån togs konceptet fram för att öka handlingsberedskapen i hela samhället. Sedan dess har vi utbildat mer än 1000 personer vid myndigheter, sociala verksamheter och från andra grupper som möter utsatta människor.

En säker hand är en praktisk vägledning och vänder sig till ideella och yrkesverksamma som kommer i kontakt med sårbara personer och därför har en möjlighet att identifiera offer för människohandel.

’Alla som arbetar med socialt arbete i Frälsningsarmén och andra organisationer borde verkligen gå den här kursen för att få upp ögonen för vad som sker i vårt samhälle i dag och få redskap för att kunna identifiera och agera när människor far ill.’ säger Therese Frisk, kårledare i Jönköping

Utbildningen omfattar cirka fyra timmar, innehåller interaktiva övningar och dilemman och kan anpassas efter beställarens behov. Efter avslutad kurs har deltagarna utrustats med tydliga verktyg för att med en säker hand identifiera, reagera och agera när behovet uppstår.

’En bred utbildning som ändå går på djupet i ämnet. Bra och aktuell faktakunskap och många bra exempel. Det var roligt att utbildningen varvades med mycket diskussioner och genomtänkte övningar där man fick tänka till. Bra engagerade och kunniga föreläsare.’ – Charlotte Edman, regionskoordinator mot människohandel i region Öst, NMT.

Kursen leds av certifierade kursledare och kan med fördel hållas på den aktuella arbetsplatsen eller inom ett nätverk av aktörer.

Vill du att ditt sammanhang ska bli redo att motverka människohandel? Välkommen att kontakta oss via manniskohandel@fralsningsarmen.se  eller ring  08-562 282 00.

Dokumentärfilm om människohandel – Safe Havens

Frälsningsarmen samarbetar inom EU för att motverka människohandel i ett projekt som heter Safe Havens. Syftet har varit att stärka vår kapacitet för att skapa en trygg tillflykt för personer i riskzonen. En del av detta projekt var produktionen av dokumentären Safe Havens som skildrar människohandelns verklighet i Moldavien, Sverige, Rumänien, Holland, Polen, Ukraina och England. Filmen ger en klar bild av det moderna slaveriet.

Dokumentären tillhör den del av Frälsningsarméns kampanjarbete som handlar om opinionsbildning. Genom att utbilda, sprida information och ge verktyg kan man förebygga att människohandel slår rot och växer i vårt samhälle. För att kunna göra skillnad måste vi förstå hur dagens slavhandel ser ut.

Se dokumentärfilmen här

Boka ett filmvisningspaket via manniskohandel@fralsningsarmen.se eller ring 08-562 282 00.

I Frälsningsarméns filmvisningspaket ingår:

  • Rättigheterna till en offentlig visning
  • Framtagning av affisch samt marknadsföring
  • Efterföljande samtal eller panelsamtal med lokala aktörer

Visningen kan vända sig till vilket sammanhang som helst som vill höja kunskapsnivån, till exempel offentlig sektor, företag, skolor, kyrkor, föreningar med flera.

Läs mer: Filmen Safe Havens startskott för ett Sverige fritt från människohandel  

Verktyg för kontroll av porrkonsumtion – Starta Om 

Frälsningsarmen har genom sitt praktiska arbete med att hjälpa offer för människohandel noterat att pornografin påverkar efterfrågan på sexuella tjänster och sexindustrin. Samtidigt är det tydligt att många konsumenter av pornografi upplever sig beroende och vill ha hjälp att sluta.

Starta Om vill föra porrkritiska samtal, därför finns utbildningsmodellen Prata om porr för att hjälpa till med detta. 

Prata om porr finns anpassat för:

  • Vuxna (öppen föreläsning)
  • Ungdomar
  • Föräldrar
  • Ledare

Läs mer om Starta Om

För mer information mejla johanna.lindhult@fralsningsarmen.se

Manual vid Misstanke om Människohandel (MMM)

Manual vid misstanke om människohandel ger stöd och praktisk vägledning till yrkesverksamma som kan komma i kontakt med personer som utsatts för människohandel. Den innehåller sex steg för att säkerställa att utsatta personer i Sverige erbjuds rätt stöd och skydd. Manualen tydliggör också vilket ansvar olika myndigheter har, vilket metodstöd som finns samt hur de kan agera och samverka vid människohandelsärenden.

Frälsningsarmén har haft en aktiv roll i framtagandet av manualen. Den tydliggör vilket ansvar myndigheter har gällande stöd och skydd till offer för människohandel, hur de kan agera vid människohandelsärenden men också vilket metodstöd de har tillgång till. Denna gör att Sverige uppfyller EU-direktivet från 2011 "att varje land ska etablera ett system för hur offer för människohandel ska kunna få skydd och stöd – en så kallad "National Referral Mechanism".